Rychlý účinek pěny s kalcipotriolem a betamethasonem slibuje lepší adherenci nemocných s psoriázou

19. 5. 2019

Přestože je u těžších forem psoriázy systémová léčba považována za výhodnější, není vždy bezpodmínečně nutná. Literatura ukazuje, že i u středně těžké až těžké psoriázy může topická léčba přinést zásadní benefit, pokud je dobrá adherence ze strany pacienta.

Inzerce

Rozumný, splnitelný a přijatelný terapeutický cíl

Adherence je limitující faktor, na který musíme při indikaci léčby a při rozhovoru s pacientem myslet. Jednou z hlavních příčin špatné adherence mohou být nerealistická očekávání ze strany pacienta – jestliže symptomy nemoci neustupují tak rychle, jak by si představoval, přestává spolupracovat a léčbu neužívá tak, jak má. Dokonce i ve chvíli, kdy podle objektivního hodnocení symptomy ustupují (například podle skóre PASI), může pacient spolupráci vypovědět, protože se stejně rychle nezlepšuje kvalita jeho života. Tyto dvě veličiny spolu vždy nekorelují. Terapeutický cíl by měl být stanoven tak, aby byl rozumný, splnitelný a přijatelný pro lékaře i pro pacienta.

Analýza dat

Výhodnou volbou z hlediska adherence může být pěna s fixní kombinací kalcipotriol/betamethason. V klinických studiích již v léčbě psoriázy prokázala vyšší účinnost a srovnatelnou tolerabilitu jako totožná kombinace v gelovém vehikulu a v masti i jako samotné pěnové vehikulum.

Sdílená analýza dat ze tří klinických studií fáze II a III hodnotila rychlost nástupu účinku pěny s fixní kombinací kalcipotriol/betamethason ve srovnání s pěnovým vehikulem u pacientů s psoriázou během 4týdenní léčby.

Výsledky

Významné rozdíly v účinnosti léčby byly pozorovány už od prvního týdne, podle cílového mPASI: ≤ 1 (p < 0,01), ≤ 3 (p < 0,001) a ≤ 5  (p < 0,001).

V podskupině pacientů, kteří měli vstupní mPASI > 10, byl mezi aktivně léčenými pacienty větší podíl osob, jež dosáhly ve 4. týdnu léčby svého cílového mPASI ≤ 1 (p < 0,05), ≤ 3 (p < 0,001) a ≤ 5 (p < 0,001), než v kontrolní skupině.

U nemocných, jejichž psoriáza byla při vstupu do studie hodnocena jako těžká, byl v aktivně léčené podskupině patrný trend k většímu podílu pacientů bez ložisek nebo téměř bez ložisek, a to již od prvního týdne léčby.

Dopad účinnosti pěny na kvalitu života byl rovněž dobře patrný. U pacientů se skóre kvality života DLQI > 10 dosáhla ve 4. týdnu léčby významně větší část osob léčených aktivní pěnou cílové kvality života ≤ 1 nebo 0 než v kontrolní skupině:

  • DLQI ≤ 1: 25,0 % (Cal/BD pěna) oproti 4,0 % (pěnové vehikulum; p = 0,001)
  • DLQI 0: 17,4 % (Cal/BD pěna) oproti 2,0 % (pěnové vehikulum; p = 0,006)

Závěr

Tato studie tedy prokázala efekt léčby pěnou s fixní kombinací kalcipotriol/betamethason nejen na skóre závažnosti psoriázy, ale i na kvalitu života a zároveň uspokojivou rychlost nástupu účinku, který je dobrým příslibem pro adherenci pacientů a úspěšnost léčby.

(pez)

Zdroj: Pink A. E., Jalili A., Berg P. et al. Rapid onset of action of calcipotriol/betamethasone dipropionate cutaneous foam in psoriasis, even in patients with more severe disease. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019 Mar 27, doi: 10.1111/jdv.15398 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.