Účinnost a bezpečnost kožní pěny obsahující kombinaci kalcipotriol/betamethason v léčbě psoriázy

9. 7. 2018

Fixní kombinace kalcipotriolu ve formě hydrátu 50 μg/g a betamethasonu ve formě dipropionátu 0,5 mg/g v kožní pěně a betamethason-17-valerátu 2,25 mg v náplasti jsou účinnou a bezpečnou topickou léčbou psoriatických plaků. Tyto přípravky se také doporučují pro léčbu plaků lokalizovaných v obtížně léčitelných oblastech. Jejich klinickému srovnání se věnovali francouzští dermatologové.

Inzerce

Problematická adherence

Psoriasis vulgaris je imunitně zprostředkované chronické zánětlivé onemocnění charakterizované šupinatými plaky a zesílením kůže. Nejčastějšími prostředky topické terapie mírné až středně závažné psoriázy jsou kortikosteroidy a analoga vitaminu D3, jež se užívají samostatně nebo v kombinaci. Masti a gelové přípravky s obsahem fixní kombinace kalcipotriolu 50 μg/g (Cal) a betamethason-dipropionátu 0,5 m/g (BD) jsou považovány za topická léčiva první léčebné linie. Nicméně adherence pacientů k topické terapii zůstává problémem, především kvůli časově náročnému a nepohodlnému použití denní léčby.

Moderní způsoby terapie

Za účelem řešení různých potřeb pacientů byly vyvinuty alternativní topické formulace a způsoby podávání. Kožní pěna Cal/BD (Enstilar) je bezbarvý přípravek se změkčujícími vlastnostmi. Po aplikaci na kůži se vytváří přesycená směs, což vede ke zvýšené biologické dostupnosti léčiv a ke zlepšení klinické účinnosti. Předchozí studie prokázala, že kožní pěna Cal/BD měla v rámci 4týdenní léčby významně větší účinnost než mast. Pěna také vykazuje vyšší účinnost a rychlejší nástup účinku než gelová léková forma.

Betamethason-17-valerát (BV) je kortikosteroid používaný při léčbě psoriázy a jiných zánětlivých kožních onemocněních. Náplasti s vysokým obsahem BV, které obsahují 2,25 mg BV (Betesil), jsou doporučovány jako vhodné pro aplikaci na plaky lokalizované v obtížně ošetřitelných oblastech (DTT), jako jsou kolena, lokty a přední část holení. Náplast může být zastřižena tak, aby přesně pokrývala psoriatické plaky a dodávala tak léčivo přímo do postižené oblasti.

Metodika a průběh studie

Cílem 4týdenní studie bylo porovnat účinnost kožní pěny Cal/BD s náplastmi s obsahem BV pomocí metodiky, kterou vyvinuli Dumas a Scholtz. Celkem bylo v období mezi zářím a prosincem 2015 zařazeno 35 pacientů. Pěna i náplasti byly 1× denně aplikovány na 6 testovaných míst (3 pro každý typ léčby).

Primárním výsledným ukazatelem účinnosti byla absolutní změna celkového klinického skóre (TCS, součet erytému, změny velikosti a infiltrace). Sekundárními výsledky byly změny oproti výchozím hodnotám u každé jednotlivé položky klinického skóre, ultrasonografické změny v síle pokožky v místě psoriatického ložiska a bezpečnost. V post hoc analýze pak byla hodnocena změna oproti výchozímu skóre TCS v DTT oblastech.

Výsledky

Efektivita

Klinické hodnocení: Průměrná vstupní hodnota TCS (± SD) činila 6,6 ± 0,6. Při všech kontrolách po 4. dni byla změna v TCS výraznější v místech ošetřovaných pěnou Cal/BD ve srovnání s BV náplastmi. Průměrná změna TCS oproti výchozím hodnotám na konci léčby pěnou Cal/BD byla významně vyšší (–5,8) než u BV náplastí (–3,7), rozdíl hodnot tedy činil –2,2 ve prospěch pěny (95% interval spolehlivosti [CI] –2,6 až –1,8; p <0,001).

V obou skupinách se v průběhu studie zlepšily všechny tři klinické příznaky. Od 8. dne do konce léčby byla u pěny Cal/BD pozorována numericky větší změna průměrné hodnoty TCS u každého z jednotlivých klinických příznaků (erytém, změna velikosti a infiltrace) ve srovnání s BV náplastí.

Ultrazvukové hodnocení: Průměrná změna celkové tloušťky kůže v místě psoriatického ložiska byla významně vyšší u skupiny ošetřované aerosolovou pěnou Cal/BD (–1,0 mm) ve srovnání s ošetřením BV náplastí (–0,6 mm), rozdíl tedy činil –0,4 mm ve prospěch pěny (95% CI –0,5 až –0,3; p <0,001). Výrazně větší pokles oproti výchozím hodnotám byl pozorován i u vrstvy horní dermis (pěna Cal/BD –1,3 mm; BV náplast –0,7 mm; rozdíl –0,6 mm ve prospěch pěny; 95% CI –0,7 až –0,4; p <0,001).

Obtížně léčitelné oblasti (DTT): Po 4 týdnech léčby vykazovala pěna Cal/BD mnohem větší účinnost než BV náplasti ve všech posuzovaných oblastech. Při hodnocení účinnosti v DTT oblastech (tj. lokty, kolena a holeně) vedla léčba kožní pěnou Cal/BD ve 4. týdnu k výrazně většímu poklesu TCS v porovnání s BV náplastí. Průměrná změna oproti výchozím hodnotám TCS činila –5,5 u pěny vs. –3,4 u náplastí, rozdíl je tedy –2,1 (95% CI –2,7 až –1,6; p < 0,001).

Bezpečnost a tolerance léčby

Celkově 15 pacientů (42,9 %) zaznamenalo během studie 20 nežádoucích příhod, žádné však nebyly závažné. Nejčastěji se jednalo o bolesti hlavy (n = 8; 22,9 %), chřipku (n = 3; 8,6%) a bolest v krku (n = 3; 8,6 %). Nebyly pozorovány žádné kožní nežádoucí účinky a žádné další nežádoucí příhody se nevyskytly u více než jednoho pacienta. 

Závěr

Kožní pěna s obsahem fixní kombinace kalcipotriolu ve formě hydrátu a betamethasonu ve formě dipropionátu prokázala vynikající účinnost ve srovnání s náplastmi s obsahem betamethason-17-valerátu, a to včetně DTT oblastí. Pěna Cal/BD proto může poskytovat lepší terapeutické výsledky u pacientů s psoriázou než některé z aktuálně dostupných topických přípravků bez ohledu na umístění plaků.

(norg)

Zdroj: Queille-Roussel C., Rosen M., Clonier F. et al. Efficacy and safety of calcipotriol plus betamethasone dipropionate aerosol foam compared with betamethasone 17-valerate-medicated plaster for the treatment of psoriasis. Clin Drug Investig. 2017; 37(4): 355–361, doi: 10.1007/s40261-016-0489-5.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×