Přihlášení

UNDEFINED: wu-login-soft-user-unknown

 
CzMA JEP: Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Redaction
Subscription
For authors and reviewers
Contact us

MEDIASTINAL GANGLIONEUROMA WITH PERINEURAL CELL DIFFERENTIATION. REPORT OF A CASE

Authors: Zámečník M.1, Chlumská A.2,3, Ondriaš F.1

Authors - sphere of activity: 1Alpha Medical Pathology, s.r.o., Bratislava, Slovak Republic; 2Šikl`s Department of Pathology, Faculty Hospital, Charles University, Pilsen, Czech Republic; 3Laboratory of Surgical Pathology, Pilsen, Czech Republic

Article: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 2, p. 94-96
Category: Original Articles
Number of articles displayed: 148x

Specialization: Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Summary


An unusual case of ganglioneuroma with perineural cell differentiation is presented. The tumor was removed from the mediastinum in a 34-year-old male patient. Histologically, it contained neuroid bundles of bland spindle cells, scattered ganglion cells, and some foci of adipocytic metaplasia. Immunohistochemically, the tumor showed expected expressions of S100 protein, neurofilament protein and calretinin. In addition, many spindle cells were positive for perineural cell markers EMA, claudin-1, and GLUT-1. These cells were often arranged in an organoid fashion around the schwannoid bundles. This case indicates that the cells of ganglioneuroma can mature simultaneously towards both Schwann cell and perineural cell phenotypes.

Keywords:
ganglioneuroma – perineurioma – EMA – claudin-1 – GLUT-1

 

Rate article

Rate article:     0/5, evaluated 0x
 
 

Read more

Imunofenotypizace průtokovou cytometrií v patologii

Petra Manďáková, Jarmila Čandová
Česko-slovenská patologie

Lynchův syndrom v rukách patologa

Ondřej Daum, Zdeněk Beneš, Ladislav Hadravský, Jan Stehlík, Kateřina Černá, Martin Dušek,3, Bohuslava Kokošková, Michal Michal,3
Česko-slovenská patologie

Průkaz chromozomálních změn u nádorových onemocnění pomocí CGH, array-CGH a SNP array

Tatiana Vosecká, Zdeněk Musil,2, Aleš Vícha
Česko-slovenská patologie

Naděje a úskalí molekulární klasifikace karcinomu prsu

Aleš Ryška, Eva Hovorková, Folakemi Sobande, Tomáš Rozkoš, Jan Laco, Helena Hornychová
Česko-slovenská patologie

Molekulová patológia endometriálneho karcinómu – prehľad

Karol Kajo, Miroslava Vallová, Csaba Biró, Gabriel Bognár, Katarína Macháleková, Katarína Závodná, Štefan Galbavý,3, Pavol Žúbor
Česko-slovenská patologie

Chirurgické techniky orgánových transplantací

Jiří Froněk
Česko-slovenská patologie

Bazocelulárny karcinóm kože so zmiešaným histomorfologickým obrazom: porovnávacia štúdia

Vladimír Bartoš, Milada Kullová
Česko-slovenská patologie

 

Most read