Srovnání účinku cholinesterázových inhibitorů a substance EGb 761

13. 12. 2014

Terapie a související péče o nemocné s demencí s sebou nese nemalé finanční náklady. Aktuální trendy přitom ukazují, že výskyt tohoto onemocnění bude nadále vzrůstat. V současnosti se prevalence demence podle epidemiologických studií pohybuje ve skupině osob starších 65 let mezi 4 a 8 %. 

Inzerce

Terapie a související péče o nemocné s demencí s sebou nese nemalé finanční náklady. Aktuální trendy přitom ukazují, že výskyt tohoto onemocnění bude nadále vzrůstat. V současnosti se prevalence demence podle epidemiologických studií pohybuje ve skupině osob starších 65 let mezi 4 a 8 %.

V terapii demence jsou mimo jiné využívány inhibitory cholinesterázy a standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761. Strovnáním účinnosti těchto preparátů se zabývala metaanalýza Wettsteina a kolegů z roku 2000.

Substanci Ginkgo biloba EGb 761 charakterizují následující účinky:

  • zlepšuje glukózový metabolismus neuronů,
  • stabilizuje plazmatické membrány neuronů,
  • působí jako antioxidant,
  • antagonizuje destičky aktivující faktor,
  • v cholinergickém systému CNS zlepšuje syntézu acetylcholinu a má vliv na množství cholinergních receptorů, které jsou u starších lidí redukovány.

Důkazy o účinnosti EGb 761, které přinesly provedené studie, se však nevztahují na preparáty s obsahem Ginkgo biloby obecně, ale pouze na přesně standardizovaný extrakt EGb 761, který obsahuje 24 % flavonoidních glykosidů, 6 % terpenových laktonů a < 5 milióntin (ppm) kyseliny ginkgolové.

Metaanalýza zahrnovala pouze ty studie, které splňovaly následující kritéria: trvaly 24 až 30 týdnů, byly randomizované, placebem kontrolované, designované do paralelních skupin, dvojitě zaslepené bez doplnění dalším antidemenčním přípravkem či bez využití kombinované terapie. Těmto kritériím vyhovovaly studie zabývající se účinností takrinu (Knapp a kolektiv, 1994), donepezilu (Rogers a kolektiv, 1998), rivastigminu (Corey-Bloom a kolektiv, 1998), metrifonátu (Morris a kolektiv, 1998) a 2 studie se substancí EGb 761 (Le Bars a kolektiv, 1997; Kanowski a kolektiv, 1996).

Rozdíl v efektivitě účinných látek a placeba byl vyhodnocován s využitím testu MMSE a skóre ADAS-Cog. Co se týče zpomalení progrese klinických symptomů Alzheimerovy choroby, metaanalýza neodhalila výraznější rozdíly mezi inhibitory cholinesterázy a EGb 761. V terapii mírných forem tohoto onemocnění je tedy možné využít obou skupin léků se srovnatelným efektem, eventuálně jejich kombinaci.

(veri)

Zdroj: Wettstein A. Cholinesterase inhibitors and Gingko extracts-are they comparable in the treatment of dementia? Comparison of published placebo-controlled efficacy studies of at least six months' duration. Phytomedicine. 2000 Jan; 6 (6): 393–401.Štítky
Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se