Analýza rychlosti nástupu účinku biologické terapie psoriázy: Která léčiva vítězí?

7. 11. 2019

K léčbě psoriázy jsou k dispozici nová cílená biologická léčiva, která vykazují vysokou účinnost v klinických studiích. Mezi sebou se však mohou lišit časem nutným k dostatečné klinické odpovědi u pacientů. Autoři nedávno publikovaného systematického přehledu se pokusili tyto rozdíly upřesnit.

Inzerce

Interleukiny 17 a 23 jako cíle v léčbě psoriázy

V současnosti se dráha interleukinů IL-17 a IL-23 považuje za klíčovou v patogenezi onemocnění, a proto se receptory pro IL-17 a IL-23 staly cílem nových antipsoriatik. V porovnání se staršími biologickými léčivy vykazuje terapie cílená na IL-17 a IL-23 signifikantně výraznější snížení indexu PASI v klinických studiích. Cílem prezentovaného systematického přehledu bylo porovnat nová cílená biologická léčiva (brodalumab, guselkumab, ixekizumab, risankizumab, secukinumab, tildrakizumab) a zhodnotit rychlost nástupu jejich účinku.

Hodnocené studie a léčiva

Do systematického přehledu bylo zařazeno 27 klinických studií fáze III, ve kterých bylo alespoň 10 dospělých pacientů v každém rameni, z toho bylo 26 studií použito ke kvantitativní analýze. Všechny zařazené studie vyžadovaly jako vstupní kritérium hodnotu PASI ≥ 8 a aby relevantní výsledky (průměrné snížení PASI nebo odpověď PASI 90) byly reportovány alespoň 3× v průběhu sledování.

Testované dávky biologických přípravků byly následující: brodalumab 140 a 210 mg, guselkumab 100 mg, ixekizumab 160 mg, risankizumab 150 mg, secukinumab 150 a 300 mg, tildrakizumab 100 a 200 mg. Medián počtu zařazených pacientů v jednotlivých studiích činil 1232 (rozsah 616−2471). 

Výsledky

Inhibitory IL-17

25 % pacientů dosáhlo PASI90:

  • ve studiích s brodalumabem po 4,8 týdne (140 mg à 2 týdny; 1 studijní skupina) a po 3,5 týdne (210 mg à 2 týdny; 1 studijní skupina);
  • ve studiích s ixekizumabem po 4,1 týdne (160 mg à 2 týdny; 9 studijních skupin; směrodatná odchylka [SD] 0,4 týdne) a po 4,6 týdne (160 mg à 4 týdny; 6 studijních skupin; SD 0,9 týdne);
  • ve studiích se secukinumabem po 7,7 týdne (150 mg à 4 týdny; 5 studijních skupin; SD 0,7 týdne) a po 5,1 týdne (300 mg à 4 týdny; 8 studijních skupin; SD 1,1 týdne).

Vážený střední čas k dosažení PASI 90 u 50 % pacientů byl nejkratší pro brodalumab 210 mg à 2 týdny (6,2 týdne) a nejdelší pro secukinumab 150 mg à 4 týdny (16,3 týdne; SD 6,2 týdne). 

Inhibitory IL-23

25 a 50 % pacientů dosáhlo PASI 90:

  • ve studiích s guselkumabem (100 mg à 8 týdnů; 2 studijní skupiny) po 6,2 týdne (SD 0,1 týdne) a 10,2 týdne (SD 0,1 týdne).
  • ve studiích s risankizumabem (150 mg à 12 týdnů; 3 studijní skupiny) po 6,1 týdne (SD 0,4 týdne) a 9,4 týdne (SD 0,5 týdne).

Zařazené studie neposkytly dostatek dat k vyhodnocení účinnosti tildrakizumabu. 

Závěr

Na základě recentní analýzy dat z publikovaných klinických studií fáze III s inhibitory IL-17 a IL-23 lze konstatovat, že nejrychlejšího nástupu účinku dosáhly brodalumab a ixekizumab. 

(eko)

Zdroj: Egeberg A., Andersen Y. M. F., Halling-Overgaard A. S. et al. Systematic review on rapidity of onset of action for interleukin‐17 and interleukin‐23 inhibitors for psoriasis. J Eur Acad Dermatol Venereol 2019 Aug 29, doi: 10.1111/jdv.15920 [Epub ahead of print].Štítky
Dermatologie Dětská dermatologie
Partner sekce
Nejnovější kurzy
Jak na psoriázu v každodenní ambulantní praxi?
Autoři: MUDr. Jan Šternberský, Ph. D.

Postavení topického imunomodulátoru v terapii atopické dermatitidy
Autoři: MUDr. Lucie Jarešová

Topická léčba psoriázy
Autoři: Prim. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, MBA. Ph.D.

Přejít do kurzů
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

VIRTUÁLNÍ ČEKÁRNA ČR Jste praktický lékař nebo pediatr? Zapojte se! Jste praktik nebo pediatr? Zapojte se!

×