Jak si stojí pěna s Cal/BD u plakové psoriázy ve srovnání s konvenční systémovou léčbou a apremilastem?

8. 7. 2019

Nepřímé porovnání efektivity kožní pěny s obsahem kalcipotriolu a betamethason-dipropionátu s několika modalitami nebiologické systémové léčby plakové psoriázy nabízí práce čerstvě publikovaná v Journal of the European Academy of Dermatology and Venereology.

Inzerce

Možnosti léčby u plakové psoriázy

Plaková psoriáza může velmi významně ovlivnit kvalitu života, denní fungování a produktivitu nemocného. Cca 80 % pacientů má mírné či středně těžké projevy onemocnění a základem léčby jsou u nich topické přípravky, například právě kombinace kalcipotriol/betamethason-dipropionát (Cal/BD) ve formě kožní pěny. Dle úspěchu topické léčby a pacientových preferencí je dále zvažována perorální systémová terapie nebo fototerapie.

Metodika analýzy

Mezinárodní tým autorů pro svou práci využil data sdružená ze 4 studií s Cal/BD, která se týkala 749 psoriatiků. Na základě přehledu literatury vyhledali studie s nebiologickou systémovou léčbou, u kterých metodika, sledovaná populace a cílové parametry umožnily nepřímé srovnávání se studiemi s Cal/BD. Zahrnuty byly celkem 4 další studie hodnotící apremilast, methotrexát, acitretin a estery kyseliny fumarové (FAE) v terapii plakové psoriázy.

Výsledná zjištění

Výsledky srovnání ukázaly, že podíl pacientů s dosaženou terapeutickou odpovědí dle skóre Physican’s Global Assessment (PGA, hodnoty 0 či 1) byl vyšší při léčbě pěnou obsahující Cal/BD po dobu 4 týdnů ve srovnání se 16 týdny léčby apremilastem (52,7 vs. 30,4 %; p < 0,001). Signifikantně větší podíl pacientů léčených pěnou s Cal/BD dosáhl v týdnu 4 skóre PASI 75 (Psoriasis Area and Severity Index) ve srovnání se 16 týdny léčby apremilastem (51,1 vs. 21,6 %; p < 0,001) nebo 12 týdny léčby methotrexátem (50,8 vs. 33,5 %; p < 0,001) či acitretinem (50,9 vs. 31,7 %; p = 0,009). Srovnání s léčbou FAE neukázalo významnější odlišnosti (42,4 vs. 47,0 %; p = 0,451).

Závěr

Kožní pěna s Cal/BD nabízí u srovnatelných pacientů s plakovou psoriázou vyšší účinnost a rychlejší nástup účinku oproti léčbě apremilastem, methotrexátem či acitretinem; efektivita je srovnatelná s fumaráty. Tato zjištění mají význam zejména u pacientů, u kterých je zvažovaná nebiologická systémová léčba, u nemocných bez odpovědi na systémovou léčbu nebo u těch, pro které existují kontraindikace systémové léčby.

(eza)

Zdroj: Bewley A. P., Shear N. H., Calzavara-Pinton P. G. et al. Calcipotriol plus betamethasone dipropionate aerosol foam vs. apremilast, methotrexate, acitretin or fumaric acid esters for the treatment of plaque psoriasis: a matching-adjusted indirect comparison. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019 Jun; 33 (6): 1107−1115, doi: 10.1111/jdv.15369.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MAPA ROUŠEK Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.