Vliv podávání prokinetik na riziko syndromu bakteriálního přerůstání u pacientů užívajících inhibitory protonové pumpy

20. 8. 2018

Syndrom bakteriálního přerůstání (SIBO – small intestinal bacterial overgrowth) je stav, kdy je proximální část tenkého střeva kolonizována abnormálně zvýšeným počtem střevních bakterií. K příčinám SIBO mimo jiné patří zvýšení pH a intestinální dysmotilita. Nově publikovaná studie se zabývala porovnáním výskytu SIBO u pacientů léčených PPI a u pacientů léčených kombinací PPI a prokinetika.

Úvod

Chronická suprese tvorby žaludeční kyseliny při dlouhodobém podávání PPI a výsledná hypochlorhydrie má za následek narušení intraluminálního prostředí, což usnadňuje růst bakterií v tenkém střevě a přispívá k proximální migraci mikrobů z tračníku. K typickým příznakům SIBO patří ztráta hmotnosti, steatorea, nadýmání, malabsorpce a deficit vitaminů. Zlatým standardem v diagnostice SIBO je kultivační vyšetření intestinálního aspirátu. Je však možné jej nahradit glukózovým dechovým testem, který je levný, dostatečně citlivý, vysoce specifický, neinvazivní a jednodušší. Prokinetika zlepšují střevní motilitu a u pacientů s refluxní chorobou jícnu (GERD – gastroesophageal reflux disease) a/nebo funkční dyspepsií bývají předepisována spolu s PPI. 

Cíle a průběh studie

Cílem prezentované práce bylo vyhodnotit prevalenci SIBO a orocékální tranzitní čas (OCTT – orocecal transit time) u pacientů užívajících PPI a porovnat je s výsledky pacientů léčených kombinací PPI a prokinetika.

Do monocentrické průřezové studie byli zařazeni ambulantní pacienti ve věku ≥ 12 let. Byli rozděleni do 2 skupin: skupinu užívající PPI po dobu delší než 3 měsíce a skupinu užívající kombinaci PPI a prokinetika po dobu delší než 3 měsíce. Pro vyšetření SIBO byl u všech pacientů proveden glukózový dechový test a pro stanovení OCTT laktulózový dechový test.

Výsledky

Ze 147 pacientů zařazených do studie byl SIBO zjištěn u 13,2 % osob ve skupině léčené PPI a u 1,8 % osob léčených kombinací PPI s prokinetikem (p = 0,018). Medián OCTT ve skupině užívající pouze PPI činil 130 (150–160) minut v porovnání se 120 (92,5–147,5) minutami ve skupině užívající PPI a prokinetikum (p = 0,010). U SIBO pozitivních pacientů dosahoval medián OCTT 160 (140–172,5) minut a u SIBO negativních osob 120 (103,75–150) minut (p = 0,002). Výskyt SIBO nebyl závislý na délce léčby ani na druhu užívaného PPI.

Závěr

Prostřednictvím podpory intestinální motility může užívání prokinetik u pacientů dlouhodobě léčených PPI snižovat riziko SIBO.

(blu)

Zdroj: Revaiah, P. C., Kochhar, R., Rana, S. V. et al. Risk of small intestinal bacterial overgrowth in patients receiving proton pump inhibitors versus proton pump inhibitors plus prokinetics. JGH Open 2018; 2: 47–53, doi: 10.1002/jgh3.12045.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se