Erektilní dysfunkce po beta-blokátorech: nežádoucí účinek, nebo síla psychiky?

5. 11. 2018

Studie publikovaná v European Heart Journal naznačuje, že s erektilní dysfunkcí jako nežádoucím účinkem léčby beta-blokátory je to možná o něco složitější, než si myslíme.

Inzerce

Úvod

Muži s kardiovaskulárními onemocněními si často stěžují na erektilní dysfunkci. Její vznik bývá někdy dáván do souvislosti s užíváním antihypertenziv, zejména beta-blokátorů, jejichž možný negativní vliv na erekci byl popsán v některých časných studiích. Označit lék za viníka pacientových obtíží však není v tomto případě tak snadné, protože erektilní dysfunkce jakožto důsledek aterosklerotického postižení cév je zároveň častým symptomem kardiovaskulárního onemocnění jako takového a je u kardiaků obecně častější. Známý významný vliv na sexuální funkce mužů mají také psychické faktory.

Cíl studie

Klinické studie s beta-blokátory jejich souvislost se zhoršením sexuální funkce mužů nepotvrdily. Vyvstala tedy otázka, zda za vznik erektilní dysfunkce u dobře informovaných pacientů léčených těmito látkami nemůže být zodpovědná spíše psychika. Skupina italských autorů přispěla k jejímu objasnění studií s velmi sofistikovaným designem. Zajímalo je, jak moc je výskyt erektilní dysfunkce při léčbě beta-blokátory závislý na informovanosti pacienta o riziku jejího vzniku a jaký vliv má na řešení těchto obtíží inhibitor 5-fosfodiesterázy sildenafil ve srovnání s placebem.

Průběh a výsledky

Fáze 1: (Ne)informovaní

Soubor dvoufázové dvojitě zaslepené randomizované jedenkrát zkřížené studie tvořilo 96 mužů ve věku 52 ± 7 let, kterým bylo nově diagnostikováno kardiovaskulární onemocnění. V čase stanovení diagnózy netrpěli erektilní dysfunkcí. Během první fáze studie byli všichni léčeni atenololem v dávce 50 mg denně per os, avšak s tím rozdílem, že:

  • 32 pacientů (skupina A) nevědělo, jaký lék užívá;
  • 32 pacientů (B) bylo informováno o účinné látce, ale nikoliv o možných nežádoucích účincích;
  • 32 pacientů (C) bylo informováno i o možných nežádoucích účincích léčby na erektilní funkci.

Po 3 měsících sledování činila incidence erektilní dysfunkce ve skupině A 3,1 % (1 pacient), ve skupině B 15,6 % (5 pacientů) a ve skupině C 31,2 % (10 pacientů; p < 0,01).

Fáze 2: (Ne)léčení

Všichni muži, kteří si stěžovali na erektilní dysfunkci, byli zavzati do druhé fáze studie. V rámci ní byli randomizováni k vyzkoušení buď sildenafilu v dávce 50 mg, nebo placeba. V této fázi studie navíc došlo k jednomu zkřížení, všichni pacienti tedy vyzkoušeli jak sildenafil, tak placebo. Sildenafil a placebo měly srovnatelný efekt na vyřešení erektilní dysfunkce u všech pacientů s výjimkou jediného. Ten po ukončení studie dobře zareagoval na sildenafil v dávce 100 mg.

Závěr: Mocná psychika

Výskyt nově vzniklé erektilní dysfunkce subjektivně vnímané pacienty léčenými beta-blokátorem byl závislý na informovanosti pacientů o hrozbě tohoto nežádoucího účinku. Erektilní dysfunkce se dala zvrátit placebem stejně účinně jako sildenafilem. Toto zjištění naznačuje, že vědomí rizika vzniku erektilní dysfunkce může u pacientů léčených beta-blokátory vést k úzkosti, která ve svém důsledku erektilní dysfunkci způsobí, a připomíná významný vliv psychických faktorů na sexuální funkce mužů.

(luko)

Zdroj: Silvestri A., Galetta P., Cerquetani E. et al. Report of erectile dysfunction after therapy with beta-blockers is related to patient knowledge of side effects and is reversed by placebo. Eur Heart J 2003; 24 (21): 1928−1932.

Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Chronické srdeční selhání
Autoři: MUDr. Markéta Hegarová

Špatná terapeutická odpověď? Zbystřete! Možná je načase zaměřit se na adherenci
Autoři: doc. MUDr. Jan Bruthans, CSc., doc. MUDr. Miroslav Solař, Ph.D., prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se