Riziko roztroušené sklerózy u pacientů s psoriázou

1. 2. 2017

Psoriáza i roztroušení skleróza (RS) jsou autoimunitní onemocnění, jež vznikají na základě podobných zánětlivých drah a zároveň jsou podmíněna některými společnými genetickými podklady. O vzájemném vztahu těchto dvou nemocí však máme pouze velmi omezené informace. Dánská studie se proto zabývala sledováním incidence RS u jedinců s psoriázou. Bylo zjištěno, že incidence RS je mezi jedinci s psoriázou vyšší než v běžné populaci.

Inzerce

Úvod

Psoriáza je zánětlivé onemocnění, které sice není spojeno s vysokou úmrtností přímo v důsledku samotné nemoci, ale mohou s ním souviset určité další komorbidity, jejichž výskyt je závislý na závažnosti psoriázy. Zánětlivá reakce u psoriázy je podporována TH17 lymfocyty. Studie také ukazují význam podílu TH17 lymfocytů a produkce interleukinu 17 na zánětu nervové soustavy u roztroušené sklerózy (RS). Tyto dvě nemoci rovněž sdílejí některé genetické polymorfismy, např. v genu pro receptor IL-23. Stanovení rizika RS u pacientů s psoriázou je důležité zejména proto, že léčba inhibitory TNF, používaná v léčbě závažné psoriázy, je spojena se zvýšeným rizikem propuknutí RS.

Sledovaná populace a metodika studie

Kohortová studie zpracovávala data získaná od 5 465 702 dánských občanů. Zdravotní a jiné údaje dánských občanů starších 18 let jsou schraňovány v Dánském národním registru od 1. ledna 1997. Ve studii byla použita data shromážděná od ledna 1997 do 31. prosince 2011. Za počátek výskytu onemocnění byl považován první záznam o tomto onemocnění u pacienta v registru.

V následném statistickém zpracování byla incidence počítána na 10 000 osob/rok. Pro kalkulaci incidence RS v závislosti na výskytu a závažnosti psoriázy ve srovnání s referenční populací byl použit Poissonův regresní model.

Výsledky

Studie ukázala zvýšené riziko výskytu RS u pacientů s psoriázou. Incidence RS na 10 000 osob/rok byla u referenční populace 1,78 (95% CI 1,74–1,82), 3,22 (95% CI 2,57–4,04) u pacientů s lehkou psoriázou a 4,55 (95% CI 2,52–8,22) u pacientů se závažnou psoriázou. Pro srovnání s referenční populací byl použit Poissonův regresní model, který rovněž potvrdil zvýšené riziko RS jak u lehké psoriázy (IRR 1,84; 95% CI 1,46–2,30), tak i u závažné formy (IRR 2,61; 95% CI 1,44–4,74).

Riziko vzniku RS se také liší mezi muži a ženami. U mužů byla incidence RS u lehké psoriázy 2,43 (95% CI 1,72–3,42) a u závažné psoriázy 1,80 (95% CI 0,45–7,27), zatímco u žen 1,54 (95% CI 1,14–2,09) u lehké psoriázy a 2,98 (95% CI 1,54–5,77) u její závažné formy.

Závěr

Onemocnění psoriázou je spojeno s vyšší incidencí roztroušené sklerózy, než jaká je zaznamenána v běžné populaci. Zároveň je vyšší riziko vzniku RS u pacientů se závažnou formou psoriázy než u pacientů s lehkou psoriázou. Psoriázu lze považovat za nezávislý rizikový faktor pro vznik RS.

(norg)

Zdroj: Egeberg A., Mallbris L., Gislason G. H. et al. Risk of multiple sclerosis in patients with psoriasis: a Danish nationwide cohort study. J Invest Dermatol 2016136 (1): 93−98, doi: 10.1038/JID.2015.350.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se