Přihlášení

 
CzMA JEP: Current issue
About the journal
Archive
Editorial Board
Redaction
Subscription
For authors and reviewers
Contact us

MEDIASTINAL GANGLIONEUROMA WITH PERINEURAL CELL DIFFERENTIATION. REPORT OF A CASE

Authors: Zámečník M.1, Chlumská A.2,3, Ondriaš F.1

Authors - sphere of activity: 1Alpha Medical Pathology, s.r.o., Bratislava, Slovak Republic; 2Šikl`s Department of Pathology, Faculty Hospital, Charles University, Pilsen, Czech Republic; 3Laboratory of Surgical Pathology, Pilsen, Czech Republic

Article: Čes.-slov. Patol., 48, 2012, No. 2, p. 94-96
Category: Original Articles
Number of articles displayed: 132x

Specialization: Anatomical pathology Forensic medical examiner Toxicology

Summary
An unusual case of ganglioneuroma with perineural cell differentiation is presented. The tumor was removed from the mediastinum in a 34-year-old male patient. Histologically, it contained neuroid bundles of bland spindle cells, scattered ganglion cells, and some foci of adipocytic metaplasia. Immunohistochemically, the tumor showed expected expressions of S100 protein, neurofilament protein and calretinin. In addition, many spindle cells were positive for perineural cell markers EMA, claudin-1, and GLUT-1. These cells were often arranged in an organoid fashion around the schwannoid bundles. This case indicates that the cells of ganglioneuroma can mature simultaneously towards both Schwann cell and perineural cell phenotypes.

Keywords:
ganglioneuroma – perineurioma – EMA – claudin-1 – GLUT-1

 

Rate article

Rate article:     0/5, evaluated 0x
 
 

Perineurálna diferenciácia v ganglioneurómoch. Súbor 8 prípadov s imunohistochemickou expresiou perineurálnych markerov

Zámečník M., Staník M., Chlumská A. Mukenšnabl P., Ondriaš F.
Česko-slovenská patologie

Možnosti průkazu biologicky relevantní papilomavirové infekce u maligních nádorů hlavy a krku v diagnostické patologii

Jana Kašpírková, Ondrej Ondič, Kateřina Černá, Alena Skálová,2
Česko-slovenská patologie

Lidské papilomaviry se neúčastní v etiopatogeneze nádorů slinných žláz

Alena Skálová, Jana Kašpírková, Pavel Andrle, Lubor Hostička, Tomáš Vaněček
Česko-slovenská patologie

Hereditární karcinomy štítné žlázy a jejich molekulární diagnostika

Šárka Dvořáková, Eliška Václavíková, Vlasta Sýkorová, Tereza Hálková, Běla Bendlová
Česko-slovenská patologie

Komplexní přístup v diagnostice lymfomů v praktických příkladech

Markéta Kalinová, Marcela Mrhalová, Lenka Krsková, Helena Jungbauerová, Alena Kalfusová, Petra Manďáková, Jarmila Čandová, Jan Soukup, Vít Campr, Roman Kodet
Česko-slovenská patologie

Extraintestinálna oxyuriáza – popis troch prípadov a prehľad literatúry

Ondrej Ondič,2, Ludvík Neubauer, Bohuslav Sosna
Česko-slovenská patologie