Pozitivní efekt antiEGFR terapie na projevy psoriázy

16. 6. 2015

Kazuistika popisuje pozitivní vliv monoterapie antiEGFR protilátkami ve třetí linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu na projevy současně probíhající chronické psoriázy. Monoklonální protilátky proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR), které jsou používány v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC), vykazují závažné dermatologické nežádoucí účinky, což odrazuje zdravotníky od jejich využití u pacientů s chronickým kožním onemocněním.

Kazuistika popisuje pozitivní vliv monoterapie antiEGFR protilátkami ve třetí linii léčby metastatického kolorektálního karcinomu na projevy současně probíhající chronické psoriázy.

Monoklonální protilátky proti epidermálnímu růstovému faktoru (EGFR), které jsou používány v léčbě pokročilého kolorektálního karcinomu (CRC), vykazují závažné dermatologické nežádoucí účinky, což odrazuje zdravotníky od jejich využití u pacientů s chronickým kožním onemocněním. Recentní práce japonských autorů však popisuje použití antiEGFR monoterapie v rámci třetí linie léčby metastatického CRC u pacienta se současně probíhající chronickou psoriázou, u kterého došlo k dramatickému zmírnění projevů kožního onemocnění, jež přetrvávalo po celou dobu terapie.

Přestože se EGFR signální kaskáda pravděpodobně uplatňuje v rozvoji patologické proliferace keratinocytů přítomné u psoriázy, dat ze studií ohledně využití antiEGFR protilátek v její léčbě je nedostatek.

Autoři předkládané kazuistiky podali v rámci třetí linie léčby metastatického CRC 55letému pacientovi, jenž trpěl od 27 let psoriázou, cetuximab. Před zahájením dané léčby podstoupil pacient laparoskopickou sigmoidektomii a terapii CapeOX (kapecitabin a oxaliplatina) v kombinaci s bevacizumabem a IRIS (S-1 a irinotekan). Během prodělané léčby se projevy psoriázy nijak nezměnily. Avšak sedm dní po první aplikaci cetuximabu došlo k významnému zlepšení kožního onemocnění. Následná alergická reakce si vyžádala přechod na panitumumab, během jehož administrace zlepšení přetrvávalo. Léčba třetí linie pokračovala šest měsíců a u pacienta bylo dosaženo částečné léčebné odpovědi v rámci primárně řešeného metastatického onemocnění. Z dermatologických nežádoucích projevů se u pacienta během léčby antiEGFR vyskytla pouze folikulitida prvního stupně v obličeji, jež nevyžadovala specifickou léčbu. Projevy psoriázy se znovu zhoršily po skončení antiEGFR terapie a o 5 měsíců později pacient zemřel.

Autoři doufají, že jejich kazuistika přispěje k dalšímu objasnění patogeneze psoriázy, a zdůrazňují fakt, že není zcela nezbytné kontraindikovat u pacientů se současně probíhajícím kožním onemocněním léčbu antiEGFR protilátkami.

the

Zdroj: Okamoto K., Maeda H., Shiga T. et al. Cetuximab and panitumumab in a patient with colon cancer effect on psoriasis vulgaris. World J Gastroenterol 2015; 21 (12): 3746–3749.Štítky
Onkologie
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se