Metaanalýza: vliv podávání EGb 761 na kognitivní funkce ve srovnání s podáváním placeba

18. 2. 2015

Standardizovaný extrakt Ginkgo biloba EGb 761 patří spolu s memantinem a inhibitory cholinesterázy mezi preparáty doporučované k léčbě demence. Klinickou účinnost EGb 761 hodnotila řada randomizovaných placebem kontrolovaných dvojitě zaslepených klinických studií. Nejnovější metaanalýza shrnující jejich výsledky byla publikována v prosinci minulého roku v časopise Clinical Interventions in Aging.

Inzerce

Studie, s jejichž výsledky autoři metaanalýzy pracovali, musely splňovat následující kritéria: šlo o placebem kontrolované randomizované dvojitě zaslepené klinické studie o délce trvání minimálně 20 týdnů hodnotící efektivitu podávání perorální formy standardizovaného extraktu Ginkgo biloba EGb 761 u pacientů s Alzheimerovou demencí, vaskulární demencí či smíšenou demencí, přičemž stanovená diagnóza musela odpovídat mezinárodně platným diagnostickým kritériím. Studie obsahující převážně nemocné se souvisejícími diagnózami, jako je například věkově závislá porucha paměti či mírná kognitivní porucha, nebyly do metaanalýzy zahrnuty. Stejně tak byly vyřazeny studie, v nichž EGb 761 představoval přídatnou léčbu k terapii inhibitory cholinesterázy. Stanoveným kritériím odpovídalo 7 klinických studií: Herrschaft et al., Ihl et al., Kanowski et al., Le Bars et al., Napryeyenko et al., Nikolova et al. a Schneider et al. 

Všechny zahrnuté studie hodnotily vliv podávání EGb 761 na kognitivní funkce ve srovnání s podáváním placeba, přičemž pět z nich k tomuto hodnocení využívalo test SKT (Short Cognitive Performance Test) a zbylé dvě ADAS-cog (Alzheimer’s Disease Assessment Scale). Výsledky 5 ze 7 provedených studií jednoznačně favorizovaly podávání EGb 761 oproti placebu.

Působení EGb 761 na kognitivní funkce je dle výsledků metaanalýzy závislé na dávce. Při užívání vyšší dávky (240 mg denně) byl ve srovnání s placebem pozorován signifikantně lepší celkový efekt na kognitivní funkce.

(veri)

Zdroj: Gauthier, Serge, Schlaefke. Efficacy and Tolerability of Ginkgo Biloba Extract EGb 761® in Dementia: a Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Placebo-Controlled Trials. Clinical Interventions in Aging 2014; 9: 2065–2077. Štítky
Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Psychiatrie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se