Kombinace betamethasonu s kalcipotriolem ve formě gelu v udržovací léčbě psoriázy

7. 5. 2018

Randomizovaná multicentrická prospektivní studie porovnávala tři různé režimy aplikace kombinace betamethasonu s kalcipotriolem ve formě v gelu v udržovací fázi léčby pacientů s psoriázou.

Inzerce

Úvod

V 1. linii léčby mírné až středně závažné psoriázy se obvykle používají lokálně aplikované přípravky. Jak kortikosteroidy, tak analoga vitaminu D jsou účinné. Bylo však prokázáno, že jejich kombinace je efektivnější než samostatné používání jednotlivých látek. V Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology byly publikovány výsledky korejské multicentrické prospektivní studie, která se zabývala porovnáním účinnosti tří různých režimů fixní kombinace kalcipotriolu (50 µg/g) s betamethasonem (500 µg/g) ve formě gelu.

Metodika studie

Do randomizované kontrolované otevřené studie fáze 4 s paralelním uspořádáním skupin byli zařazeni dospělí pacienti obou pohlaví s psoriázou na trupu a končetinách trvající minimálně 4 týdny. Ze studie byly vyloučeny osoby s postižením > 10 % povrchu těla nebo s Psoriasis Area and Severity Index (PASI) > 10 a pacienti s nestabilními formami psoriázy.

V průběhu indukční fáze trvající 8 týdnů byl 201 osobám gel aplikován 1× denně. Respondéři, mezi které byli zařazeni jedinci se stupněm „čisté“ nebo „minimální onemocnění“ dle Investigator’s Global Assessment of Disease Severity (IGA, celkové hodnocení závažnosti onemocnění zkoušejícím), byli následně randomizováni k 8týdenní udržovací léčbě do jedné ze tří skupin: s aplikací gelu 1× denně v případě potřeby, 1× denně každý den a 2× za týden (v sobotu a neděli – víkendová skupina). Cílem studie bylo procento respondérů dle IGA v 16. týdnu.

Výsledky

Indukční fázi ukončilo 180 osob, z toho 62,18 % byli respondéři. Do následné udržovací fáze bylo zařazeno 117 pacientů: 37 do skupiny s aplikací gelu dle potřeby, 41 do skupiny s každodenní aplikací a 36 do víkendové skupiny. Na konci udržovací fáze (16. týden) byla vyhodnocena data 116 osob (jedna osoba ze skupiny s každodenní aplikací gelu byla ze studie vyloučena kvůli chybějícímu hodnocení).

Četnost respondérů byla ve skupině s aplikací dle potřeby 63,89 %, ve skupině s každodenní aplikací 67,5 % a ve víkendové skupině 31,43 %. Rozdíl mezi víkendovou skupinou a skupinami s aplikací dle potřeby a s denní aplikací byl statisticky významný (p = 0,0109 a p = 0,0015), skupina s aplikací dle potřeby se však od skupiny s každodenní aplikací statisticky významně nelišila. V incidenci nežádoucích příhod nebyl významný rozdíl mezi skupinami zjištěn.

Závěr

Výsledky ukázaly srovnatelnou účinnost režimu s aplikací gelu 1× denně každý den a 1× denně v případě potřeby. Režim s podáváním 2× týdně byl v porovnání s nimi v udržovací léčbě významně méně účinný.

(blu)

Zdroj: Lee J. H., Park C. J., Kim T. Y. et al. Optimal maintenance treatment with calcipotriol/betamethasone dipropionate gel in Korean patients with psoriasis vulgaris: a multicentre randomized, controlled clinical trial. J Eur Acad Dermatol Venereol 2017; 31 (3): 483–489, doi: 10.1111/jdv.13865.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.