Srovnání účinnosti I. a II. generace inhibitorů protonové pumpy na eradikaci infekce Helicobacter pylori

25. 6. 2015

Metaanalýza studií, které porovnávaly efekt II. generace inhibitorů protonové pumpy (rabeprazol, esomeprazol) s generací starších preparátů (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) na eradikaci infekce Helicobacter pylori v kombinaci s ATB terapií.

Infekce patogenem Helicobacter pylori (Hp) je asociována s rozvojem chronické gastritidy, gastroduodenálních vředů, preneoplastických procesů, MALT lymfomem a karcinomem žaludku. Poněvadž infekce Hp postihuje přes polovinu světové populace a je považována za hlavní příčinu onemocnění horní části trávicího traktu, je v případě zánětu doporučována důsledná eradikace Hp. Eradikační léčba je v současné době ztížena zvyšující se antibiotickou rezistencí H. pylori.

Inhibitory protonové pumpy (PPI) představují proléčiva odvozená z timoprazolu (sloučenina pyridylmethylsulfinylbenzimidazolu), schopného ireverzibilně blokovat protonovou pumpu (H+ /K+ ATPázu) v žaludečních parietálních buňkách. Blokáda protonové pumpy vede k inhibici žaludeční acidifikace. Kombinované použití PPI s antibiotiky v eradikaci H. pylori má protektivní účinek na žaludeční sliznici a současně zvyšuje eradikaci jako takovou, neboť méně kyselé prostředí žaludku zvyšuje stabilitu podávaných ATB. Po objevu omeprazolu a zavedení I. generace PPI (lansoprazol, pantoprazol) do klinické praxe byla představena II. generace PPI (rabeprazol, esomeprazol), u které je popisován vyšší inhibiční efekt na acidifikaci žaludku. Korelace užívání II. generace PPI s eradikací Hp je zatím předmětem výzkumů. Z tohoto důvodu byla španělskými autory provedena metaanalýza v současnosti dostupných klinických studií, které srovnávaly efektivitu různých PPI podávaných v asociaci s ATB léčbou na eradikaci Hp. Randomizované klinické studie porovnávaly esomeprazol nebo rabeprazol s PPI I. generace (omeprazol, lansoprazol, pantoprazol) nebo navzájem mezi sebou.

Metaanalýza, která zahrnovala celkem 35 studií s 5998 pacienty, prokázala vyšší účinnost eradikace Hp při použití esomeprazolu ve srovnání s PPI I. generace (82,3 % vs. 77, 6 %; OR = 1,32). Rovněž terapie rabeprazolem dokázala lepší efekt při porovnání s I. generací PPI (80,5 % vs 76,2 %; OR = 1,21). Při subanalýze, která hodnotila dávkování jednotlivých preparátů PPI, bylo zjištěno, že pouze esomeprazol v dávce 40 mg přispěl k lepším výsledkům při porovnání s I. generací PPI (83,5 % esomeprazol vs. 72,4 % I. generace PPI, OR = 2,27). Léčba rabeprazolem v dávkování 10 a 20 mg ukázala stejné výsledky jako PPI I. generace, zatímco eradikační vliv esomeprazolu v dávce 20 mg denně byl snížený.

Pět studií se zabývalo srovnáním efektu PPI II. generace, mezi účinností esomeprazolu a rabeprazolu nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly (78,7 % vs. 76,7 %; OR = 0,90). Při hodnocení vlivu genotypu pacientů (analýza CYP2C19) na eradikaci Hp se při podávání obou generací PPI výsledky statisticky nelišily (l. generace PPI: OR = 1,76, II. generace PPI: OR = 1,19). Při subanalýze, zahrnující pouze extenzivně metabolizující pacienty, byla zjištěna při terapii novější generací PPI vyšší eradikace Hp (OR = 1,37).

Závěrem autoři metaanalýzy konstatovali, že podávání PPI novější generace – esomeprazolu a rabeprazolu – vedlo obecně k dosažení vyššího stupně eradikace Hp ve srovnání s PPI I. generace. Nejvýznamněji byl tento efekt patrný při terapii esomeprazolem v denní dávce 40 mg.

(moa)

Zdroj: McNicholl A. G. et al. Meta-analysis:esomeprazole or rabeprazole vs. first-generation pump inhibitors in the treatment of Helicobacter pylori infection. Aliment Pharmacol Ther. 2012 Sep; 36 (5): 414–25.

 Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se