Mesalazin v enterosolventních granulích Salofalk se u distální ulcerózní kolitidy jeví příznivěji než tablety Salofalk

1. 4. 2019

U distální ulcerózní kolitidy může být účinnost mesalazinu ovlivněna lékovou formou, která zajistí doručení klinicky významné dávky léčiva. Cílem prezentované práce bylo zhodnotit účinnost mesalazinových granulí Salofalk s prodlouženým uvolňováním závislým na pH oproti konvenčním mesalazinovým tabletám Salofalk při indukční terapii distální formy ulcerózní kolitidy.

Mechanismus účinku

Konvenční mesalazinové tablety (Salofalk) potažené obalem z Eudragitu-L odolávají vstřebání léčiva v kyselém prostředí žaludku a v jejunu (kde se 5-ASA kompletně vstřebává). K uvolňování mesalazinu z tablet tak dochází nejdříve v terminálním ileu / pravém kolon, jakmile pH dosáhne zhruba hodnoty 6,0.

Mesalazinové granule obalené Eudragitem-L (Salofalk) toto uvolňování závislé na pH navíc kombinují s mechanismem prodlouženého uvolňování, které je zprostředkováno postupným uvolňováním mesalazinu z vnitřní polymerové matrix granulí.

Zatímco tedy tablety dosahují vysoké luminální koncentrace aktivního léku v terminálním ileu a pravém kolon, mesalazinové granule zajišťují uvolňování mesalazinu v průběhu celého střeva včetně jeho distálních částí.

Metodika analýzy

Do sdružené analýzy bylo zahrnuto 705 pacientů ze 4 prospektivních randomizovaných dvojitě zaslepených studií fáze III. Účinnost 8týdenní indukční léčby 3 g mesalazinu granulích Salofalk za den (3 g 1× denně nebo 1 g 3× denně) oproti 3 g mesalazinu v tabletách Salofalk za den (1 g 3× denně) byla hodnocena pomocí Rachmilewitzových kritérií pro remisi klinickou (CAI ≤ 4) a endoskopickou (EI ≤ 3). Pacienti byli rozdělení do podskupin podle lokalizace kolitidy (pankolitida / levostranná kolitida / proktosigmoiditida).

Výsledná zjištění

Granule s mesalazinem (Salofalk) byly u pankolitidy stejně účinné jako mesalazin v tabletách (Salofalk), a to z hlediska remise klinické (72 vs. 71 %; p = 0,909) i endoskopické (58 vs. 49 %; p = 0,338). V případě levostranné kolitidy byly obě formy mesalazinu stejně účinné při hodnocení klinické remise (66 vs. 67 %; p = 0,843); při hodnocení endoskopické remise však byly granule s mesalazinem účinnější (56 vs. 37 %; p = 0,025). U proktosigmoitidy byly granule s mesalazinem významně účinnější než tablety s mesalazinem, a to jak vzhledem ke klinické (78 vs. 55 %; p < 0,001), tak i endoskopické (67 vs. 43 %; p < 0,001) remisi.

Užívání granulí 1× denně se navíc ukázalo být výhodnější než dávkování 3× denně u levostranné kolitidy (klinická remise: 73 vs. 62 %; p = 0,181; endoskopická remise: 71 vs. 48 %; p = 0,005) a proktosigmoiditidy (klinická remise: 86 vs. 73 %; p = 0,020; endoskopická remise: 75 vs. 61 %; p = 0,021), ale nikoli v případě pankolitidy.

Závěr

Tato sdružená analýza podporuje hypotézu, že granule s uvolňováním mesalazinu závislém na pH střeva (Salofalk) jsou v indukci remise u distálních forem ulcerózní kolitidy účinnější než tabletová léková forma (Salofalk). Výsledky studie současně poukazují na to, že výhodnější je užívání mesalazinových granulí Salofalk 1× denně.

Zdroje:

  1.  Leifeld L., Pfützer R., Morgenstern J. et al. Mesalazine granules are superior to Eudragit-L-coated mesalazine tablets for induction of remission in distal ulcerative colitis − a pooled analysis. Aliment Pharmacol Ther 2011; 34 (9): 1115−1122, doi: 10.1111/j.1365-2036.2011.04840.x.
  2. Lichtenstein G. R., Kamm M. A. Review article: 5-aminosalicylate formulations for the treatment of ulcerative colitis--methods of comparing release rates and delivery of 5-aminosalicylate to the colonic mucosa. Aliment Pharmacol Ther 2008; 28: 663−673, doi: 10.1111/j.1365-2036.2008.03751.x.


Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se