Mesalazin v doporučených postupech léčby ulcerózní kolitidy: vodítka pro praxi

1. 3. 2012

Doporučené postupy pro praxi odráží nejnovější vědecké poznatky a umožňují efektivní rozhodnutí o léčbě na podkladě medicíny založené na důkazech.

Inzerce

Doporučené postupy pro praxi odráží nejnovější vědecké poznatky a umožňují efektivní rozhodnutí o léčbě na podkladě medicíny založené na důkazech. V následujícím textu přinášíme přehled doporučení pro léčbu ulcerózní kolitidy u dospělých pacientů vypracovaných výborem pro praxi Americké gastroenterologické společnosti (ACG). Uvádíme pouze doporučení s nejvyšší průkazností, která jsou doložena výstupy z randomizovaných, dvojitě zaslepených, placebem kontrolovaných studií.

Cílem léčby je navození a udržení symptomatické remise, zlepšení kvality života pacienta, snížení potřeby dlouhodobé kortikosteroidní terapie a minimalizace rizika vzniku kolorektální rakoviny.

Léčba lehké a středně těžké formy ulcerózní kolitidy s distálním postižením

U těchto pacientů je v první volbě indikována topická léčba mesalazinem nebo kortikosteroidy, alternativně lze podat perorální aminosalicyláty. Topická léčba mesalazinem vykazuje vyšší úspěšnost než topická léčba kortikosteroidy nebo perorálními aminosalicyláty. Čípky nebo klyzmata s obsahem mesalazinu účinně potlačují příznaky ulcerózní kolitidy i u pacientů refrakterních k jinému typu léčby. V mimořádných případech, kdy pacient neodpovídá na žádné ze zvolených léčebných schémat, je indikována systémová léčba prednisonem nebo biologická léčba.

Léčba lehké a středně těžké formy ulcerózní kolitidy s extenzivním postižením

Léčbu lze zahájit perorálním mesalazinem v dávce 3–4,8 g denně v monoterapii nebo v kombinaci s topickou formou (klyzma, pěna). Perorální aminosalicyláty je možné kombinovat i s topickými kortikoidy. Perorální kortikosteroidní léčba je vyhrazena pacientům, kteří jsou refrakterní ke kombinované systémové a topické léčbě aminosalicyláty, a dále se používá v případech, kdy je požadováno rychlé zlepšení. Pokud kortikosteroidní léčba selhává nebo je kontraindikována, nastupuje imunosupresivní terapie thiopuriny nebo biologická léčba.

Léčba těžkých forem ulcerózní kolitidy

Těžké formy ulcerózní kolitidy vyžadují intenzivní systémovou léčbu aminosalicyláty nebo kortikosteroidy v maximální dávce v kombinaci s topickými formami. Další alternativou je biologická léčba. Fulminantní průběh onemocnění a stavy, které splňují kritéria toxického megakolon, jsou při neúspěchu konzervativní léčby indikací k chirurgickému řešení.

Udržovací léčba ulcerózní kolitidy

Použití mesalazinu v udržovací léčbě podporuje řada důkazů. K udržení remise proktitidy je upřednostňována jeho čípková forma. U distálních forem ulcerózní kolitidy zajišťují prevenci relapsu účinně klyzmata. Klyzmata lze dle tíže onemocnění indikovat i intermitentně, jejich účinnost v udržení remise byla prokázána i při podávání každý třetí den. Kombinovaná léčba topickými a systémovými formami mesalazinu vykazuje vyšší úspěšnost v udržení remise než monoterapie. Při vleklém průběhu onemocnění jsou indikována imunosupresiva. Účinnost kortikoidů v udržovací léčbě ulcerózní kolitidy nebyla prokázána!

Důkazy jasně hovoří ve prospěch mesalazinu

Topické i systémové formy mesalazinu (Pentasa) v monoterapii i kombinované léčbě nacházejí uplatnění napříč celým spektrem tíže projevů ulcerózní kolitidy včetně prevence relapsu. Na podkladě dostupné evidence se oprávněně řadí k lékům první volby u lehkých a středně těžkých forem tohoto onemocnění. Na českém trhu je léčivý přípravek Pentasa dostupný ve formě čípků, tablet s prodlouženým uvolňováním a sáčků s obsahem perorálních granulí.

(hkh)

Zdroj: Kornbluth A. et al. Ulcerative Colitis Practice Guidelines in Adults: American College of Gastroenterology, Practice Parameters Committee. Am J Gastroenterol 2010; 105: 501–523; doi:10.1038/ajg.2010.52

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se