Prodloužená infuzní léčba omeprazolem po krvácení z gastroduodenálního vředu

1. 4. 2017

Parenterálně aplikovaný omeprazol má své místo v léčbě krvácení z peptického vředu. Není však jasné, jaké dávkování zvolit a jak dlouho lék podávat, zejména u pacientů s komorbiditami, u kterých je vyšší riziko recidivy krvácení.

Inzerce

Úvod

Akutní krvácení při vředové chorobě gastroduodena je příhodou relativně častou, někdy se závažným, dramatickým průběhem. Incidencí se pohybuje v řádu desítek případů na 100 000 obyvatel ročně. Od zavedení eradikace H. pylori do léčebného plánu a se zlepšující se endoskopickou diagnostikou incidence krvácení sice v posledních desetiletích klesá, avšak mortalita se významněji nesnižuje. Jedním z důvodů je stárnutí populace, narůstající morbidita pacientů a s tím spojené vyšší riziko recidivy krvácení.

Role inhibitorů protonové pumpy

Endoskopická hemostáza je metodou volby, zejména předpokládáme-li ložiskové krvácení a pokud stav pacienta tento výkon dovoluje. Po endoskopickém ošetření následuje konzervativní léčba. Cílem farmakoterapie je především zajištění hemodynamické stability po větší krevní ztrátě. Současně je zapotřebí redukovat kyselou žaludeční sekreci, neboť nízké pH výrazně zhoršuje tvorbu fibrinové zátky a agregaci trombocytů. K udržení pH > 6,0, alespoň v prvních dnech, jsou standardně podávány inhibitory protonové pumpy, zpočátku parenterálně a ve vyšší dávce.

Nevyjasněnou zůstává otázka dávkování a délky parenterální terapie. Riziko recidivy krvácení stoupá s věkem a s komorbiditami, takže u polymorbidních pacientů se agresivnější léčebný režim jeví jako racionální. Na druhé misce vah je riziko nežádoucích účinků a lékových interakcí.

Metodika studie

Na pacienty s přidruženými chorobami byla zaměřena studie, ve které se její autoři pokusili odpovědět na otázku, zda má 7denní parenterální léčba omeprazolem, byť v nižší dávce, výhodu oproti standardní, 3denní léčbě. Do studie bylo zařazeno 147 pacientů s některou z následujících komorbidit:

  • srdeční onemocnění (chronická ischemická choroba srdeční, městnavé srdeční selhání),
  • diseminované maligní onemocnění,
  • onemocnění ledvin s urémií,
  • cirhóza jater,
  • chronická obstrukční plicní nemoc,
  • zhoršený stav nutrice charakterizovaný hypoalbuminémií.

Po endoskopickém ošetření a podání úvodního bolusu 80 mg omeprazolu intravenózně byli pacienti randomizováni do 2 skupin. V obou skupinách byl kontinuálně aplikován omeprazol v infuzi, a to:

  • standardně po dobu 3 dnů ve vyšší dávce 8 mg/hod.
  • nebo po delší dobu 7 dnů v nízké dávce 3,3 mg/hod.

Po ukončení infuzní léčby všichni pacienti užívali 40 mg esomeprazolu denně per os.

Výsledky

Výskyt recidivy krvácení do 7. dne po primárním ošetření byl zcela srovnatelný v obou skupinách: 9,7 vs. 9,5 % (p > 0,05).

Mezi 8. a 28. dnem byl významně vyšší výskyt recidivy krvácení u pacientů po třídenní léčbě: 10,7 vs. 0 % po 7denní léčbě nižší dávkou omeprazolu (p = 0,03).

Závěr

Prodloužená, 7denní infuzní léčba omeprazolem, byť v nižší dávce, může být účinnější v prevenci recidivy krvácení, jak naznačují uvedená data. Výsledky studie potvrzují tento efekt u pacientů s komorbiditami, u kterých je riziko recidivy krvácení zvýšené.

(thr)

Zdroj: Cheng H. C., Chang W. L., Yeh Y. C. et al. Seven-day intravenous low-dose omeprazole infusion reduces peptic ulcer rebleeding for patients with comorbidities. Gastrointest Endosc 2009; 70 (3): 433−439, doi: 10.1016/j.gie.2009.01.041.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se