Použití fixní kombinace kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu v léčbě psoriázy

21. 3. 2016

Psoriáza je chronické kožní onemocnění, které se v populaci vyskytuje s prevalencí 2−3 %. V léčbě se užívají lokální přípravky, systémová terapie nebo fototerapie. Následující článek shrnuje výsledky studie, jejímž cílem bylo zhodnotit efekt Programu optimalizace topické léčby psoriázy (TTOP – Topical Treatment Optimisation Programme) na adherenci pacientů.

Inzerce

Faktory adherence a nonadherence

Adherenci k léčbě ovlivňuje mnoho faktorů, např. terapeutický režim (pacienti preferují dávkování 1× denně), informovanost nemocného o chorobě, nevhodná galenika přípravku nebo nedostatečná komunikace mezi lékařem a pacientem.

Nonadherence je klíčový faktor, který ovlivňuje skutečnou účinnost topické léčby psoriázy. Nedostatečná adherence k léčbě může vést k nesprávným terapeutickým rozhodnutím kvůli zdánlivě nedostatečné terapeutické efektivitě. To vede obecně k horším klinickým výsledkům.

Program TTOP

Cílem programu TTOP je zkvalitnit komunikaci mezi lékařem a pacientem. Byl připraven mezioborovým panelem 11 odborníků na základě průzkumu literatury a s využitím poradního pacientského výboru s mezinárodním zastoupením pacientů s psoriázou. Léčebnou modalitou ve studii byla fixní kombinace kalcipotriolu s betamethason-dipropionátem. Její výhoda spočívá ve snadné aplikaci, prokázané účinnosti a dobré snášenlivosti. 

Terapie lehčích forem psoriázy

Více než 90 % pacientů s psoriázou potřebuje kontinuální léčbu. Onemocnění je obtěžující, souvisí se snížením kvality života nemocného a navíc je často asociováno s četnými komorbiditami. Možnosti terapie jsou různé a volí se dle závažnosti a rozsahu onemocnění. Studie týmu vedeného profesorem Kristianem Reichem byla zaměřena na pacienty, jejichž nemoc postihuje méně než 10 % celkového tělesného povrchu a u nichž byla předchozí terapie z různých důvodů neúspěšná. Lékem první volby bývají u těchto pacientů obvykle kortikosteroidy či analoga vitaminu D (např. kalcipotriol), eventuálně zmíněná kombinovaná terapie.

Sledování trvající 64 týdnů

Studie publikovaná v říjnu 2014 probíhala v 8 evropských zemích (Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Nizozemsko, Španělsko, Švédsko a Velká Británie). Zahrnula 1803 pacientů, u kterých nebyla úspěšná předchozí léčba.

Pro vstup do studie byli vhodní pacienti s postižením méně než 10 % tělesného povrchu s různým stupněm závažnosti. Nemocným byla podávána kombinace betamethason-dipropionátu s kalcipotriolem po dobu 64 týdnů (účast ve studii byla ukončena při výrazném zlepšení již dříve v průběhu léčby). Během této doby proběhlo 10 lékařských prohlídek pro zhodnocení stavu.

Výsledky a závěr

Po 8 týdnech léčby fixní kombinací léčiv kožní projevy nemoci téměř vymizely u 36,5 % nemocných. Již po 8 týdnech hodnotilo 34,2 % pacientů subjektivně svůj stav jako výrazně lepší v porovnání s předchozí monoterapií. Výsledky analýzy ukazují, že fixní kombinace je vysoce účinná a upřednostnila by ji i většina pacientů zapojených do studie. 9 z 10 pacientů preferovalo fixní kombinaci před předcházející terapií. Dvojkombinace betamethason-dipropionátu s kalcipotriolem v gelu byla efektivní a vysoce preferovaná oproti předchozí terapii, což obnovuje hodnotu a důvěru v topickou léčbu u pacientů s mírnou až středně závažnou psoriázou.

(idav)

Zdroje:

  1. Reich K., Zschocke I., Bachelez H. et al. TTOP study group. Efficacy of a fixed combination of calcipotriol/betamethasone dipropionate topical gel in adult patients with mild to moderate psoriasis: blinded interim analysis of a phase IV, multicenter, randomized, controlled, prospective study. J Eur Acad Dermatol Venereol 2015 Jun; 29 (6): 1156−1163; doi: 10.1111/jdv.12774.
  2. Reich K., Mrowietz U, Karakasili E, Zschocke I. Development of an adherence-enhancing intervention in topical treatment termed the topical treatment optimization program (TTOP). Arch Dermatol Res 2014 Sep; 306 (7): 667−676; doi: 10.1007/s00403-014-1475-5.
  3. Elliott R. Non-adherence to medicines: not solved but solvable. J Health Serv Res Policy 2009 Jan; 14 (1): 58−61; doi: 10.1258/jhsrp.2008.008088.
  4. Reich K., Bewley A. What is new in topical therapy for psoriasis? J Eur Acad Dermatol Venereol 2011 Jun; 25 (Suppl 4): 15−20; doi: 10.1111/j.1468-3083.2011.04061.x.


Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se