Exprese PD-L1 u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic

11. 4. 2018

Mezinárodní kolektiv autorů publikoval na konci loňského roku systematický přehled, který se zabývá vztahem mezi ligandem receptoru programované buněčné smrti (PD-L1) a důležitými klinickými charakteristikami pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic (NSCLC), významem exprese PD-L1 pro prognózu NSCLC a možným využitím tohoto biomarkeru pro predikci odpovědi pacientů s pokročilým/metastatickým NSCLC na léčbu cílenou na dráhu PD-1/PD-L1.

Inzerce

Imunitní kontrolní body a léčba onkologických onemocnění

Některé nádory jsou schopné vyhnout se detekci imunitním systémem organismu díky ovlivnění inhibičních imunitních kontrolních bodů, např. v dráze receptoru programované buněčné smrti (PD-1) a jeho ligandu (PD-L1). Léčba protilátkami, které tuto dráhu blokují, se jeví jako slibná terapie u pacientů s pokročilým/metastatickým NSCLC.

Tito pacienti mají obecně špatnou prognózu s krátkou dobou přežití. Léčba NSCLC se proto stále více personalizuje a cílená terapie pro jednotlivé pacienty se volí na základě různých definovaných biomarkerů. Autoři přehledu se zaměřili na klinické studie hodnotící vztah mezi expresí PD-L1, klinickopatologickými parametry, prognózou a/nebo odpovědí na léčbu látkami cílícími na dráhu PD-1/PD-L1.

Výsledná zjištění

Prohledávání databází Medline Embase a sborníků z významných onkologických konferencí nakonec vedlo k nalezení 35 prací, jež splňovaly vstupní kritéria a byly zahrnuty do analýzy. Exprese PD-L1 byla nejčastěji hodnocena imunohistochemicky, ale metody stanovení PD-L1 v nádorové tkáni se napříč studiemi značně lišily.

Celkově nebyla nalezena asociace mezi expresí PD-L1 a pohlavím, věkem, celkovým stavem a kuřáctvím pacientů. Exprese PD-L1 nekorelovala ani s nádorovou histologií (adenokarcinom vs. dlaždicobuněčný karcinom), diferenciací a mutačním statusem v genech EGFR/KRAS/ALK.

V několika studiích korelovala vysoká exprese PD-L1 s kratším přežíváním pacientů ve srovnání s nízkou expresí. Většina dat však naznačovala, že pacienti s vysokou expresí PD-L1 mají větší pravděpodobnost terapeutického přínosu léčby látkami cílícími na dráhu PD-1/PD-L1 (nivolumab, pembrolizumab, durvalumab, atezolizumab, avelumab).

Diskuse a závěr

Vzhledem k variabilitě metod použitých pro určení exprese PD-L1 ve vzorcích nádorové tkáně pacientů s NSCLC by bylo třeba zavést standardní validovanou metodu pro diagnostické stanovení exprese PD-L1. Využití tohoto biomarkeru jako prognostického faktoru vyžaduje další studie.

S pokračujícím výzkumem anti-PD-1/PD-L1 léčiv se zdá, že exprese PD-L1 bude mít důležitou úlohu ve výběru pacientů, kteří budou z monoterapie těmito látkami nejvíce profitovat, a k nasměrování pacientů s nižšími hladinami exprese PD-L1 v nádorové tkáni směrem k alternativním možnostem léčby, např. ke kombinované imunologické léčbě.

(este)

Zdroj: Brody R., Zhang Y., Ballas M. et al. PD-L1 expression in advanced NSCLC: insights into risk stratification and treatment selection from a systematic literature review. Lung Cancer 2017; 112: 200–215, doi: 10.1016/j.lungcan.2017.08.005.Štítky
Onkologie Pneumologie a ftizeologie Urologie
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více