Úleva od svědění u pacientů s psoriázou – efekt fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu

29. 3. 2019

Svědění je běžný symptom doprovázející psoriázu, který snižuje kvalitu života a spánku. Prezentovaná recentní publikace hodnotila účinnost kombinované terapie kalcipotriolem a betamethason-dipropionátem v úlevě od svědění u pacientů s psoriázou.

Inzerce

Svědění není jen nepříjemný pocit

Pruritus je častým symptomem psoriázy, jehož rozvoj nezávisí na závažnosti onemocnění a vyskytuje se u 64–97 % pacientů trpících psoriázou. Svědění spojené s onemocněním výrazně narušuje kvalitu života a spánku a může vést k pocitu stigmatizace, stresu a rozvoji symptomů deprese.

Metodika analýzy

Práce hodnotila účinnost fixní kombinované topické terapie kožní pěnou s obsahem kalcipotriolu v dávce 50 μg/g a betamethason-dipropionátu v dávce 0,5 mg/g v úlevě od symptomů pruritu u pacientů trpících psoriázou.

Pro účely analýzy byla použita data ze 3 klinických studií fáze II/III, kterých se zúčastnili dospělí nemocní se středně závažnou psoriázou. Do analýzy byli zahrnuti pacienti se vstupní intenzitou pruritu > 40 hodnocenou na vizuální analogové škále (rozmezí 0–100). Mezi sledované cíle analýzy patřila redukce skóre VAS o > 40, zlepšení pruritu nebo poruchy spánku spojené s pruritem o ≥ 70 %, zlepšení modifikovaného skóre PASI (Psoriasis Area and Severity Index) o 75 % a hodnota dermatologického indexu kvality života (DLQI) 0/1 v průběhu 4 týdnů.

Výsledky

Z celkového počtu 837 pacientů bylo skóre pruritu > 0 na VAS zaznamenáno u 800 jedinců (610 užívajících kombinovanou terapii, 190 užívajících pěnové vehikulum). U 484 pacientů bylo na počátku terapie zaznamenáno skóre pruritu > 40. Na počátku terapie nebyla pozorována korelace mezi vstupní hodnotou na VAS a modifikovaným skóre PASI. U pacientů s výchozí hodnotou na VAS > 40 byl zaznamenán větší počet redukcí VAS o > 40 v aktivní skupině v porovnání s kontrolní skupinou od 5. dne (57,5 vs. 40,2 %; p < 0,05) do 4. týdne terapie (83,0 vs. 45,8 %; p < 0,001).

V porovnání s kontrolní skupinou dosáhlo více pacientů v aktivní skupině zmírnění pruritu o ≥ 70 % od 3. dne terapie (34,2 vs. 22,5 %; p < 0,05) do 4. týdne terapie (79,3 vs. 38,1 %; p < 0,001). U pacientů s výchozím skóre svědění > 40 na VAS a zkrácením spánku o > 20 na VAS bylo pozorováno zlepšení spánku od 1. týdne terapie a tento efekt přetrval až do 4. týdne. V aktivní skupině byl v porovnání s kontrolní skupinou současně pozorován větší počet pacientů s poklesem hodnoty (tj. zlepšením) dermatologického indexu kvality života ve 4. týdnu terapie k hodnotám ≤ 1 (25,0 vs. 4,0 %; p = 0,001) a 0 (17,4 vs. 2,0 %; p = 0,006).

Závěr

Z výsledků vyplývá, že aktivní kombinovaná terapie kalcipotriolem a betamethason-dipropionátem vedla v porovnání s pěnovým vehikulem k rychlejší a efektivnější úlevě od svědění a byla spojena se signifikantním zlepšením v parametrech kvality spánku a dermatologického indexu kvality života.

(holi)

Zdroj: Jalili A., Lebwohl M., Gold L. S. et al. Itch relief in patients with psoriasis: effectiveness of calcipotriol plus betamethasone dipropionate foam. J Eur Acad Dermatol Venereol 2018 Dec 6, doi: 10.1111/jdv.15393 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.