Prokinetika v léčbě diabetické gastroparézy

22. 6. 2020

Jednou z častých komplikací diabetu mellitu je porucha motility trávicího traktu, která může postihnout kteroukoliv část trávicí trubice, a má proto rozličné podoby. Mezi tyto svízelně terapeuticky ovlivnitelné jednotky patří i diabetická gastroparéza, při které dochází k poruše evakuace žaludku.

Klinické projevy

Diabetická gastroparéza postihuje diabetiky 1. i 2. typu; týká se až 58 % pacientů s cukrovkou. Na vzniku poruchy se podílí zejména s diabetem spojená autonomní neuropatie, poškození Cajalových buněk a buněk hladkých svalů, oxidační stres a akutní hyperglykémie. Výskyt gastropatie je častější u pacientů, kteří mají minimálně jednu další diabetickou komplikaci. Větší měrou bývají postiženy ženy. 

Mezi příznaky poruchy vyprazdňování žaludku patří pocit plnosti, tlak v epigastriu, časná sytost a zvracení po jídle. Důsledkem gastroparézy může být například i prolongovaná postprandiální hyperglykémie.

Diagnostika

Zlatým standardem ve vyšetřování diabetické gastropatie je především scintigrafie vyprazdňování žaludku pomocí značené tuhé stravy, ale pacienti by měli podstoupit také gastroskopii k vyloučení mechanické překážky evakuace a vyloučení gastroezofageálního refluxu. 

Terapie

V léčbě diabetické gastroparézy se uplatňují v první řadě prokinetika, která mají zlepšit motilitu žaludku, zvýšit jeho tonus a urychlit vyprázdnění. Kýženým efektem je samozřejmě také úleva od gastrointestinálních obtíží a udržení adekvátní hladiny glukózy. Rovněž užívané blokátory protonové pumpy neřeší samotnou gastroparézu, ale roli hrají při zvládání souběžně se vyskytujícího jícnového refluxu.

Při výběru léčiva je nutno vyhýbat se preparátům potenciálně prodlužujícím interval QT na EKG, což bývá asociováno s náhlým úmrtím diabetiků. Nejen z tohoto pohledu se jako nejbezpečnější a nejúčinnější ve srovnání s dalšími léky ze skupiny prokinetik jeví itoprid-hydrochlorid.

Vliv prokinetik na kompenzaci diabetu

Podle výsledků metaanalýzy publikované v září 2019 v Gastroenterology Research and Practice mohou mít podávaná prokinetika vliv rovněž na dlouhodobou kompenzaci diabetu. Práce zahrnula 5 studií s celkem 190 pacienty. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi hodnotami glykovaného hemoglobinu u pacientů léčených prokinetiky a kontrolní skupinou, které bylo podáváno placebo. Rozdíl lačné glykémie a hladiny sérového inzulinu nalačno mezi těmito dvěma skupinami zjištěn nebyl, avšak vzhledem k tomu, že hodnocení glykémie nalačno má své limity, jeví se glykovaný hemoglobin jako lepší ukazatel prospěšného účinku prokinetik na kompenzaci diabetu. 

Závěr

Diabetická gastroparéza je častou komplikací diabetu mellitu, která je pacienty obtížně tolerovaná, má negativní dopad na subjektivní vnímání zdraví a psychiku nemocných a v neposlední řadě vede k prodloužení stavů hyperglykémie. Vzhledem k dobré snášenlivosti a relativně malému množství nežádoucích účinků a lékových interakcí jsou prokinetika vhodným léčebným přípravkem k řešení tohoto onemocnění. Ve srovnání s invazivními postupy je léčba zatížena menším množstvím komplikací a je zároveň ekonomičtější. Výsledky některých studií prokázaly pozitivní vliv prokinetik nejen na zlepšení motility trávicího traktu a zrychlení evakuace žaludku, ale také na zlepšení kompenzace diabetu ve smyslu poklesu glykovaného hemoglobinu. Jako nejbezpečnější prokinetikum se jeví itoprid, který mimo jiné neprodlužuje interval QT. Efekt prokinetik v léčbě diabetiků je zároveň předmětem dalšího výzkumu.

(sobo)

Zdroje:
1. Kim Y., Chung W. Ch., Lee S. J. A meta-analysis of the efficacy of prokinetic agents against glycemic control. Gastroenterol Res Pract 2019; 2019: 3014973, doi: 10.1155/2019/3014973.
2. Keil R., Perušičová J. Diabetická gastroparéza − jak často myslíme na tuto komplikaci diabetu? Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa 2003; 6 (2): 79−82.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se