Mesalazin je možné v léčbě ulcerózní kolitidy podávat jednou denně

30. 11. 2012

Na kongresu ECCO (Evropean Crohns Colitis Organisation) v únoru 2012 v Barceloně byly prezentovány výsledky studie, která prokázala noninferioritu mesalazinu v dávce 4 g jednou denně v porovnání se standardní dávkou 2 g dvakrát denně u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou.

Inzerce

Na kongresu ECCO (Evropean Crohns Colitis Organisation) v únoru 2012 v Barceloně byly prezentovány výsledky studie, která prokázala noninferioritu mesalazinu v dávce 4 g jednou denně v porovnání se standardní dávkou 2 g dvakrát denně u pacientů s aktivní ulcerózní kolitidou.

Cílem mezinárodní multicentrické randomizované kontrolované studie se zaslepením pro zkoušejícího lékaře nazvané MOTUS bylo porovnat mesalazin v dávkování 1× 4 g a 2× 2 g. Do studie bylo zahrnuto 202 pacientů s mírnou až středně závažnou aktivní ulcerózní kolitidou. Primárním sledovaným parametrem byla klinická a endoskopická remise po 8 týdnech. Endoskopická remise byla definována jako skóre UC-DAI ≤ 1, klinická remise byla hodnocena podle frekvence stolic a příměsi krve ve stolici. Klinická remise byla jako sekundární sledovaný parametr hodnocena také po 4 a 12 týdnech. Délka léčby byla 8 týdnů. Všichni pacienti dostávali první 4 týdny také mesalazin v rektální suspenzi.

Podíl pacientů, kteří dosáhli po 8 týdnech klinické i endoskopické remise, byl 52,1 % při dávkování 1× 4 g denně a 41,8 % při dávkování 2× 2 g denně (p = 0,1402). Rovněž podíl pacientů s klinickou remisí po 4, 8 a 12 týdnech léčby byl u obou dávkovacích režimů srovnatelný. U obou skupin byl rovněž srovnatelný výskyt nežádoucích účinků souvisejících s léčbou.

Prokázaná noninferiorita dávkování mesalazinu 1× 4 g denně v porovnání se zavedeným dávkováním 2x 2 g denně by mohla zajistit větší compliance s léčbou při dávkování jednou denně, protože umožňuje personalizaci dávkování podle přání pacienta.

(zza)

Zdroj: Flourié B. et al. Once-Daily versus Twice-Daily Mesalazine for Active Ulcerative Colitis: Efficacy Results from MOTUS, a Multicentre, Controlled, Radomised, Investigator-Blinded Study. Prezentováno na ECCO 2012 v Barceloně ve dnech 16.–18. února 2012, Poster #: P183

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se