Časná odpověď na kombinovanou terapii perorálním a topickým mesalazinem u pacientů s ulcerózní kolitidou

20. 3. 2012

Pro pacienty s ulcerózní kolitidou (UC) může být rychlé vymizení obtíží zásadní pro jejich ujištění o potřebě a účinnosti terapie, a to zejména poté, co bylo prokázáno, že nonadherence zvyšuje riziko vzniku klinických relapsů.

Inzerce

Pro pacienty s ulcerózní kolitidou (UC) může být rychlé vymizení obtíží zásadní pro jejich ujištění o potřebě a účinnosti terapie, a to zejména poté, co bylo prokázáno, že nonadherence zvyšuje riziko vzniku klinických relapsů. Kombinovanou terapii perorálním a topickým mesalazinem (PENTASA) srovnávala s užíváním samotné perorální formy studie PINCE. Míra zlepšení byla hodnocena s odstupem čtyř (89 % vs. 62 %) a osmi týdnů (86 % vs. 68 %). Zde popisovaná post-hoc analýza však hodnotila odpověď již po dvou týdnech terapie.

Analýza zahrnovala 127 pacientů s aktivní mírnou až středně těžkou UC ze studie PINCE. Účastníci studie obdrželi klyzma PENTASA nebo klyzma s placebem po dobu 4 týdnů. Obě skupiny rovněž obdržely perorální formu mesalazinu (PENTASA, 2 g dvakrát denně) po dobu 8 týdnů. Aktivita onemocnění byla hodnocena ve 2., 4. a 8. týdnu pomocí indexu aktivity UC (UCDAI) spolu s hodnocením klinických a endoskopických symptomů. Dosažení remise bylo definováno jako skóre UCDAI < 2 a zlepšení pak jako snížení skóre UCDAI o ≥ 2 body oproti výchozí hodnotě. Zjednodušeně bylo skóre UCDAI (bez posouzení postižení sliznice) hodnoceno na začátku studie a pak s odstupem 2, 4 a 8 týdnů.

Ze 116 pacientů vhodných pro analýzu patřilo 63 do skupiny s aktivní látkou obsaženou v klyzmatu a 53 do skupiny s placebem. V obou skupinách došlo ve 2. týdnu ke zlepšení průměrného skóre UCDAI ve srovnání s výchozími hodnotami. Kombinace perorální formy s klyzmaty vedlo k signifikantně většímu zlepšení než ve skupině s placebem, stejně jako tomu bylo v již dříve publikovaných výsledcích hodnotících zlepšení s odstupem 4 a 8 týdnů. Po 2 týdnech došlo ve skupině s kombinovanou terapií ke zlepšení v 63,1 % oproti 36,9 % ve skupině s placebem (p = 0,032). K remisi onemocnění po 2 týdnech pak došlo u 33,3 % pacientů ve skupině s kombinovanou terapií a u 30,1 % ve skupině s placebem (p = 0,842).

Tato analýza tedy prokázala vyšší účinnost kombinované terapie perorálním a topickým mesalazinem (PENTASA) u pacientů s mírnou až středně těžkou formou UC, a to časně po zahájení terapie. K signifikantně výraznějšímu zlepšení došlo ve skupině s topickým mesalazinem ve srovnání se skupinou užívající placebo. Tyto nálezy jsou v souladu s doporučeními organizace ECCO (European Crohn’s Colitis Organisation; EL1b, RG B), v nichž se uvádí, že kombinace topického a perorálního mesalazinu může být účinnější než terapie pouze jedním z preparátů. Časný efekt terapie může být velice důležitý pro zvýšení spokojenosti a následné adherence pacienta k terapii, vedoucí pak samozřejmě také k lepším klinickým výsledkům.

(mik)

Zdroj: Marteau P. et al. Early Response to Combined Oral and Topical Mesalazine (Pentasa®) for Ulcerative Colitis: Post-Hoc Analysis of Efficacy at Two Weeks in the PINCE Trial. Prezentováno na Digestive Disease Week (DDW) 2010, New Orleans, USA.

Štítky
Dětská gastroenterologie Gastroenterologie a hepatologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se