Ingenol-mebutát rozšiřuje možnosti léčby aktinické keratózy

19. 3. 2016

Ingenol-mebutát je nový topický přípravek k léčbě aktinické keratózy. Jak shrnuje přehledový článek publikovaný na roku 2015, toto léčivo má inovativní duální mechanismus účinku, který umožňuje rychle dosáhnout terapeutického efektu, a výhodné vlastnosti z hlediska bezpečnosti léčby.

Inzerce

Mechanismus účinku

V iniciální fázi ingenol-mebutát navozuje rychlou buněčnou smrt spojenou s otokem mitochondrií a narušením buněčné membrány. Poté dochází k zánětlivé reakci závislé na neutrofilních granulocytech, která podporuje hojení rány. K zapojení neutrofilů dochází pravděpodobně prostřednictvím aktivace endotelových buněk vyvolané interakcí mezi ingenol-mebutátem a jednou z izoforem proteinkinázy C. Jedinečnou vlastností ingenol-mebutátu je jeho aktivní penetrace do dermis a podkoží, ale nikoli do systémové cirkulace.

Klinické studie prokázaly srovnatelnou účinnost ingenol-mebutátu s dalšími topickými přípravky v léčbě aktinické keratózy. Délka podávání činí pouhé 2−3 dny, což je významně méně než u ostatních lokálních přípravků.

Bezpečnostní profil

Navíc nebyla prokázána žádná systémová absorpce. Většina lokálních kožních reakcí (LRS) pozorovaných po aplikaci ingenol-mebutátu byla mírné až střední závažnosti a přechodného charakteru. V klinických studiích fáze III byl maximální výskyt LRS pozorován 4. den po zahájení léčby a většina odezněla do 2 týdnů. Nežádoucí účinky se týkaly místa aplikace a zahrnovaly především bolest (ve 13,9 % případů), pruritus (v 8 %) a podráždění (v 1,8 %).

Nezávislé studie potvrdily příznivý bezpečnostní profil ingenol-mebutátu. Mezi nejčastější LRS patřily erytém, olupování a šupinatění kůže a tvorba krust. Incidence závažných nežádoucích příhod byla nízká. Nedávno provedená studie, která porovnávala bezpečnost ingenol-mebutátu s 5-fluorouracilem, ukázala srovnatelné maximální skóre LRS, ale významně menší AUC tohoto skóre v čase u ingenol-mebutátu. U ingenol-mebutátu také LRS rychleji odezněly.

Lokální kožní reakce 4.den po použití Ingenol mebutátu

Obr. 1.: Lokální kožní reakce 4.den po použití Ingenol mebutátu

Závěr

Ingenol-mebutát je přírodní látka pocházející z pryšce okrouhlého (Euphorbia peplus). V terapii aktinické keratózy významně rozšiřuje výzbroj, kterou mají dermatologové k dispozici v léčbě aktinické keratózy. Jeho použití je krátkodobé, terapie je efektivní a bezpečná. Lokální aplikace ingenol-mebutátu je spojena s přijatelnou mírou a závažností nežádoucích účinků.

(zza)

Zdroj: Berman B. Safety and tolerability of ingenol mebutate in the treatment of actinic keratosis. Expert Opin Drug Saf 2015 Dec; 14 (12): 1969−1978; doi: 10.1517/14740338.2015.1108962.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se