Rizikové faktory opakované ileocekální resekce u pacientů s Crohnovou nemocí

19. 10. 2014

Potřeba opakovaného chirurgického výkonu u pacientů s Crohnovou nemocí (CD) po ileokolické resekci (ICR) bývá často vysoká, faktory predikující tento opakovaný výkon však zůstávají nejasné. Danou problematikou se proto blíže zabývali švýcarští gastroenterologové, jejichž práce byla nedávno publikována v prestižním periodiku Inflammatory Bowel Diseases.

Cílem zmiňované studie bylo určit rizikové a protektivní faktory opakované ileocekální resekce u pacientů s CD. Jednalo se o velkou kohortovou studii, ve které byla hodnocena data získaná celkem od 305 pacientů s CD, kteří podstoupili první ICR (medián sledování 15 let [0–52 let]). Data pak byla porovnávána mezi skupinami pacientů s anamnézou jedné (ICR = 1, n = 225) nebo více (ICR >1, n = 80) IC resekcí. Klinické fenotypy CD byly určeny pomocí montrealské klasifikace. K hodnoceným potenciálním rizikovým/protektivním faktorům patřilo pohlaví, výskyt IBD v rodinné anamnéze, kouření, typ výkonu, terapie imunomodulátory a biologickou léčbou před, během a po první ICR.

Průměrná doba od stanovení diagnózy do provedení první ICR se signifikantně nelišila mezi skupinami s jednou ICR (5,93 ± 7,65 roku) a více ICR (5,36 ± 6,35 roku), p = 0,05. Průměrná doba do druhé ICR činila 6,7 ± 5,74 roku. Významným rizikovým faktorem provedení ICR byla dle multivariantní regresní analýzy ileální lokalizace nemoci (OR 2,42; 95% CI 1,02–5,78; p = 0,05). Terapie imunomodulátory v době operace, před nebo do roka po první ICR byla naopak protektivním faktorem opakované ICR. Kouření (OR 1,16; 95% CI 0,66–2,06), pohlaví (muži OR 0,85; 95% CI 0,51–1,42) ani pozitivní rodinná anamnéza (OR 1,68; 95% CI 0,84–3,36) naopak neměly signifikantní vliv na nutnost opakovaných ICR.

Na základě výše uvedených zjištění lze tedy shrnout, že terapie imunomodulátory má projektivní vliv na potřebu provedení opakované ICR. V kontrastu s tímto nálezem je pak ileální lokalizace nemoci naopak významným rizikovým faktorem tohoto opakovaného výkonu.

(mik)

Zdroj: Manser C. N., Frei P., Gradinetti T., et al. Risk factors for repetitive ileocolic resection in patients with Crohn's disease: results of an observational cohort study. Inflamm Bowel Dis. 2014 Sep; 20 (9): 1548–54; doi: 10.1097/MIB.0000000000000123.Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se