Úhrada vs. indikace: Jdou u Alzheimerovy nemoci proti sobě?

17. 5. 2020

Data z klinických studií a doporučené postupy se ne vždy shodují s úhradovými kritérii pojišťoven. Je tomu tak i v případě léčby Alzheimerovy nemoci?

Mezi základní léky využívané v terapii Alzheimerovy demence patří memantin a inhibitory acetylcholinesterázy. Inhibitory acetylcholinesterázy jsou nejúčinnější v počátcích onemocnění, pro tyto pacienty však nebyly z veřejného zdravotního pojištění dlouho hrazeny. Existuje tento problém i u memantinu?

Mechanismus účinku

Memantin je nekompetitivním antagonistou glutamátových N-methyl-D-aspartátových (NMDA) receptorů. Blokuje jejich chronickou hyperaktivaci, a tím i zvýšený apoptózu indukující vtok vápníku do neuronů, což je považováno za jeden z patogenetických mechanismů u Alzheimerovy nemoci. V klinických zkouškách byl memantin účinným v léčbě Alzheimerovy a vaskulární demence a zpomaloval jejich progresi. Upravoval kognitivní funkce, vigilitu, denní aktivity nemocných a zvýšením jejich autonomie snižoval spotřebu pomoci pečovatelů. Memantin byl velmi dobře snášen.

Účinnost a podmínky úhrady

Účinnost a bezpečnost memantinu byla prokázána u středně těžkého a těžkého stupně Alzheimerovy nemoci. Placebem kontrolované dvojitě zaslepené multicentrické studie prokázaly efekt jak v monoterapii (v dávce 20 mg/den; Mini Mental State Exam – MMSE skóre 3–14), tak v kombinaci s inhibitory acetylcholinesterázy (memantin v dávce 20 mg/den, MMSE skóre 5–14).

Memantin je hrazen pacientům, u kterých je potvrzena diagnóza Alzheimerovy demence se stupněm postižení vyjádřeným dle škály MMSE v rozmezí 6–19 bodů. Léčba memantinem není hrazena u pacientů, u nichž po 6, 9 atd. měsících od zahájení léčby nedojde k objektivně prokazatelnému terapeutickému účinku (tj. zastavení progrese nebo pokles menší než 2 body MMSE oproti předchozímu stavu) a dále při zjištěném skóre škály MMSE < 6 bodů. Při hodnotě MMSE 18–19 bodů je memantin hrazen ze zdravotního pojištění pouze u pacientů, kteří netolerují léčivé přípravky ze skupiny inhibitorů acetylcholinesterázy.

Světlejší zítřky

Ve srovnání s minulostí jsou nyní úhradová kritéria nastavena mnohem příznivěji. V souladu s doporučenými postupy je tedy možné jak nasazení inhibitorů acetylcholinesterázy v časných stadiích onemocnění, tak nasazení/přidání memantinu do medikace pacientů se středně těžkou či těžkou Alzheimerovou nemocí.

(dos)

Zdroje:
1. SÚKL. Memantine Accord. Ceny a úhrady. Dostupné na: www.sukl.cz/modules/medication/detail.php?code=0194624&tab=prices
2. Sheardová K., Hort J., Rusina R. Doporučené postupy pro léčbu Alzheimerovy nemoci a dalších nemocí spojených s demencí. Sekce kognitivní neurologie České neurologické společnosti ČLS JEP, 2018. Dostupné na: www.czech-neuro.cz/content/uploads/2018/03/sheardova-2.pdfŠtítky
Psychiatrie
Partner sekce
Nejčtenější tento týden Celý článek
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se