Využití léčebných účinků konopí u onkologických pacientů

20. 7. 2018

Pacienti se zhoubným onemocněním představují skupinu lidí, která má jednu z největších nesplněných potřeb v požadavku na léčbu symptomů onemocnění a bolesti. Kanabinoidní terapie může pomoct ke zlepšení kvality života onkologických pacientů. Může být nabízena ve formě léčivých přípravků (nabilon, dronabinol a nabiximol) nebo jako sušená část rostliny (konopí pro léčebné účely).

Konopí pro léčebné účely

Klinicky významné obsahové látky jsou kanabinoidní látky tetrahydrokanabinol (THC) a kanabidiol (CBD) a dále nekanabinoidní terpeny a flavonoidy. Složení účinných látek konopí může být přizpůsobeno tak, aby vyhovovalo konkrétním potřebám pacienta. Konopí může být užíváno jako sušená rostlina (kouření, odpařování), ve formě odvaru (čaj) nebo jako potravina. Extrakty léčebného konopí v oleji lze podávat perorálně či topicky.

Endokanabinoidní systém

V současné době jsou známy 2 typy kanabinoidních receptorů: CB1 a CB2. Kanabinoidní receptory jsou všudypřítomné, nacházejí se na povrchu buněk i intracelulárně (např. v mitochondriích, Golgiho aparátu a jádře). Zastoupení těchto receptorů je vyšší než např. opioidních receptorů (10 : 1). CB1 se nacházejí v nervové tkáni v centrální nervové soustavě (CNS) a aferentních nociceptorech, CB2 potom především ve tkáních a buňkách imunitního systému (slezina, lymfatické uzliny, žírné buňky, makrofágy a lymfocyty), ale i v CNS (mikroglie).

Mezi endogenní ligandy těchto receptorů, tj. endokanabinoidy, patří N-arachidonylethanolamid (anandamid) a 2-arachidonoylglycerol. Exogenní kanabinoidy (THC, nabilon, dronabinol) působí jako agonisté receptorů CB1 a CB2. CBD je negativním alosterickým inhibitorem CB1, pomáhá tak snížit psychotomimetické účinky THC, čímž zvyšuje jeho terapeutický potenciál.

Indikace

Bolest

Informace o použití konopí k léčbě bolesti můžeme najít již v historických textech, např. ve starověkých lékopisech. Konopí se využívalo k léčbě různých bolestivých symptomů, od menstruačních bolestí až po bolesti hlavy.

Dvě placebem kontrolované studie publikované po roce 2010 prokázaly středně velký klinický přínos extraktu z konopí (nabiximol) při léčbě chronické nádorové bolesti, byl-li použit v kombinaci s opioidy a koanalgetiky. Konopí má také středně velký přínos v léčbě chronické neuropatické bolesti, přičemž této problematice se věnovalo 29 kontrolovaných studií a 2 systematické analýzy.

Nauzea a zvracení

Ovlivnění nevolnosti a zvracení bylo záměrem vůbec prvních klinických studií použití léčebného konopí. Již v roce 1975 Sallan et al. ukázali, že THC by mohlo pomoci kontrolovat nauzeu spojenou s chemoterapií a téměř eliminovat zvracení. Současný obraz o této problematice však není zdaleka tak jasný. Byla publikována řada pozitivních studií, z nichž některé však byly observační nebo nebyly kontrolované. Klinických studií s dobrým designem k jednoznačnému průkazu antiemetického účinku konopí je zatím nedostatek.

Stimulace chuti k jídlu

Zdá se, že u onkologických pacientů s kachexií jsou kanabinoidy méně účinné. Malá kanadská studie, která použila perorálně dronabinol u pacientů s pokročilým onkologickým onemocněním, prokázala lepší chuť k jídlu a následnou zvýšenou spotřebu bílkovin. Tato změna se sice neprojevila na přírůstku hmotnosti, u pacientů však bylo zaznamenáno zlepšení kvality života.

Slibnější výsledky byly dosaženy u neonkologických pacientů, např. u nemocných AIDS. U pacientů s demencí jiná studie prokázala zlepšení chuti k jídlu, zvýšení tělesné hmotnosti a regulaci agresivního chování.

Lze konopím léčit nádorová onemocnění?

První zprávou o potenciálním protinádorovém působení kanabinoidů byl průkaz inhibice in vitro růstu buněk adenokarcinomu plic. In vivo byly potom dosaženy podobné výsledky – preklinické studie zkoumaly aktivitu kanabinoidů u několika malignit (např. nádory kůže, pankreatu, endometria, mléčné žlázy a prostaty a u gliomu a lymfomu). Prokázány byly antiproliferativní, antimetastatické, antiangiogenní a proapoptické účinky. Na druhé straně však existují i preklinické studie, které protinádorový účinek neprokázaly, a klinicky zatím účinnost významněji sledována nebyla.

Jediná malá klinická studie (n = 9) prokázala u nemocných s multiformním glioblastomem bezpečnost inkraniálního podání THC a antiproliferativní efekt u některých pacientů. Všichni nakonec zemřeli, ne však kvůli účinkům extraktu, nýbrž po progresi primárního onemocnění. Tento výzkum dále pokračuje se zaměřením na nádory CNS. 

V současné době (stav k září 2016) probíhá několik klinických studií testujících užívání kanabinoidů při léčbě onkologicky nemocných (dostupné na: http://ClinicalTrials.gov):

  • izraelská studie (NCT02255292) zkoumající vliv extraktů z Cannabis (CBD) u pacientů, jejichž onemocnění je rezistentní vůči běžným cytostatikům,
  • studie fáze I/II (NCT01812603NCT01812616) zkoumající vliv nabiximolu v kombinaci s temozolomidem u pacientů s recidivujícím multiformním glioblastomem,
  • dvě studie v prvotních fázích zkoumající bezpečnost dexanabilonu u pacientů s pokročilým karcinomem (NCT01489826NCT02423239),
  • studie použití konopí s vysokou koncentrací CBD pro léčbu bolesti a zánětu u plicního karcinomu (NCT02675842).

Použití v praxi

K dosažení požadovaného účinku je potřeba dávku konopí titrovat (přístup start low, go slow), nadále pacienta sledovat a hodnotit přínosy a nežádoucí účinky. Nezbytná je mezioborová spolupráce sester, sociálních pracovníků, lékárníků a lékařů (paliatrů, onkologů). 

U pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním a stupňující se bolestí je známý výskyt syndromu hyperalgezie vyvolané opioidy. Proto je třeba zkoumat nové možnosti, které umožní zmírnění bolesti při současném snížení nutnosti užívat opioidy. Observační studie u pacientů s pokročilými nádory již prokázaly, že kanabinoidní terapie je spojena s úsporou opioidů a zlepšením analgezie. Nedávná studie v USA také ukázala, že míra úmrtí pro náhodné předávkování opioidy je nižší ve státech, kde je konopí pro léčebné účely legální.

Závěr

Širší využívání kanabinoidů v oblasti onkologie a paliativní medicíny přináší nejen potenciál ke zlepšení výsledků zdravotní péče, ale také možnost ekonomických úspor a větší bezpečnosti léčby. Chybějí ovšem důkazy o ideálním načasování zahájení léčby. K optimalizaci použití kanabinoidů je tedy zapotřebí další klinický výzkum.

(mkd)

Zdroj: Maida V., Daeninck P. J. A user’s guide to cannabinoid therapies in oncology. Curr Oncol 2016 Dec; 23 (6): 398–406, doi: 10.3747/co.23.3487.Štítky
Dětská onkologie Onkologie Pneumologie a ftizeologie Laboratoř
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se