Takrolimus v terapii atopické dermatitidy a analýza jeho nákladové efektivity ve srovnání s kortikosteroidní léčbou

23. 10. 2017

Atopická dermatitida (AD) je poměrně běžným kožním onemocněním, které pacientům znepříjemňuje život zánětlivými lézemi s úporným svěděním. Léčbou první volby jsou tradičně topické přípravky s obsahem kortikosteroidů, které s sebou při dlouhodobém užívání nesou značné riziko nežádoucích účinků. Účinnou alternativu pro terapii těžkých forem AD představuje použití topických přípravků obsahujících takrolimus.

Inzerce

Takrolimus v terapii AD

Takrolimus je inhibitor kalcium-dependentní dráhy přenosu signálu v T lymfocytech a tím brání syntéze interleukinů a jiných cytokinů, jako je např. tumor nekrotizující faktor alfa (TNF-α) a interferon gama (IFN-γ). Také inhibuje uvolňování zánětlivých mediátorů ze žírných buněk kůže, bazofilů a eozinofilů. Přesný mechanismus účinku takrolimu u AD není znám, ale u pacientů bylo zlepšení kožních lézí v průběhu léčby takrolimovou mastí spojeno se snížením hyperstimulační aktivity Langerhansových buněk kůže vůči T lymfocytům.

Účinnost a bezpečnost takrolimové masti

V USA byla provedena otevřená studie s 3964 dospělými a 3959 pediatrickými pacienty s těžkou nebo středně těžkou AD. Nemocní si na postižená místa aplikovali takrolimovou mast (0,03% nebo 0,1%) v tenké vrstvě 2× denně do vymizení příznaků a poté ještě 1 týden. V případě rekurence bylo možné opět zahájit léčbu takrolimem. U pacientů bylo hodnoceno procento tělesného povrchu postižené AD v 1. a 3. měsíci a dále každé 3 měsíce.

Po 1 měsíci terapie bylo pozorováno průměrné snížení postižení povrchu těla o 52 %, po roce léčby to bylo o 71 % a po 18 měsících léčby o 91 %. Nejčastějšími nežádoucími příhodami byly pálení kůže a pruritus, obvykle přechodné a s mírným průběhem, výskyt se snižoval se zlepšením AD. Byl pozorován bezpečnostní profil odpovídající předchozím klinickým studiím. Během doby sledování se nevyskytl žádný případ atrofie kůže v místě aplikace.

Takrolimus ve srovnání s léčbou kortikosteroidy

Monoterapie topickým takrolimem má rychlý nástup účinku a ve výše popsané studii vedla k setrvalé kontrole onemocnění po dobu až 2 let, s nízkou incidencí nežádoucích účinků. Terapie těžkých forem AD vysokými dávkami topických kortikosteroidů naproti tomu při dlouhodobém užívání může vést k řadě nežádoucích účinků (atrofii kůže, infekcím, supresi hypothalamohypofyzární osy a Cushingovu syndromu). Častým argumentem pro léčbu kortikosteroidy je však nižší cena kortikosteroidních přípravků.

Kolektiv amerických autorů se proto zaměřil na srovnání efektivity vynaložených nákladů topické léčby AD. Byl zkonstruován výpočetní model srovnávající náklady na roční léčbu AD při těchto terapeutických režimech: léčba vysokými dávkami topických kortikosteroidů ve 2týdenních či 4týdenních cyklech nebo léčba takrolimovou mastí. S využitím Markovova modelu, založeného na informacích z literatury a od panelu dermatologů se zkušeností s léčbou AD, byla provedena simulace průběhu onemocnění, která počítala s primární léčbou a poté přechodem pacienta do remise (bez léčby) nebo k sekundární léčbě (perorální antibiotika + topické kortikosteroidy).

Ačkoliv náklady na primární léčbu takrolimem byly vyšší, terapie kortikosteroidy přinášela vyšší sekundární výdaje. Při započtení všech nákladů tak byla celkově nejdražší léčba kortikosteroidy ve 2týdenních cyklech, která podle simulace vedla průměrně ke 185 dnům v remisi a ročním nákladům 1682 $ na jednoho pacienta. Cena léčby takrolimem dosahovala 1323 $ a přinášela 190 dní v remisi. Terapie kortikosteroidy ve 4týdenních cyklech měla srovnatelnou efektivitu nákladů (1317 $ a 194 dní v remisi). Průměrné roční náklady na léčbu stanovené pomocí modelu odpovídaly dříve provedené retrospektivní analýze dat z pacientské databáze.

Závěr

Takrolimová mast je účinná v léčbě atopické dermatitidy u dětí a dospělých s dobrým bezpečnostním profilem. Po započtení sekundárních nákladů je cena léčby AD takrolimem srovnatelná nebo nižší než cena kortikosteroidních topických režimů.

(este)

Zdroje:
1. Koo J. Y. M., Fleischer A. B., Abramovits W. et al. Tacrolimus ointment is safe and effective in the treatment of atopic dermatitis: results in 8000 patients. J Am Acad Dermatol 2005; 53: S195−S205, doi: 10.1016/j.jaad.2005.04.063.
2. Ellis C. N., Drake L. A., Prendergast M. M. et al. Cost-effectiveness analysis of tacrolimus ointment versus high-potency topical corticosteroids in adults with moderate to severe atopic dermatitis. J Am Acad Dermatol 2003; 48: 553–563, doi: 10.1067/mjd.2003.240.
3. SPC Protopic. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000374/WC500046824.pdfŠtítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více