Perorální budesonid jako atraktivní modalita v léčbě GIT a onemocnění jater

11. 10. 2019

Perorální budesonid umožňuje lokální léčbu zánětlivých onemocnění gastrointestinálního traktu a jater s minimalizací systémových účinků. Podle doporučení odborných společností by měl být používán k léčbě mírné až středně aktivní ileocékální Crohnovy choroby, mikroskopické kolitidy (kolagenní i lymfocytové), ulcerózní kolitidy a autoimunitní hepatitidy. S ohledem na mechanismus účinku a minimum nežádoucích příhod v rámci léčby není u budesonidu nutné přísně dbát na podávání nejnižší účinné dávky. Nabízí tedy u onemocnění střev a jater lákavou alternativu ke konvenční systémové léčbě kortikosteroidy.

Budesonid – steroid 2. generace

Základem léčby nespecifických střevních zánětů a některých autoimunitních jaterních chorob jsou i nadále konvenční systémové glukokortikoidy. Až 90 % pacientů však během této terapie mohou trápit s ní spojené nežádoucí efekty – nárůst hmotnosti, rozvoj žaludečních vředů, suprese osy hypothalamus – hypofýza – nadledviny, vznik katarakty a častější infekce. Neustále proto probíhá vývoj nových sloučenin, jehož cílem je tyto nežádoucí účinky léčby minimalizovat.

Perorální budesonid je steroid 2. generace, který umožňuje lokální terapii střevních a jaterních onemocnění s minimalizací systémové expozice. Má vysoký first-pass efekt, 90 % vstřebaného budesonidu je ze střeva odbouráno při prvním průchodu játry. Perorální budesonid proto u onemocnění jater a střev nabízí podobnou účinnost jako systémově účinné glukokortikoidy, ale s mnohem lepším bezpečnostním profilem. Nízká systémová expozice perorálnímu budesonidu nevyžaduje během léčby pečlivé hledání nejnižší účinné dávky, stejně jako není nutné jeho postupné vysazování.

Jednotlivé lékové formy a jejich indikace

Existují různé lékové formy budesonidu, jež cílí na konkrétní segment trávicího traktu – na pH závislé uvolňování budesonidu (Budenofalk®), řízené uvolňování budenosidu v ileu (Entocort®) a multimatrixová forma (Cortiment®) s uvolňováním výhradně až v kolon.

Formy závislé na pH a s řízeným uvolňováním budenosidu v ileu jsou určené k léčbě mírné až středně těžké Crohnovy choroby lokalizované v ileu a proximální části kolon, ale ne pro léčbu izolovaného distálního postižení. Formy s na pH závislým uvolňováním budenosidu jsou indikované i k indukci remise u aktivní kolagenní kolitidy (Budenofalk® a Entocort®) a k indukci a udržení remise u autoimunitní hepatitidy (AIH), pokud jaterní postižení není ve stadiu cirhózy (pouze Budenofalk®). MMX budesonid je vhodný k indukční léčbě mírné až středně aktivní ulcerózní kolitidy (UC) u pacientů, u kterých mesalazin (5-ASA) v monoterapii nestačí.

Perorální budesonid

Léčba Crohnovy choroby

Indukce remise: Vhodné jsou formy s uvolňováním závislým na pH i formy s řízeným uvolňováním v ileu, podle lokalizace onemocnění. Obvyklá dávka činí 9 mg/den v jedné denní dávce nebo 3× denně po dobu až 8 týdnů. Podle dostupných dat je dávkování 1× denně stejně účinné jako užívání 3× denně, dávkování 1× denně ovšem samozřejmě napomáhá k lepší adherenci.

Udržovací léčba: Podle doporučení European Crohn’s and Colitis Organisation (ECCO) není budesonid k udržovací terapii m. Crohn vhodný. I přes minimální systémové účinky jsou v udržovací léčbě preferovány thiopuriny. Nízké dávky budesonidu je k udržení remise možné použít pouze u pacientů s Crohnovou chorobou, kteří jsou steroid-dependentní, není u nich vhodné použít imunomodulancia nebo jinou léčbu odmítají. V takovém případě je vhodná udržovací dávka 6 mg/den.

Léčba mikroskopické kolitidy

Indukce remise: Randomizované studie prokázaly účinnost perorálně podávaného budesonidu i v indukci remise u kolagenní a lymfocytové kolitidy. Nejvhodnější jsou formy s na pH závislým uvolňováním budesonidu (Budenofalk® a Entocort®), v některých zemích se podávají rovněž formy s řízeným uvolňováním budesonidu v ileu. Doporučená dávka činí 9 mg/den po dobu maximálně 8 týdnů.

Udržovací léčba: Rekurence kolagenní kolitidy je po vysazení budesonidu častá. K udržení remise je vhodné podávat 3–6 mg budesonidu denně.

Léčba ulcerózní kolitidy

Indukce remise: K navození remise u mírné až středně aktivní ulcerózní kolitidy je vhodný MMX budesonid, i když zlatým standardem nadále zůstávají mesalaziny uvolňované podle pH. MMX budesonid může mít mírný efekt u pacientů, u kterých je perorální nebo kombinovaná perorální a rektální léčba 5-ASA nedostatečná.

Udržovací terapie: Budesonid není vhodný k udržovací terapii ulcerózní kolitidy.

Léčba autoimunitní hepatitidy

Dostupná data naznačují lepší výsledky kombinace budesonid/azathioprin v indukci a udržení remise u autoimunitní hepatitidy než kombinace prednison/azathioprin. Vhodné jsou formy s uvolňováním závislým na pH (Budenofalk®), a to jak pro indukci, tak i pro udržovací léčbu. Doporučená dávka je 3 mg 3× denně v době indukční léčby (do dosažení biochemické remise) a poté 3 mg 2× denně alespoň 24 měsíců k udržení remise. Léčba by měla trvat alespoň 3 roky a alespoň 24 měsíců po vymizení markerů onemocnění.

Bezpečnostní profil

Výskyt nežádoucích příhod je srovnatelný s placebem, stejně jako míra výskytu infekčních komplikací. U pacientů s PBC nemá přidání budesonidu k UDCA (kyselině ursodeoxycholové, Ursofalk®) vliv na minerální denzitu kostí (BMD), po přechodu ze systémových steroidů dochází u autoimunitní hepatitidy dokonce ke zlepšení kostního zdraví. Během dlouhodobé udržovací terapie budesonidem je doporučeno podpůrné podávání vápníku a vitaminu D, u krátkodobé léčby to není nutné. Krátkodobé podávání budesonidu může vyvolat mírné a klinicky němé snížení hladiny plazmatického kortisolu, ve srovnání se systémovými steroidy je však tento efekt zcela minimální.

Závěr

Existuje velké množství důkazů o bezpečnosti a účinnosti léčby budesonidem u gastrointestinálních a jaterních chorob. Vždy je vhodné vybírat lékovou formu s ohledem nejen na lokalizaci onemocnění, ale také na aktuálně schválené indikace.

(epa)

Zdroj: Miehlke S., Barreiro-de Acosta M., Bouma G. et al. J Gastroenterol Hepatol 2018 Mar 30, doi: 10.1111/jgh.14151 [Epub ahead of print].Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se