Plicní hypertenze jako komplikace CHOPN

10. 3. 2021

Plicní hypertenze (PH) je u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) zatím špatně prozkoumanou komorbiditou a faktory ovlivňující prognózu těchto nemocných nejsou známy. V časopisu Chest byly nedávno publikovány výsledky analýzy dat z evropského registru COMPERA, jež prospektivně sbírá údaje o pacientech, kteří zahájili léčbu PH.

Specifika léčby PH u pacientů s CHOPN

U pokročilé CHOPN je výskyt PH poměrně častý – u pacientů indikovaných k transplantaci plic nebo reduktivní plicní resekci se výskyt pohybuje až okolo 50 % a PH je obvykle mírné až středně těžké povahy. Přibližně u 6−8 % těchto pacientů se však rozvine těžká PH, charakterizovaná průměrným tlakem krve v plicní tepně ≥ 35 mmHg.

Dosud není jasné, zda tito pacienti profitují z léčby zaměřené na vaskulární komponentu onemocnění. Dostupné randomizované kontrolované studie byly provedeny na malém vzorku pacientů a jejich výsledky jsou značně heterogenní. Autoři prezentované práce se proto rozhodli analyzovat data z prospektivního neintervenčního evropského registru COMPERA, který od roku 2007 sbírá data o pacientech se všemi formami PH.

Cíle analýzy

Cílem provedené analýzy bylo popsat klinické charakteristiky a výsledky větší populace pacientů s PH-CHOPN léčených cílenou terapií tak, aby bylo možné porovnat tuto populaci s pacienty s idiopatickou plicní arteriální hypertenzí (IPAH) a dále stanovit prognostické faktory u pacientů s PH-CHOPN.

Výsledná zjištění

Analýza zahrnovala data od pacientů se středně těžkou (n = 68) a těžkou (n = 307) PH-CHOPN, kontrolní skupina byla tvořena 489 pacienty s IPAH. Pacienti s PH-CHOPN byli starší, převážně mužského pohlaví a léčení především inhibitory fosfodiesterázy 5 (PDE5i). Přes podobné hodnoty hemodynamického poškození dosahovali nemocní s PH-CHOPN oproti pacientům s IPAH horších hodnot v šestiminutovém testu chůzí (247 ± 110 vs. 326 ± 133 m) a také spadali do horší funkční třídy dle klasifikace Světové zdravotnické organizace (WHO FC).

Míra přežití po transplantaci byla u pacientů s PH-CHOPN také nižší (1-/3-/5leté přežití 86/55/38 vs. 94/75/55 % u pacientů s IPAH). Rizikovými faktory u pacientů s PH-CHOPN byly mužské pohlaví, nízké hodnoty v 6minutovém testu chůzí a vysoká plicní vaskulární rezistence. Pozorovanými prognostickými faktory lepších výsledků byly zlepšení v 6minutovém testu chůzí nejméně o 30 m nebo zlepšení WHO FC po zahájení terapie.

Závěr

Funkční poškození a prognóza byla u nemocných s PH-CHOPN horší než u pacientů s IPAH. Zdá se, že někteří pacienti s PH-CHOPN profitují z cílené léčby plicní hypertenze. Pro bližší prozkoumání této hypotézy je zapotřebí provést randomizované prospektivní studie.

(este)

Zdroj: Vizza C. D., Hoeper M. M., Huscher D. et al. Pulmonary hypertension in patients with chronic obstructive lung disease: results from COMPERA. Chest 2021 Feb; 10: S0012-3692(21)00272-5, doi: 10.1016/j.chest.2021.02.012 [Epub ahead of print].Štítky
Kardiologie Interní lékařství Angiologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se