Brodalumab – 5letá data o účinnosti, bezpečnosti a zlepšení kvality života u plakové psoriázy

20. 4. 2020

Chronická zánětlivá onemocnění, včetně psoriázy, vyžadují terapeutické postupy, jež si zachovají účinnost a snášenlivost i během dlouhodobé léčby. Jednu z takových moderních modalit představuje brodalumab, plně humánní monoklonální protilátka proti podjednotce A receptoru pro interleukin (IL) 17. Loni publikovaná studie hodnotila jeho dlouhodobou účinnost a bezpečnost u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou a zaměřila se rovněž na zlepšení kvality jejich života.

Inzerce

Psoriáza s sebou nese řadu omezení

Ačkoliv se psoriáza primárně manifestuje v podobě dermatologických lézí, má pro pacienty toto onemocnění mnohem širší přesah. Negativně ovlivňuje kvalitu života spojenou se zdravím a emoční pohodu, zvyšuje riziko komorbidit a mortality a pravděpodobnost sebevražedných myšlenek, vytváří společenské stigma a omezuje nemocné v zaměstnání a pracovní produktivitě.

V pivotních studiích u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou brodalumab zlepšoval stav z hlediska kožních lézí účinněji než ustekinumab. Kromě toho se ukázalo, že brodalumab dokázal zlepšit právě kvalitu zdraví spojenou se zdravím a zároveň zmírnit deprese a úzkosti. Cílem prezentované studie bylo zhodnotit dlouhodobou účinnost a bezpečnostní profil brodalumabu u pacientů se středně těžkou až těžkou ložiskovou psoriázou.

Metodika studie

Do otevřené studie byli zapojeni pacienti, kteří ukončili výchozí 12týdenní dvojitě zaslepenou placebem kontrolovanou klinickou studii fáze II bez závažných nežádoucích příhod souvisejících s léčbou. V navazující dlouhodobé studii dostávali subkutánně 210 mg brodalumabu každé 2 týdny (Q2W). Účinnost byla posuzována pomocí statického skóre celkového hodnocení lékařem (sPGA) a plochy psoriatického ložiska a indexu závažnosti (PASI). Do celkové zprávy byla zahrnuta také kvalita života hodnocená pomocí dermatologického indexu kvality života (DLQI) a bezpečnost podávání brodalumabu.

Průběh a výsledky

Celkem do studie vstoupilo 181 pacientů, medián doby podávání brodalumabu činil 264 týdnů. Jelikož se jednalo o dlouhodobé rozšíření fáze II (dose-ranging study), došlo v jeho průběhu ke změně protokolu umožňující pacientům s tělesnou hmotností ≤ 100 kg (65,2 % účastníků) zredukovat podávanou dávku na 140 mg Q2W. Protože však u části (konkrétně 30) z nich byla redukce dávky spojena se snížením účinnosti, další změna protokolu u nich dovolila zpětné navýšení dávky na 210 mg Q2W. Tento krok byl následován opětovným zvýšením účinnosti na úroveň před redukcí dávky.

Léčba brodalumabem vedla k rapidnímu zlepšení parametrů sPGA, PASI a DLQI, které setrvalo až do 264. týdne. Dosažení PASI 90 až < 100 nebo PASI 100 v týdnech 12, 240 a 264 bylo spojeno s větší pravděpodobností DLQI 0 nebo 1 ve srovnání s pacienty, kteří dosáhli PASI 75 až < 90.

Nejčastěji pozorovanými nežádoucími příhodami byly nazofaryngitida (29 % pacientů), respirační infekce (24 %) a artralgie (20 %). Během 5 let byl zaznamenán 1 případ suicidálních představ, nevyskytla se žádná sebevražda a neobjevily se žádné nové poznatky z hlediska bezpečnostního profilu.

Závěr

Brodalumab během 5 let terapie udržitelně zlepšil kožní léze a kvalitu života pacientů a vykazoval přijatelný bezpečnostní profil srovnatelný s krátkodobou léčbou.

(mir)

Zdroj: Lebwohl M. G., Blauvelt A., Menter A. et al. Efficacy, safety, and patient-reported outcomes in patients with moderate-to-severe plaque psoriasis treated with brodalumab for 5 years in a long-term, open-label, phase II study. Am J Clin Dermatol 2019; 20 (6): 863–871, doi: 10.1007/s40257-019-00466-2.Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×