Účinnostní a bezpečnostní data brodalumabu v léčbě psoriatické artritidy

30. 11. 2020

Brodalumab je v současnosti schválen k léčbě psoriázy. Studie fáze III AMVISION-1 a AMVISION-2 posuzovaly efektivitu a bezpečnost tohoto léku u pacientů s aktivní psoriatickou artritidou a nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí ke konvenčním NSAIDs a konvenčním syntetickým DMARDs. Přibližně 30 % pacientů bylo dříve léčeno biologickou terapií.

Léčba psoriatické artritidy

Psoriatická artritida (PsA) je chronické zánětlivé onemocnění vyznačující se různými klinickými fenotypy a rozdílnou závažností i průběhem. Pacienti s PsA trpí těžkým postižením kloubů, deformací prstů, funkčním poškozením a zhoršením kvality života. 

Při léčbě PsA se volí nejprve nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs), kortikosteroidy a konvenční syntetická nemoc modifikující antirevmatika (csDMARDs), po jejich selhání lze podle současných doporučení nasadit biologická DMARDs (bDMARDs). 

Brodalumab v terapii PsA

Zástupcem bDMARDs je i brodalumab. Jedná se o rekombinantní, plně humánní monoklonální protilátku, která se s vysokou afinitou váže k podjednotce A receptoru pro interleukin 17 (IL-17RA) a tím blokuje vazbu a účinek prozánětlivých cytokinů z rodiny IL-17. Jeho efektivita v léčbě PsA byla zkoumána v klinické studii fáze II a z výsledků vyplynulo signifikantní zlepšení klinické odpovědi podle kritérií American College of Rheumatology (ACR) alespoň o 20 % (ACR20) v porovnání s placebem. Efektivita a bezpečnost brodalumabu byla proto dále zkoumána ve dvou randomizovaných dvojitě zaslepených studiích fáze III AMVISION-1 a AMVISION-2. 

Studie AMVISION-1 a AMVISION-2

Populace pacientů a její charakteristiky

Pacienti zařazení do studií (n = 962) byli randomizováni do 3 skupin (brodalumab 140 mg, brodalumab 210 mg, placebo; vše podáváno subkutánně 1. den, v 1. a 2. týdnu a poté každé 2 týdny – Q2W) v poměru 1 : 1 : 1. Stratifikace probíhala podle tělesné hmotnosti při vstupu do studie, předchozího užívání biologické léčby a geografické oblasti. Pokud u pacientů nedošlo k dostatečné odpovědi na léčbu v týdnu 14, bylo možné zařadit, případně upravit dodatečnou terapii. 

Obě studie byly ukončeny sponzorem (Amgen) před dosažením plánovaného počtu účastníků. V době ukončení bylo 478 z plánovaných 630 pacientů zařazeno ve studii AMVISION-1 a 484 z plánovaných 495 pacientů ve studii AMVISION-2. Většina (72 %) probandů dokončila 24 týdnů léčby (tento podíl je relativně nízký převážně z toho důvodu, že ne všichni pacienti „stihli“ dokončit 24 týdnů kvůli předčasnému ukončení studií).

Průměrný věk pacientů činil 48 let, třetina pacientů ve všech skupinách měla předchozí zkušenost s biologickou léčbou, dvě třetiny pacientů trpěly psoriázou na > 3 % povrchu těla a průměrný počet oteklých a citlivých kloubů činil 12 a 21. Polovina pacientů trpěla daktylitidou a téměř 67 % entezitidou. Vzhledem k podobnému designu obou studií byla data spojena a poté vyhodnocena společně.

Efektivita a bezpečnost brodalumabu (souhrnná data)

Hodnocení probíhalo v 16. a 24. týdnu. V 16. týdnu dosáhlo ACR20 signifikantně více pacientů v obou skupinách, jimž byl podáván brodalumab (45,8 % účastníků léčených 140 mg, 47,9 % účastníků léčených 210 mg) v porovnání s placebem (20,9 %; p < 0,0001). Obdobné výsledky byly zaznamenány i ve 24. týdnu. (51,0 % účastníků léčených 140 mg, 53,6 % léčených 210 mg, 23,8 % dostávajících placebo).

Signifikantně větší množství pacientů léčených brodalumabem v porovnání s placebem dosáhlo také ACR50/70 (ACR70: 4,7 % pacientů na placebu, 14,4 % ve skupině s nižší dávkou a 20,9 % ve skupině s vyšší dávkou brodalumabu), zlepšení indexu rozsahu a závažnosti psoriázy (PASI − Psoriasis Area Severity Index) a úplného zlepšení daktylitidy (19,8 % pacientů na placebu, 43,0 % ve skupině s nižší dávkou a 60,1 % ve skupině s vyšší dávkou brodalumabu) a entezitidy (22,7 % pacientů na placebu, 41,6 % ve skupině s nižší dávkou a 43,8 % ve skupině s vyšší dávkou brodalumabu). 

U obou léčebných skupin bylo dále pozorováno signifikantní zlepšení ve skóre HAQ-DI (Health Assessment Questionnaire – Disability Index), CDAI (Clinical Disease Activity Index), DAPSA (Disease Activity in Psoriatic Arthritis) a PASDAS (Psoriatic Arthritis Disease Activity Score).

Léčebné skupiny se nelišily v množství nahlášených nežádoucích příhod a nebyla pozorována nová bezpečnostní rizika. Celkově byly v 16. týdnu četnost a druhy nežádoucích příhod ve skupině léčené 210 mg brodalumabu podobné těm u skupiny dostávající placebo a většina byla mírné až střední závažnosti. Žádný případ neutropenie nebyl spojen s infekcí. Během studií se nevyskytly žádné případy Crohnovy nemoci ani úmrtí.

Závěr

U pacientů léčených brodalumabem bylo pozorováno rychlé a signifikantní zlepšení projevů PsA v porovnání s placebem. Brodalumab byl dobře tolerován a jeho bezpečnostní profil byl konzistentní s bezpečnostním profilem ostatních inhibitorů IL-17. 

(eko)

Zdroj: Mease P. J., Helliwell P. S., Hjuler K. F. et al. Brodalumab in psoriatic arthritis: results from the randomised phase III AMVISION-1 and AMVISION-2 trials. Ann Rheum Dis 2020 Oct 26, doi: 10.1136/annrheumdis-2019-216835 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se