Neoadjuvantní imunoterapie u resekovatelného nemalobuněčného karcinomu plic

21. 6. 2018

Protilátky proti proteinu programované buněčné smrti 1 (PD-1) zlepšují přežití pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC). Jejich použití nicméně dosud nebylo testováno u pacientů s resekovatelným NSCLC. V New England Journal of Medicine byly nedávno publikovány výsledky pilotní studie neoadjuvantní terapie nivolumabem u pacientů s resekovatelným NSCLC.

Inzerce

Metodika a průběh studie

Nekontrolovaná pilotní studie byla provedena u celkem 22 dospělých pacientů s dosud neléčeným chirurgicky odstranitelným časným NSCLC (stadium I, II nebo IIIA) v rámci 2 onkologických center v USA. Primárním cílem studie byla bezpečnost a proveditelnost. Dále byla hodnocena patologická odpověď nádoru, exprese ligandu receptoru PD-1 (PD-L1), mutační nálož a s mutací související neoantigenně specifická T-buněčná odpověď.

Nivolumab byl pacientům podán intravenózně v dávce 3 mg/kg tělesné hmotnosti 1× za 2 týdny a chirurgické odstranění nádoru bylo naplánováno přibližně za 4 týdny po 1. dávce.

Výsledky

Neoadjuvantní nivolumab měl akceptovatelný profil nežádoucích účinků a jeho podání nevedlo k odložení chirurgických výkonů. Z 21 nádorů, které byly odstraněny, se 20 podařilo kompletně resekovat.

Významná odpověď potvrzená patologem, tj. přítomnost < 10 % viabilních nádorových buněk ve vzorku nádorové tkáně, byla pozorována u 9 z 20 resekovaných nádorů (45 %). Odpovědi se vyskytly jak u PD-L1 pozitivních, tak u negativních nádorů. Byla pozorována signifikantní korelace mezi rozsahem mutační nálože nádoru a dobrou odpovědí potvrzenou patologem.

U 8 z 9 hodnocených pacientů bylo po blokádě PD-1 pozorováno systémové zvýšení počtu klonů T lymfocytů jak v nádoru, tak v periferní krvi. U pacientů s primárním nádorem s kompletní odpovědí byla za 2−4 týdny po podání léčby pozorována v periferní krvi rapidní expanze s mutacemi spojených neoantigenně specifických klonů T lymfocytů pocházejících z primárního nádoru. Některé z těchto klonů nebyly před podáním nivolumabu detekovány.

Závěr

Neoadjuvantně podávaný nivolumab vykázal u pacientů s časným NSCLC dobrý bezpečnostní profil a indukoval dobrou odpověď hodnocenou patologem u 45 % resekovaných nádorů. Prediktivním faktorem odpovědi na blokádu PD-1 byla mutační nálož tumoru.

(este)

Zdroj: Forde P. M., Chaft J. E., Smith K. N. et al. Neoadjuvant PD-1 blockade in resectable lung cancer. N Engl J Med 2018 May 24; 378 (21): 1976−1986, doi: 10.1056/NEJMoa1716078.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více