Udržování remise u pacientů s ulcerózní kolitidou: role mesalazinu ve formě s prodlouženým uvolňováním

21. 6. 2019

Mesalazin je považován za lék první volby v udržování remise u mírné až středně těžké ulcerózní kolitidy. V rámci terapie pacientů v remisi se však potýkáme s jejich nižší adherencí, zejména v důsledku nutnosti podávání léku ve více dávkách během dne. Následující studie hodnotila účinnost a bezpečnost mesalazinu ve formě s prodlouženým uvolňováním u nemocných s ulcerózní kolitidou v remisi a současně také diskutovala vliv jednodávkového denního režimu na adherenci k terapii.

Inzerce

Úvod

Aminosalicyláty, mezi něž se řadí mesalazin, jsou doporučeny jako lék první volby pro dosažení a udržení remise u pacientů s mírnou až středně těžkou formou ulcerózní kolitidy. Mechanismus účinku těchto léčiv není dosud zcela objasněn, podle dostupných důkazů však nejspíše vykazují přímý protizánětlivý účinek v místě postižení střevní sliznice. Lokální protizánětlivý účinek je ovšem závislý na schopnosti účinné látky dosáhnout těchto oblastí. Jednou z možností je použití enterosolventních potahů, jež začnou látku uvolňovat při dosažení určité hodnoty pH.

Tradiční lékové formy vyžadují vícečetné dávkování, což může být jednou z příčin nízké adherence, která se u pacientů v remisi pohybuje v rozmezí 40–60 %. Nízká adherence je spojena s vyšší mírou relapsů ulcerózní kolitidy, chronických komplikací, ale také s vyššími náklady na léčbu. Řešením tohoto problému může být podávání léku ve formě s prodlouženým uvolňováním.

Řízené uvolňování a pH

Systémová absorpce mesalazinu není považována za benefit terapie, naopak přináší riziko v podobě nefrotoxicity. K zamezení vstřebávání mesalazinu v horní části trávicího traktu přispívá enterosolventní obal. Ten může být na pH nezávislý nebo naopak řízený hodnotou pH. Lékové formy s prodlouženým uvolňováním na pH nezávislé tvoří buď granulát, nebo tablety potažené etylcelulózou, ze kterých se léčivá látka průběžně uvolňuje od duodena po rektum. Systémy závislé na pH vedou k rozpuštění enterosolventního obalu při pH ≥ 6 nebo ≥ 7.

Hodnoty pH v různých částech trávicího systému byly hodnoceny v několika studiích. V některých se hodnoty pH mezi nemocnými a zdravými kontrolami nelišily; v práci, kterou publikovali Bosworth et al., však byly pozorovány signifikantně nižší průměrné hodnoty pH v tlustém střevě u jedinců s aktivní ulcerózní kolitidou v porovnání se zdravými kontrolami (6,14 ± 0,37 vs. 7,06 ± 0,41; p = 0,006). V této studii byla také pozorována kratší doba, po kterou pH v tlustém střevě dosahovalo u pacientů s ulcerózní kolitidou pH > 6 a > 7. Hodnoty pH u pacientů s ulcerózní kolitidou v remisi dosud nebyly pečlivě prostudovány.

Účinnost a compliance

Důležitou skutečností je, že farmakokinetika léčivého přípravku s prodlouženým uvolňováním není ovlivněna současným podáváním potravy, lék tedy může být podáván nezávisle na jídle. Účinnost a bezpečnost mesalazinu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním byla prokázána v několika randomizovaných kontrolovaných klinických studiích. Ve všech studiích byl pozorován signifikantně vyšší počet pacientů, kteří dosáhli remise po 6měsíční terapii mesalazinem v porovnání s placebem.

Výskyt nežádoucích příhod byl podobný při podávání mesalazinu i placeba, závažné nežádoucí příhody byly ojedinělé a ve většině případů nebyly považovány za související s hodnoceným léčivem. Při podávání placeba byl pozorován dvojnásobný výskyt exacerbace ulcerózní kolitidy v porovnání s terapií mesalazinem.

Pacienti označují jako nejčastější důvody nízké adherence zapomínání na léky a nutnost užívání více dávek léku během dne. Nízká adherence je přitom asociována s vyšším rizikem relapsů, vyšší incidencí dysplazie a karcinomu v kolorektální oblasti, ale také s nižší kvalitou života. Současně zvyšuje náklady na léčbu ulcerózní kolitidy. Vzhledem k důvodům, kteří uvádějí samotní pacienti, by užívání mesalazinu v lékové formě s prodlouženým uvolňováním mělo zvýšit adherenci k léčbě.

Závěr

Mesalazin v lékové formě s prodlouženým uvolňováním představuje účinný a bezpečný lék první volby v udržení remise u pacientů s mírnou až středně těžkou ulcerózní kolitidou. Podávání léku v jedné denní dávce může být důležitou součástí zvyšování adherence k terapii, zejména u pacientů v remisi bez klinických obtíží.

(holi)

Zdroje:

  1. Oliveira L., Cohen R. D. Maintaining remission in ulcerative colitis – role of once daily extended-release mesalamine. Drug Des Devel Ther 2011; 5: 111–116, doi: 10.2147/DDDT.S5392.
  2. Bosworth B. P., Cohen M., Weine D. Colonic pH is lower in patients with mild ulcerative colitis compared to normal controls. Gastroenterology 2009; 136 (S1): A68683.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více

MIMOŘÁDNĚ Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP a další materiál. Vyplňte náš dotazník. Mapujte s námi, kde v ČR chybí OOPP.