Topická léčba psoriázy je základ

28. 11. 2017

Ani příchod velice účinné systémové léčby nic nemění na faktu, že velká většina pacientů s psoriázou profituje z topické léčby. Záleží ovšem na její správné volbě. Jednotlivé možnosti shrnuje následující stručný přehled.

Inzerce

Přehled lékových skupin

Emoliencia

Emoliencia zlepšují bariérovou funkci kůže a tvoří základ léčby psoriázy, protože vysušení pokožky zvyšuje dráždivost a zhoršuje penetraci léčiv. Jako monoterapie nedostačují, měly by však být součástí všech léčebných režimů. V klinické studii bylo prokázáno, že umožňují snížit dávku topicky podávaných kortikoidů. Emoliencia je třeba používat tak často, aby se zabránilo dehydrataci kůže.

Antraceny

Antralin (ditranol, cignolin) se aplikuje na olupující se ložiska na těle a ve kštici. Dříve se nanášel na celou noc, nicméně podle stávajících výsledků klinických studií přináší stejnou účinnost a vyšší komfort krátká aplikace v řádu minut / desítek minut a následné odstranění. Dle dostupných údajů je méně účinný než topická léčba kortikoidy nebo analogy vitaminu D. Může způsobit podráždění kůže a silně barví kůži i kožní adnexa a textil na hnědo. Jeho stabilitu a penetraci podporuje kyselina salicylová.

Dehty

Kamenouhelný dehet se často používá při hospitalizaci, může se kombinovat s UVB zářením. Několik studií označilo dehet coby srovnatelně účinný jako kalcipotriol a kombinace kalcipotriol/betamethason, ale hůře tolerovaný a s pomalejším nástupem účinku. Další komparativní studie ovšem kladou kalcipotriol jednoznačně nad dehet.

Salicyláty

Kyselina salicylová je v 2–6% koncentraci účinné keratolytikum a může se kombinovat s topickými kortikoidy, čímž zvyšuje jejich absorpci. Monoterapie není podepřena kontrolovanou studií. Její aplikace se doporučuje v místech se silnějším stratum corneum, jako jsou dlaně a plosky nohou, vhodná je i pro léčbu kštice a může být použita rovněž na trup. Nedoporučuje se k aplikaci na genitál, sliznice a do oblasti očí. Při dlouhodobém užívání na velkých plochách je nutné sledovat výskyt příznaků naznačujících systémovou toxicitu (iritace ústní sliznice, frontální cefalea, tinnitus, nauzea apod.).

Kortikoidy 

Topické kortikoidy se používají při všech typech psoriázy − v monoterapii u těch nejlehčích forem a jako adjuvans systémové léčby u forem těžších. Důležitý je výběr síly (koncentrace) a vehikula, obojí závisí na tíži nemoci, lokalitě, věku a preferencích pacienta. Penetrace je nepřímo úměrná šíři stratum corneum, nejvyšší je na obličeji a skrotu. Nejsilnější kortikoidy se aplikují na refrakterní, ztluštělá a chronická ložiska. Účinnost kortikoidů v monoterapii je spolehlivě prokázána u nejsilnějších až středně silných kortikoidů, jako jsou např. betamethason-dipropionát nebo klobetasol-propionát. Léčba může mít různý průběh, nejčastěji se zahajovací a udržovací fází. Mohou být použity také k léčbě nehtů. Nežádoucí účinky se dostavují zejména při dlouhodobé aplikaci velmi silných kortikoidů na velkých plochách kůže.

Deriváty vitaminu D

Analoga vitaminu D jsou užitečným pomocníkem v léčbě chronické ložiskové psoriázy, nehtové psoriázy a také při postižení kštice. Oproti přirozenému vitaminu D mají intenzivnější kožní účinek a neovlivňují kalcémii. Mají obdobnou účinnost jako kortikoidy třídy II a III, nástup účinku je v porovnání s kortikoidy pomalejší, zato déle přetrvává. Kombinace kalcipotriolu a kortikoidů je účinnější než jejich samostatná aplikace. Fixní kombinace v aerosolové pěně byla shledána jako bezpečná a účinná u nemocných s rozsáhlou psoriázou. K dispozici jsou rovněž další látky − takalcitol a kalcitriol.

Další významné aspekty topické léčby

V topické léčbě psoriázy nejde jen o samotnou léčivou látku. Pro úspěšnou terapii je zásadní i správný výběr vehikula, což má následně výrazný vliv nejen na penetraci léčiva, ale také na adherenci nemocného k léčbě. Asi 39 % pacientů v klinickém výzkumu připouští, že topické preparáty neužívá podle pokynů lékaře. Adherence se zvyšuje u přípravků, které se aplikují snadněji a méně často, ideálně 1× denně.

(pez)

Zdroj: Torsekar R., Gautam M. M. Topical therapies in psoriasis. Indian Dermatol Online J 2017; 8 (4): 235−245, doi: 10.4103/2229-5178.209622.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více