Predikce adherentního chování u pacientů s IBD

2. 9. 2012

Nonadherence k medikamentózní léčbě může mít zásadní dopad na průběh léčby zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Prokazatelně je spojena s vyšší aktivitou choroby.

Inzerce

Nonadherence k medikamentózní léčbě může mít zásadní dopad na průběh léčby zánětlivých střevních onemocnění (IBD). Prokazatelně je spojena s vyšší aktivitou choroby. Pro vyhodnocování stupně přilnutí k léčbě u této specifické populace pacientů však doposud není k dispozici žádný validovaný nástroj. Problematice predikce adherentního chování se ve své práci věnoval kolektiv autorů z kliniky Mayo v USA. Jejich cílem bylo zjistit, do jaké míry údaje o dodržování léčebného režimu získané pomocí standardní stupnice korelují u pacientů s IBD s vydanou medikací z lékárny za celkové období v délce 9 měsíců.

Do studie bylo zahrnuto 150 ambulantních pacientů, z nichž 94 bylo léčeno pro Crohnovu chorobu a 56 pro ulcerózní kolitidu. Zhruba 60 % sledovaného souboru pacientů tvořily ženy (89). Pro sebehodnocení adherence byla použita 8stupňová stupnice (Morisky Medication Adherence Scale), přičemž každé odpovědi byl přidělen jeden bod při maximálním možném skóre 8 bodů. Lékárny byly kontaktovány, aby doplnily informace o vydané medikaci za předcházející 3 měsíce a dále po 3 a 6 měsících od zařazení do studie. Adherence k léčbě konkrétní medikací pro každý časový úsek byla hodnocena pomocí tzv. MPR (medication possession ratio), tj. doby plného pokrytí léčbou. Za adherentní byla považována hodnota MPR > 0,80. Pro určení vztahu mezi pacienty udávaným skóre adherence a zjištěnou hodnotou MPR pro jednotlivou lékovou třídu byla použita analýza variance.

Nižší míra adherence potvrzena

Při zařazení do studie bylo 47 % pacientů léčeno aminosalicylátem, 54 % imunomodulátorem, 15 % infliximabem, 8 % injekčně podávaným preparátem ze skupiny biologik a 6 % budesonidem. Průměrné skóre adherence udávané pacienty činilo 7 bodů. Více než polovina (52 %) sledovaných subjektů udala, že dávku medikace vynechala „málokdy". Medián doby plného pokrytí léčbou pro jednotlivé lékové třídy se na základě údajů z lékárny pohyboval v rozmezí od 0 % (injekční biologikum) do 75 % (infliximab). Skóre adherence, které pozitivně korelovalo s hodnotou MPR, vykazovali pouze pacienti s imunomodulační léčbou. Predikci adherentního chování bylo možné z vlastní výpovědi odvodit pouze u pacientů léčených thiopurinem. Adherence k léčbě u pacientů se zánětlivým střevním onemocněním představuje komplexní záležitost a nelze ji spolehlivě odvodit pomocí stupnice adherence používané pro jiná chronická onemocnění.

Edukace a motivace pacienta k udržovací léčbě je klíčem k úspěchu

Dlouhodobá adherence u pacientů s idiopatickými střevními záněty je podle různých studií překvapivě nízká a kolísá zejména v závislosti na zlepšení zdravotního stavu. Jak dokazují dotazníková šetření prováděná mezi pacienty s IBD z celé České republiky, je vědomá i nevědomá nonadherence v populaci těchto pacientů poměrně rozšířená. Podle tohoto průzkumu je více než 40 % nemocných dlouhodobě léčených pro IBD vědomě nonadherentních. Nejčastěji dochází k samovolnému přerušování léčby, snižování dávek a nedoplňování dalších balení léčivých přípravků včas. Nízká míra přilnutí k léčbě může být v mnoha případech příčinou nedostatečné terapeutické odpovědi. Pacienti by měli být optimálním způsobem informováni o svém onemocnění a terapii. Na místě je i zdůrazňování důležitosti udržovací terapie u IBD ze strany lékaře.

(hkh)

Zdroj:
Kane S. et al. Use of a screening tool to determine nonadherent behavior in inflammatory bowel disease. Am J Gastroenterol. 2012 Feb; 107 (2): 154–60; doi: 10.1038/ajg.2011.317
Lukáš M. Účinnost udržovací terapie u ulcerózní kolitidy je ovlivněna farmakokinetikou mesalazinu a adherencí k medikamentózní léčbě. Čes a Slov Gastroent a Hepatol 2010; 64 (5): 26–29.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se