Imunogenita hexavakcíny při souběžném očkování proti invazivním pneumokokovým onemocněním u dětí mladších 5 let

5. 6. 2017

Zavedením kombinovaného očkování hexavakcínou, plně hrazenou ze zdravotního pojištění od roku 2007, došlo v České republice k výrazné simplifikaci povinné imunizace dětí. Prezentovaná práce se zabývá zjištěním imunogenity u hexavakcíny podávané souběžně s imunizací proti invazivním pneumokokovým onemocněním u dětí mladších 5 let.

Kombinované očkování hexavakcínou

Hexavakcína je určena pro základní očkování a přeočkování dětí proti záškrtu, tetanu, černému kašli, infekční žloutence typu B, přenosné dětské obrně a invazivním onemocněním způsobeným bakterií Haemophilus influenzae typu b (Hib). Vakcína obsahuje anatoxiny difterie a tetanu, acelulární toxiny bakterií Bordetella pertusis, rekombinantní protein HBs, inaktivované viry poliomyelitidy typu 1–3 a adsorbovanou konjugovanou polysacharidovou vakcínu proti Haemophilus influenzae typu b.

Výhodou hexavakcíny je zejména acelulární pertusová složka, která má podstatně menší reaktogenitu a přispěla ke snížení celkového množství antigenní zátěže u dětí. Hexavakcína rovněž představuje přechod na inaktivovanou formu očkovací látky proti poliomyelitidě, a vyhovuje tak požadavkům WHO.

Konjugovaná vakcína proti pneumokokům 

Na základě údajů o celosvětově udávané vysoké morbiditě a mortalitě vyvolané pneumokokovými infekcemi u dětí mladších 5 let bylo očkování proti pneumokokům implementováno do očkovacího kalendáře od roku 2007, od roku 2010 je rovněž tato vakcína hrazena z prostředků zdravotního pojištění. Původní 7valentní polysacharidová konjugovaná vakcína byla nahrazena 13valentní konjugovanou vakcínou, odhaduje se, že tím dochází k navýšení ochrany proti invazivním pneumokokovým infekcím až u 80–92 % imunizovaných dětí mladších 5 let.

Zhodnocení efektu souběžně aplikovaných vakcín

Jedním z důležitých aspektů očkování je zhodnocení efektu souběžně aplikovaných vakcín. Je známo, že 7valentní polysacharidová konjugovaná vakcína může být podávána paralelně s doporučovanými pediatrickými vakcínami bez imunologické interference a bez ovlivnění bezpečnosti a tolerance.

Práce, která byla uveřejněna v časopisu Vaccine, analyzovala výsledky dvou randomizovaných klinických studií srovnávajících imunologickou odpověď po podání 13valentní (PCV 13) a 7valentní (PCV 7) pneumokokové vakcíny spojenou se současnou aplikací vakcíny Infanrix hexa / Infanrix-IPV + Hib.

Po podání 3 základních dávek kojeneckého imunizačního schématu (očkování ve 2, 3 a 4 měsících věku, případně ve 2, 4 a 6 měsících) nebyl ve sledovaných skupinách PCV 13 a PCV 7 zjištěn rozdíl v imunologické odpovědi na současně aplikované antigeny hexavakcíny. Po dokončení základního imunizačního schématu vyvolala aplikace posilující dávky hexavakcíny u všech antigenů dobrou imunitní odpověď u obou sledovaných skupin. Výjimkou byl pertusový toxoid, ale 99,6 % subjektů dosáhlo protektivní hladiny protilátek proti pertusi ≥ 5 EU/ml v obou skupinách.

Závěr

Výše uvedené výsledky studií podporují současné podávání 13valentní pneumokokové vakcíny ve spojitosti s hexavakcínou v rámci rutinních imunizačních schémat.

(moa)

Zdroj: Gimenez-Sanchez F., Kieninger D. M., Kueper K. et al. Immunogenicity of a combination vaccine containing diphtheria toxoid, tetanus toxoid, three-component acellular pertussis, hepatitis B, inactivated polio virus, and Haemophilus influenzae type b when given concomitantly with 13-valent pneumococcal conjugate vaccine. Vaccine 2011; 29 (35): 6042–6048.Štítky
Praktické lékařství pro děti a dorost
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se