Srovnání očkovacích látek: Hexacima a Infanrix Hexa

17. 3. 2017

Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) je více než 1,2 milionu úmrtí ročně spojeno se 6 nemocemi, proti nimž lze chránit vakcinací. V současné době se v pediatrii v prevenci difterie, tetanu, pertuse, poliomyelitidy, hepatitidy B a infekcí vyvolaných bakterií Haemophilus influenzae používají nejčastěji hexavakcíny, mezi něž patří Infanrix Hexa a od roku 2013 také Hexacima od firmy Sanofi Pasteur.

Úvod

Celosvětově ročně zemře přibližně 600 tisíc osob na infekci hepatitidou typu B, 400 tisíc osob na komplikace spojené s infekcí bakterií Haemophilus influenzae typu b, 200 tisíc lidí podlehne černému kašli a 70 tisíc lidí infekci tetanem, difterií a poliomyelitidou. Zbytečným případům úmrtí lze přitom zabránit vakcinací pediatrické populace. Pro tento účel se v České republice používají nejčastěji hexavakcíny, které poskytují ochranu proti výše zmíněným chorobám a jsou součástí povinného očkovacího kalendáře.

Srovnání očkovacích látek

Vakcína Infanrix Hexa je registrována od roku 2000, vakcína Hexacima byla registrována v roce 2013. Obě vakcíny poskytují v 1 dávce ochranu proti 6 infekčním nákazám. Hlavní rozdílem je skutečnost, že vakcína Hexacima se dodává ve formě injekční suspenze v předplněné injekční stříkačce, tedy připravená k okamžitému použití, zatímco vakcína Infanrix Hexa je dodávaná ve formě prášku a suspenze pro přípravu injekční suspenze. U vakcíny Hexacima tedy není potřeba provádět rekonstituci a při přípravě nehrozí pochybení lidského faktoru.

V obou vakcínách je použit acelulární pertusový antigen a inaktivovaná poliovirová vakcína, což zvyšuje bezpečnost a reaktogenitu těchto přípravků v porovnání s orální poliovakcínou a celobuněčnou pertusovou vakcínou. Vakcína Hexacima konkrétně obsahuje 2 bordetellové antigeny, kdežto vakcína Infranrix Hexa obsahuje tyto antigeny 3. Ve vakcíně Infanrix Hexa je navíc obsažen bordetellový antigen pertaktin. Nicméně účinnost obou vakcín je i při dlouhodobém srovnání obdobná. Potvrzují to například dlouhodobá data ze sledování nemocnosti ve Švédsku. Funkcí vícesložkové bordetellové vakcíny je především to, aby zabraňovala onemocnění, což plní bez rozdílu každá vícesložková vakcína.

Séroprotekce je u obou vakcín velmi dobrá a oba přípravky mohou být současně aplikovány s jinými očkovacími látkami, například s pneumokokovou či rotavirovou vakcínou. Lze je použít i tam, kdy bylo očkování zahájeno jinou vakcínou.

Obě vakcíny mají dobrý bezpečnostní profil. Při podání vakcíny Hexacima v klinických studiích patří mezi nejčastěji uváděné reakce podrážděnost, pláč, bolest a zarudnutí v místě vpichu. Podle slov profesora Markuse Roseho z Univerzity Johanna Wolfganga Goetheho ve Frankfurtu jsou ovšem nežádoucí účinky Hexacimy oproti Infanrixu méně závažné a rychleji odeznívají.

Závěr

Vakcíny Hexacima a Infanrix Hexa jsou z hlediska účinnosti a bezpečnosti vhodné pro rutinní aplikaci v pediatrické populaci. Výhodou vakcíny Hexacima oproti Infanrixu Hexa je skutečnost, že tento přípravek je dostupný v podobě hotové injekční suspenze a nemusí být před aplikací rekonstituován.

(holi)

Zdroje:
1. SPC Hexacima. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/002702/WC500145808.pdf
2. SPC Infanrix Hexa. Dostupné na: www.ema.europa.eu/docs/cs_CZ/document_library/EPAR_-_Product_Information/human/000296/WC500032505.pdf
3. Skálová A. Nová šestivalentní vakcína Hexacima brzy na českém trhu. Zdravotnictví a medicína 2013; 62 (14): 18. Dostupné na: http://zdravi.euro.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/nova-sestivalentni-vakcina-hexacima-brzy-na-ceskem-trhu-471241
4. Hexyon/Hexacima 6-in-1 Pediatric Vaccine Approved in Europe. Dostupné na: www.sanofipasteur.com/en/Documents/PDF/PR/20130422-hexyon-hexacima-in-pediatric-vaccine-approved-in-europe.pdf
5. Esposito S., Tagliabue C., Bosis S. et al. Hexavalent vaccines for immunization in paediatric age. Clin Microbiol Infect 2014; 20 (Suppl 5.): 76–85, doi: 10.1111/1469-0691.12444.Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se