„Nesoudíme. Pomáháme“ – projekt, který pomáhá ženám před interrupcí i po ní

12. 3. 2018

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“, spadající pod aktivity registrovaného spolku Hnutí Pro život ČR, představuje cestu, jak pomoci ženám, které čelí různým druhům psychické zátěže související s nečekaným těhotenstvím, interrupcí nebo postabortivním syndromem.

Žena pod tlakem

Nečekané těhotenství je pro ženy velmi komplexní téma a mnoho z nich uvádí, že vnímají nátlak svého okolí k podstoupení interrupce. K tomuto kroku se často cítí být dotlačeny také okolnostmi vyplývajícími z pracovního či partnerského života. Hnutí Pro život uvádí, že přibližně 80 % žen z jejich poradny se setkalo s přímým či nepřímým tlakem na podstoupení interrupce.

Bez správných informací je rozhodnutí obtížnější

Ke svobodnému rozhodnutí, zda potrat podstoupit, či nikoliv, ovšem mnoho žen nemá vhodné podmínky – chybí jim potřebné informace k vyhodnocení vlastních možností, odborné psychologické poradenství, zázemí rodinného poradce nebo pomoc sociálního pracovníka.

Právě projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ má za cíl v těchto situacích poskytnout ženám různé formy pomoci, od počátečního zorientování se v nelehké životní situaci až po psychoterapeutickou pomoc v případě postabortivního syndromu.

Konzultanti pomáhají stovkám těhotných

V roce 2017 se na linku pomoci organizovanou Hnutím Pro život obrátilo více než 360 žen. Konzultanti se pravidelně setkávají se situacemi, kdy muž podmiňuje pokračování partnerského či manželského svazku právě interrupcí. Pro těhotné ženy, které si s tímto nátlakem neumějí samy poradit, je linka pomoci často jedinou instancí, na niž se v obtížné životní situaci mohou bez obav obrátit.

  • Výjimkou nejsou ani případy, kdy jsou těhotné ženy donuceny k potratu otevřeným násilím – takové případy představují na lince pomoci téměř 10 % telefonátů.
  • Odborné psychologické poradenství vyhledávají pravidelně i ženy po potratu, které byly k zákroku donuceny partnerem či rodinou. Jedná se téměř o čtvrtinu konzultací poskytovaných Hnutím Pro život.

Co může udělat gynekolog?

Pokud gynekolog u svých těhotných pacientek zaznamená jakoukoliv formu nejistoty, obav či strachu z těhotenství nebo pokud pacientka sama zmíní nátlak partnera či zaměstnavatele k ukončení těhotenství, je namístě jí doporučit právě bezplatnou linku pomoci Hnutí Pro život.

  • Psychologové a odborně vyškolení konzultanti z poradny jsou připraveni poskytnout profesionální krizovou intervenci.
  • Pokud ženy váhají, zda tuto službu vyhledat, může jim při rozhodování pomoci fakt, že služby jsou diskrétní a anonymní.

Projekt „Nesoudíme. Pomáháme“ se soustředí jak na ženy před případnou interrupcí, tak na ty, které již potrat prodělaly. Postabortivní syndrom u řady z nich vyžaduje pečlivou psychoterapeutickou pomoc, která je samozřejmě mimo gesci gynekologických pracovišť.

Podpora odborné veřejnosti

Důkazem, že aktivity tohoto typu jsou potřebné a přínosné, je široká podpora odborné veřejnosti i počet zapojených zdravotnických zařízení. Podporu projektu „Nesoudíme. Pomáháme“ vyjádřila například gynekoložka a psychoterapeutka Helena Máslová, přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky LF UK a FN Plzeň Zdeněk Novotný, přednosta Ústavu lékařské etiky 3. LF UK Marek Vácha či porodní asistentka Zuzana Štromerová.

Ze zdravotnických zařízení, jež zveřejňují informace o pomoci v rámci popsaného projektu, lze zmínit například FN Motol, Nemocnici Na Bulovce, ÚPMD v Praze-Podolí či nemocnice v Jihlavě, Kladně, Ostrově a Litomyšli. Na šíření povědomí o tomto projektu se podílejí rovněž desítky gynekologických a pediatrických ambulancí.

(pak)

Zdroj: https://hnutiprozivot.cz/nesoudime-pomahameŠtítky
Gynekologie a porodnictví Psychologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se