Vliv alirokumabu na mortalitu pacientů po akutním koronárním syndromu

19. 11. 2021

Na kongresu Americké kardiologické společnosti (ACC) byly v květnu 2021 prezentovány výsledky nové analýzy dat ze studie ODYSSEY OUTCOMES s alirokumabem u pacientů po nedávno prodělaném akutním koronárním syndromu (AKS). Tato analýza byla zaměřena na vliv předchozího infarktu myokardu (IM) v anamnéze na dosažené výsledky.

Snížení celkové mortality

Randomizovaná dvojitě zaslepená studie ODYSSEY OUTCOMES zařadila 18 tisíc pacientů po nedávno prodělaném AKS, u nichž nebylo ani přes léčbu maximální tolerovanou dávkou statinů dosaženo cílových hladin aterogenních lipoproteinů. Jak ukázaly výsledky publikované v roce 2018, léčba alirokumabem v dávce 75/150 mg 1× za 2 týdny vedla u těchto pacientů v porovnání s placebem ke statisticky významnému snížení celkové mortality s relativním poklesem rizika během 4 let o 15 % (poměr rizik [HR] 0,85; 95% interval spolehlivosti [CI] 0,73–0,98; p = 0,026).1

Post-hoc analýza podskupin prezentovaná ve stejném roce na kongresu Americké společnosti pro hypertenzi (AHA) pak doložila, že největšího přínosu alirokumabu z hlediska snížení celkové mortality bylo dosaženo v podskupině nemocných se vstupní hladinou LDL cholesterolu ≥ 2,3 mmol/l (HR 0,71; 95% CI 0,56–0,90 vs. placebo).2

Výsledky bez ohledu na předchozí IM

Předem specifikovaná analýza studie ODYSSEY OUTCOMES, kterou na kongresu ACC představil Chern-En Chiang, se zabývala vlivem IM prodělaného před nedávnou AKS na výskyt dalších kardiovaskulárních (KV) příhod a mortalitu pacientů a na přínos léčby alirokumabem v porovnání s placebem.

Výsledky ukázaly, že anamnéza předchozího IM je silným prediktorem rizika další KV příhody a úmrtí a že alirokumab snižuje mortalitu bez ohledu na pozitivní anamnézu dříve prodělaného IM (p pro heterogenitu = 0,54). Snížení celkové mortality při léčbě alirokumabem bylo větší u pacientů, kteří před nedávným AKS již prodělali IM (HR 0,79; 95% CI 0,62–1,02), než u pacientů bez IM před nedávným AKS (HR 0,88; 95% CI 0,73–1,05).3

Dostupné přednášky Sanofi Cardio Academy

Tyto nové výsledky prezentovali MUDr. Ota Hlinomaz, CSc., a prof. MUDr. Petr Ošťádal, Ph.D., na webinářích Sanofi Cardio Academy 2. 6. a 22. 6. 2021, jež jsou dostupné spolu s dalšími přednáškami na webu: www.sanoficardioacademy.cz

(zza)

Zdroje:
1. Schwartz G. G., Steg P. G., Szarek M. et al.; ODYSSEY OUTCOMES Committees and Investigators. Alirocumab and cardiovascular outcomes after acute coronary syndrome. N Engl J Med 2018; 379 (22): 2097−2107, doi: 10.1056/NEJMoa1801174.
2. Steg P. G., Szarek M., Bhatt D. L. et al. Effect of alirocumab on mortality after acute coronary syndromes. Circulation 2019; 140(2): 103−112, doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.118.038840.
3. Chiang Ch.-E., Schwartz G., Elbez Y. et al. Effects of alirocumab on cardiovascular outcomes in patients with previous myocardial infarction: subanalysis from the ODYSSEY OUTCOMES trial. J Am Coll Cardiol 2021 May; 77 (18_Suppl_1): 8, doi: 10.1016/S0735-1097(21)01367-X.Štítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se