Srovnání účinnosti a bezpečnosti 13 přípravků pro biologickou léčbu psoriázy

4. 9. 2019

V posledních letech došlo k vývoji řady léčiv zacílených na jednotlivé složky patologické autoimunitní odpovědi přítomné u psoriázy. Cílem letos publikované síťové metaanalýzy bylo srovnání účinnosti a bezpečnosti 13 cílených léčiv určených pro terapii těžších forem tohoto onemocnění.

Inzerce

Moderní léčba psoriázy a její hodnocení

V léčbě psoriázy se uplatňuje fototerapie, lokální léčba a systémová terapie retinoidy, methotrexátem a cyklosporinem. V případě těžké plakové psoriázy je však účinnost této léčby omezená. Výzkum probíhající v posledních desetiletích umožnil uvést do klinické praxe účinnější léčiva zacílená na cytokinové interakce mezi buňkami imunitního systému. Signální dráhy spojené s těmito cytokiny (např. tumor nekrotizující faktor alfa [TNF-α] nebo interleukiny IL-12, IL-23 a IL-17) jsou u psoriázy patologicky změněné.

Publikováno bylo již několik párových porovnání jednotlivých přípravků v klinických studiích, tyto analýzy však nevyhovují nárokům systematického srovnání. Pro účely komplexního hodnocení efektu různých terapií je vhodná metoda síťové analýzy. Její výraznou předností oproti standardní metaanalýze je možnost simultánního srovnání více než dvou terapií na základě kombinace jak přímých, tak i nepřímých důkazů.

Metodika analýzy a posuzovaná léčiva

Analýza zahrnula 13 léčiv s různými mechanismy účinku:

  • anti-TNF-α: adalimumab, etanercept, infliximab,
  • anti-IL-23/23: briakinumab, guselkumab, tildrakizumab, ustekinumab,
  • anti-IL-17: brodalumab, ixekizumab, secukinumab,
  • ostatní léčiva: alefacept, efalizumab a itolizumab.

Hodnoceno bylo 9 parametrů: 6 souvisejících s účinností terapie a 3 týkající se její bezpečnosti. Parametry účinnosti zahrnovaly 50%, 75%, 90% a 100% zlepšení v indexu PASI (Psoriasis Area and Severity Index), dále PGA (Physician's Global Assessment) a DLQI (Dermatology Life Quality Index). Mezi parametry ke zhodnocení bezpečnosti terapie patřily vybrané nežádoucí příhody (bolesti hlavy, infekce) a přerušení léčby.

Byly prohledány databáze Embase a PubMed s cílem identifikovat všechny randomizované klinické studie srovnávající účinnost 2 z výše zmíněných 13 látek nebo 1 z nich a placeba, do kterých byli zařazeni pacienti se středně těžkou a těžkou formou psoriázy a jež byly publikovány před 8. srpnem 2018.

Výsledná zjištění

Nejlepšího účinku v léčbě psoriázy bylo podle výsledků této analýzy dosaženo v případě terapie briakinumabem, brodalumabem, infliximabem a ixekizumabem. Při posuzování šance dosáhnout 75% zlepšení indexu PASI (PASI75) byl brodalumab účinnější než většina ostatních léčiv (poměr šancí [OR] 100; 95% index kredibility [CrI] 64–160) a obdobného výsledku bylo dosaženo i pro PASI95 (OR 250; 95% CrI 110–760).

Dle očekávání byla aktivní léčba spojená s vyšším rizikem bolestí hlavy a infekcí než placebo. Léčba brodalumabem a briakinumabem byla asociovaná jen s mírnými nežádoucími příhodami. Bolesti hlavy byly nejméně časté v případě léčby briakinumabem, nejnižší riziko infekce bylo při léčbě itolizumabem. K přerušení terapie docházelo nejméně často při terapii ustekinumabem.

Závěr

Podle výsledků této síťové metaanalýzy prokázal brodalumab velmi dobrý potenciál účinnosti a terapie tímto přípravkem byla spojená jen s mírnými nežádoucími příhodami. Detailnější hodnocení rizika infekce spojené s léčbou brodalumabem bude vyžadovat další klinické studie. Léčba briakinumabem dosahovala stabilních výsledků v hodnocení z hlediska účinnosti i bezpečnosti. Infliximab může představovat vhodnou volbu vzhledem k nízkému riziku infekce.

(alz)

Zdroj: Xu G., Xia M., Jiang C. et al. Comparative efficacy and safety of thirteen biologic therapies for patients with moderate or severe psoriasis: a network meta-analysis. J Pharmacol Sci 2019; 139 (4): 289−303, doi: 10.1016/j.jphs.2018.12.006.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.