Podávání inhibitorů protonové pumpy patrně jen velmi málo oslabuje antiagregační účinky klopidogrelu

23. 10. 2018

Nově publikovaná studie autorů z New Yorku neprokázala obávané významné interakce 6 inhibitorů protonové pumpy (PPI) a klopidogrelu.

Úvod

Klopidogrel je typickým příkladem proléčiva, působí tedy až po přeměně na aktivní metabolit pomocí enzymatického systému cytochromu P450 (CYP450). Nejdůležitější formu představuje CYP2C19, ale na přeměně se podílejí také CYP3A4, CYP2C9 a CYP1A2. Mezi léčiva, o nichž je známo, že patří k inhibitorům CYP450, patří i PPI. Současné podávání inhibitorů CYP2C19 a klopidogrelu vzbuzuje obavy z možnosti snížení účinnosti léčiva v důsledku nižších koncentrací jeho aktivního metabolitu. Americký Úřad pro kontrolu léků a potravin (FDA) dokonce přímo doporučuje vyhnout se podávání omeprazolu a esomeprazolu u pacientů léčených klopidogrelem. Ne vždy je však popsaná interakce skutečně klinicky významná.

Průběh a výsledky studie

Cílem této práce proto bylo zhodnotit význam uvedené interakce v dobře kontrolované studii. Do randomizované studie s neúplným překřížením bylo zařazeno 28 zdravých dobrovolníků – mužů průměrného věku 24,2 ± 3,2 roku. U účastníků byla zjištěna agregabilita trombocytů impedanční agregometrií po týdenním podávání samotného klopidogrelu (75 mg), při kombinaci klopidogrelu postupně se 3 z 6 vybraných PPI (pantoprazol 40 mg, omeprazol 20 mg, rabeprazol 20 mg, esomeprazol 40 mg, lansoprazol 30 mg, dexlansoprazol 30 mg) a během týdenní vymývací fáze.

Při podávání samotného klopidogrelu bylo prokázáno významné snížení agregability trombocytů. Při přidání PPI ke klopidogrelu byla agregabilita u pacientů stále významně snížená a nebyl nalezen významný rozdíl mezi jednotlivými PPI ani mezi hodnotami s/bez PPI.

Závěr

Tyto výsledky jsou dalším příspěvkem k hromadícím se důkazům, že PPI mají jen slabý vliv na antiagregační účinky klopidogrelu a že tento vliv může být klinicky významný pouze za určitých okolností, jakými jsou např. těžké cévní onemocnění nebo užívání dalších léčiv s vlivem na formy CYP450, které jsou zodpovědné za aktivaci klopidogrelu.

(zza)

Zdroj: Przespolewski E. R., Westphal E. S., Rainka M. et al. Evaluating the effect of six proton pump inhibitors on the antiplatelet effects of clopidogrel. J Stroke Cerebrovasc Dis 2018 Jun; 27 (6): 1582–1589, doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2018.01.011.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se