Očkování pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami – aktuální poznatky a doporučení odborných společností

6. 4. 2021

Očkování v současnosti představuje jedinou možnost, jak zastavit probíhající pandemii onemocnění COVID-19. S celoplošnou očkovací strategií však vyvstává řada otázek. Jednou z nich je, zda je očkování bezpečné a účinné také u pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami. Ze zatím dostupných důkazů vyplývá, že odpověď zní ano.

Co víme o průběhu COVID-19 ve skupině pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami?

Pacienti se zánětlivými revmatickými chorobami představují během současné pandemie COVID-19 specifickou skupinu s možným rizikem vyšší morbidity a mortality v porovnání s obecnou populací. Furerová et al. publikovali studii hodnotící současné poznatky ohledně onemocnění COVID-19 ve skupině pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami.

Z výzkumů na počátku pandemie vyplývalo, že pacienti se zánětlivými revmatickými chorobami jsou spíše ve vyšším riziku náchylnosti k tomuto onemocnění i jeho závažnému průběhu. Podle současných důkazů je riziko infekce podobné nebo mírně vyšší v porovnání s obecnou populací. Riziko závažného průběhu je u většiny pacientů také srovnatelné se zbytkem populace a odvíjí se od dalších dobře známých rizikových faktorů.

Riziko těžkého průběhu ovšem může být podle dostupných důkazů vyšší u pacientů se systémovým lupus erythematodes, systémovou sklerodermií, vaskulitidami, vrozenými nebo získanými interferonopatiemi. Prognózu nemocných zhoršuje také užívání prednisonu v dávce ≥ 10 mg/den, mykofenolát mofetilu a rituximabu.

Kromě dodržování základních hygienických opatření je tak pro pacienty se zánětlivými revmatickými chorobami doporučené podstoupit očkování proti onemocnění COVID-19, které je dle současných důkazů považováno za efektivní a bezpečné i v této specifické pacientské skupině.

Odborné stanovisko EULAR

Evropská liga proti revmatismu (EULAR) vydala v prosinci 2020 odborné stanovisko ohledně očkování pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami. Tým odborníků zdůraznil, že doporučení jsou založena na momentálně dostupných datech, a doporučení se tak mohou v budoucnosti měnit. Očkování všemi dosud schválenými látkami, které se řadí mezi takzvané neživé vakcíny, je pro pacienty obecně doporučené a považované za bezpečné.

Očkování by obecně mělo být aplikováno nejlépe v klidové fázi onemocnění a pokud možno před plánovanou imunosupresivní léčbou. Nelze však doporučovat pacientům vysazovat imunosupresivní léčbu pro riziko vzplanutí onemocnění.

V současnosti neexistují srovnávací studie jednotlivých typů vakcín, nelze tak s jistotou určit, která vakcína je pro tuto specifickou skupinu pacientů nejlepší. Obecně je vhodnější vakcinace jakoukoliv očkovací látkou než žádná vakcinace. Podstoupit očkování je možné při probíhající léčbě, jedinou výjimku může představovat rituximab, jehož podávání může snížit efektivitu vakcíny. Očkování by v ideálním případě mělo proběhnout po uplynutí více než 6 měsíců od poslední dávky rituximabu. Lze jej nicméně provést po zhodnocení prospěchu a rizik kdykoliv během léčby. Současně je nepravděpodobné, že by vakcinace způsobila zhoršení příznaků onemocnění, i když v současnosti také nejsou dostupná žádná data hodnotící tuto situaci.

Až do ledna 2021 nebyly zaznamenány žádné specifické nežádoucí účinky vakcinace u pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami. U pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami by současně neměla být opomíjena vakcinace proti pneumokoku a chřipce; očkování proti onemocnění COVID-19 by mělo být rutinně podáváno samostatně s odstupem minimálně 14 dnů od případného očkování jinou vakcínou.

Očekávání a obavy pacientů

Felten et al. publikovali studii, ve které analyzovali očekávání a případné obavy pacientů se zánětlivým revmatickým onemocněním ohledně vakcinace proti onemocnění COVID-19. Studie se zúčastnilo celkem 1531 osob (z toho 1266 pacientů a 265 zdravotníků) z 56 zemí. Ze vzorku pacientů bylo 54,2 % ochotných podstoupit očkování, 32,2 % vyjádřilo nejistoty ohledně očkování a u 13,6 % byla hlášena neochota podstoupit očkování.

Zajímavostí však bylo, že celkem 67,5 % pacientů označilo jako nejdůvěryhodnější osobu, od které by si nechali doporučit očkování, ošetřujícího specialistu − revmatologa či internistu. Celkem 19,3 % označilo za důvěryhodného odborníka svého praktického lékaře. Pokud by jim lékaři očkování doporučili, podíl pacientů ochotných podstoupit očkování se zvýšil na 62,8 %, podíl nejistých pacientů se snížil na 28,4 % a podíl pacientů s neochotou podstoupit očkování na 8,8 %.

Závěr

Z dostupných dat vyplývá, že očkování proti COVID-19 je účinné a bezpečné i pro skupinu pacientů se zánětlivými revmatickými chorobami. Dosud nebyly zaznamenány žádné specifické nežádoucí účinky vakcinace u této skupiny pacientů, naopak potenciální rizika vakcíny jsou zanedbatelná v porovnání s rizikem těžkého průběhu onemocnění COVID-19. Na základě dotazníkového výzkumu se zdá, že velmi důležitou úlohu v motivaci pacientů k očkování zastávají zejména ošetřující specialisté nebo praktičtí lékaři.

(holi)

Zdroje:
1. Bijlsma J. W. EULAR December 2020 View points on SARS-CoV-2 vaccination in patients with RMDs. Ann Rheum Dis 2021 Feb 9: annrheumdis-2020-219773, doi: 10.1136/annrheumdis-2020-219773 [Epub ahead of print]. 
2. Furer V., Rondaan C., Agmon-Levin N. et al. Point of view on the vaccination against COVID-19 in patients with autoimmune inflammatory rheumatic diseases. RMD Open 2021 Feb; 7 (1): e001594, doi: 10.1136/rmdopen-2021-001594. 
3. Felten R., Dubois M., Ugarte-Gil M. F. et al. Vaccination against COVID-19: Expectations and concerns of patients with autoimmune and rheumatic diseases. Lancet Rheumatol 2021 Apr; 3 (4): e243−e245, doi: 10.1016/S2665-9913(21)00039-4.Štítky
Revmatologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se