Vliv kombinace kalcipotriolu a betamethasonu na kožní imunopatologie provázející psoriázu

28. 8. 2018

Skupina výzkumníků z finského Oulu se pokusila ověřit, zda známé klinické výhody kombinované topické terapie psoriázy mají svůj odraz také ve změnách na úrovni cytokinů, chemokinů a relevantních imunitních buněk.

Inzerce

Imunofarmakologie psoriázy

Patologické změny v signální dráze tumor nekrotizujícího faktoru alfa (TNF-α) a interleukinů IL-23 a IL-17 jsou již dobře popsanými součástmi komplexního patofyziologického obrazu psoriázy. Jejich ovlivnění je cílem především biologické léčby pomocí monoklonálních protilátek nebo inhibitorů tyrosinkináz. Na této úrovni však působí také topicky podávaná léčba – např. při mírné až středně závažné psoriáze používaná kombinace glukokortikoidu betamethasonu s derivátem vitaminu D kalcipotriolem.

Ověření imunologického účinku léčby

Z klinického výzkumu i praxe je známo, že topické glukokortikoidy a deriváty vitaminu D působí synergicky. Jak přesně se tato synergie odráží in vivo na molekulární úrovni, zjišťovali vědci s pomocí 10 nemocných s psoriázou a 5 kontrolních pacientů léčených pro benigní kožní tumor. Pacienti s psoriázou se podrobili biopsii z psoriatické léze a ze zdravé plochy kůže, a to na počátku studie a dále po 1 týden trvající léčbě. V rámci ní byli randomizováni 1 : 1 k aplikaci buď masti s kalcipotriolem a betamethason-dipropionátem (Cp/Bm), nebo masti s obsahem betamethason-valerátu (Bm). Kontrolní probandi poskytli pouze jeden vzorek zdravé kůže.

Výsledná zjištění

U všech 10 pacientů se po 1 týdnu léčby snížilo skóre Psoriasis Area and Severity Index (PASI). Vzhledem k nízkému počtu zařazených osob a vysoké variabilitě měřených proměnných nebyla ve většině srovnání nalezena statistická významnost. Naznačené trendy jsou však v souladu se zjištěními, která jsou známá z předcházejících klinických hodnocení nebo z preklinického výzkumu:

  1. Ve 4 sledovaných parametrech byl pozorován efekt pouze u terapie Cp/Bm: snížení exprese IL-6, interferonu gamma (IFN-γ), chemokinu CCL20 a snížení počtu FoxP3+ regulačních T lymfocytů v kůži. Monoterapie Bm v těchto případech nevykazovala téměř žádný nebo žádný účinek.
  2. V dalších parametrech se potom terapie Cp/Bm jevila jako účinnější než monoterapie Bm: snížení exprese IL-17 a TNF-α, zvýšení exprese glukokortikoidního receptoru GRα a snížení počtu TH17 a TH22 lymfocytů.
  3. Obě terapie dále snížily expresi IL-23 a počet kožních CD3+, CD4+ a CD8+ lymfocytů.

Závěr

Vzhledem k vysoké biologické variabilitě měřených parametrů je obtížné vyvodit ze studie jednoznačné závěry o mechanismu synergie obou látek. Vyšší klinická účinnost pozorovaná u kombinované léčby je však pravděpodobně způsobena tím, že kalcipotriol podporuje protizánětlivý účinek betamethasonu dodatečnými zásahy do patologické osy TNF-α/IL-23/IL-17.

(jam)

Zdroj: Kubin M. E., Kokkonen N., Palatsi R. et al. Clinical efficiency of topical calcipotriol/betamethasone treatment in psoriasis relies on suppression of the inflammatory TNFα – IL-23 – IL-17 axis. Acta Derm Venereol 2017; 97 (4): 449−455, doi: 10.2340/00015555-2579.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.