Profylaktická role inhibitorů protonové pumpy při užívání NOACs

23. 10. 2018

Krvácení do zažívacího traktu je jednou z obávaných komplikací antitrombotických léčebných režimů. Jeho výskytu při užívání léčiv ze skupiny NOACs a možnostem prevence se věnovala studie publikovaná v květnu 2018 v časopisu BioMed Research International.

Rizika antitrombotických režimů

Každá protisrážlivá terapie je spojena s určitým rizikem gastrointestinálního krvácení. Ani nová perorální antikoagulancia, nezávislá na vitaminu K (NOACs), při jejichž užívání je výskyt krvácivých komplikací obecně nižší než u režimů s warfarinem, v tomto směru nejsou zcela bez rizika.

Studie japonských autorů měla za cíl odhadnout incidenci a popsat klinické charakteristiky krvácení do horního i dolního gastrointestinálního traktu (GIT) u pacientů užívajících dabigatran, rivaroxaban či apixaban a zmapovat predisponující i ochranné faktory.

Metodika a cíle studie

V rámci retrospektivní studie byla vyhodnocena data o 658 pacientech, kterým bylo předepsáno jedno z NOACs (dabigatran ve 33 %, rivaroxaban ve 43 % a apixaban ve 23 % případů) mezi dubnem 2011 a listopadem 2015. Indikací k jejich nasazení byla nevalvulární fibrilace síní.

Autoři pátrali po výskytu klinicky relevantního krvácení, definovaného jako stupeň 2 či vyšší dle kritérií Bleeding Academic Research Consortium. Protektivní a rizikové faktory byly zhodnoceny pomocí mnohočetné regresní analýzy.

Výsledky

Incidence krvácení do GIT činila 2 % ročně, jednu třetinu případů tvořilo krvácení do horního GIT. Krvácení do GIT představovalo nejčastější a průměrně také nejzávažnější ze všech typů krvácivých komplikací.

Výskyt krvácení do horního GIT byl spojen s anamnézou peptického vředu a s absencí konkomitantní terapie inhibitorem protonové pumpy (PPI). Co se týče dolního GIT, významnými rizikovými faktory pro krvácení z této oblasti byly současné užívání nesteroidních antirevmatik, duální antiagregační terapie, anamnéza gastrointestinálního krvácení a ženské pohlaví.

Závěr

Krvácení do GIT je u pacientů užívajících NOACs poměrně častou a závažnou komplikací. Krvácení do horní části GIT bývá závažnější než do dolního GIT. Inhibitory protonové pumpy se zdají být klíčovými léky pro prevenci těchto komplikací.

(luko)

Zdroj: Maruyama K., Yamamoto T., Aoyagi H. et al. Difference between the upper and the lower gastrointestinal bleeding in patients taking nonvitamin K oral anticoagulants. Biomed Res Int 2018 May 15; 2018: 7123607, doi: 10.1155/2018/7123607.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se