Postavení alirocumabu v terapii dyslipidémie na základě aktuálních evropských i českých doporučení

23. 3. 2021

V srpnu 2019 byla Evropskou kardiologickou společností (ESC) a Evropskou společností pro aterosklerózu (EAS) publikována aktuální doporučení k diagnostice a léčbě dyslipidémií. Doporučené postupy založené na komplexním výzkumu podtrhují důležitost individualizace a titrace léčby a vhodnost kombinace hypolipidemik v případě, že nelze dosáhnout cílových hodnot při maximální tolerované dávce statinu. Jednou z důležitých terapeutických modalit je podle nových doporučení použití inhibitorů PCSK9, mezi něž se řadí alirocumab.

Indikace a efektivita inhibitorů PCSK9

Alirocumab je plně humánní monoklonální IgG1 protilátka s vysokou afinitou a selektivitou k proproteinkonvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Je indikovaný k terapii primární hypercholesterolémie (heterozygotní familiární a nefamiliární) a smíšené dyslipidémie jako doplněk k dietním opatřením. Mezi konkrétní indikační kritéria patří kombinační terapie se statinem nebo se statinem a jinou hypolipidemickou terapií v případě, že nelze dosáhnout cílových hodnot hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) maximální tolerovanou dávkou statinu, nebo u pacientů, kteří terapii statiny netolerují, případně je u nich podávání statinu kontraindikováno.

Nejlepšího efektu inhibitorů PCSK9 bylo dosaženo v kombinaci se statiny, jelikož zvyšují hladinu PCSK9 v séru. Signifikantní účinek na redukci hladiny LDL-c byl ve studiích pozorován i při monoterapii inhibitory PCSK9 a při kombinaci s ezetimibem u pacientů, u nichž není možné nasadit statiny. V návaznosti na tato zjištění získávají inhibitory PCSK9 v nových guidelines vyšší míru doporučení. Výbor České společnosti pro aterosklerózu přitom považuje doporučení evropských odborných společností za vhodná i pro zdravotní péči v Česku.

Doporučení pro farmakoterapii

Základní přístup k terapii hypercholesterolémie zůstává podle nových doporučení neměnný. V první řadě je přistoupeno k terapii statiny až do maximální tolerované dávky. Pokud nelze dosáhnout cílových hodnot LDL-c, pak je doporučena kombinační terapie s ezetimibem a případně inhibitorem PCSK9.

V případě familiární hypercholesterolémie je terapie inhibitory PCSK9 doporučena u velmi rizikových pacientů, u nichž léčba maximální tolerovanou dávkou statinu v kombinaci s ezetimibem nevede k dosažení cílové hodnoty LDL-c. Obdobně by tomu mělo být i u pacientů s aterosklerotickým postižením periferních tepen.

Při léčbě dyslipidémie platí stejná pravidla pro muže i ženy; je dokonce pravděpodobné, že v další verzi doporučených postupů nebude populace žen zařazena mezi specifické subpopulace. Z výsledků několika publikovaných studií vyplynulo, že přidání inhibitoru PCSK9 k vysoce intenzivní statinové terapii vedlo k obdobnému snížení výskytu závažných kardiovaskulárních příhod u mužů i žen.

U pacientů s velmi vysokým kardiovaskulárním rizikem a anamnézou akutního koronárního syndromu by mělo být zahájeno podávání inhibitoru PCSK9 v případě, že po 4–6 týdnech terapie statinem a ezetimibem nedojde k požadovanému poklesu hladiny LDL-c. U pacientů, u nichž není dosaženo kontroly LDL-c maximální tolerovanou dávkou statinu a ezetimibem a vznikne u nich akutní koronární syndrom, je vhodné zvážit nasazení inhibitoru PCSK9, a to pokud možno ještě za hospitalizace.

Závěr

Podle recentních doporučení pro terapii dyslipidémie je podávání inhibitorů PCSK9, mezi něž se řadí alirocumab, vyhrazeno pro pacienty s nejvyšším rizikem aterosklerotického kardiovaskulárního onemocnění. V rámci velkých studií, jejichž výsledky jsou doporučení podložena, bylo prokázáno, že inhibitory PCSK9 toto riziko dále snižují, zejména pokud jsou přidány ke statinové terapii, a to díky synergickému působení obou lékových tříd.

(holi)

Zdroje:
1. Authors/Task Force Members; ESC Committee for Practice Guidelines (CPG); ESC National Cardiac Societies. 2019 ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Atherosclerosis 2019; 290: 140–205, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2019.08.014.
2. Vrablík M., Piťha J., Bláha V. a kol. Stanovisko výboru české společnosti pro aterosklerózu k doporučením ESC/EAS pro diagnostiku a léčbu dyslipidémií z roku 2019. AtheroRev 2019; 4 (3): 126–137. Dostupné na: https://athero.cz/wp-content/uploads/2020/01/AtheroRev_2019_04_03_VRABLIK_CSAT_Stanovisko_RED-2.pdfŠtítky
Diabetologie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se