Pantoprazol u pacientů s akutním koronárním syndromem a vysokým rizikem gastrointestinálního krvácení

7. 2. 2018

Intenzivní antiagregační a antikoagulační léčba spolu s časnou revaskularizací vedly v posledních dekádách u pacientů s akutním koronárním syndromem k výraznému poklesu rekurentních ischemických příhod a úmrtí během hospitalizace. Bohužel je tato léčba často doprovázena krvácivými komplikacemi, nejčastěji z oblasti gastrointestinálního traktu, což může negativně ovlivnit její výsledky. Cílem práce publikované v Journal of Critical Care proto bylo zhodnotit preventivní vliv inhibitorů protonové pumpy (PPI) na gastrointestinální krvácení u těchto pacientů.

Metodika studie

Do studie bylo zařazeno 665 pacientů s akutním koronárním syndromem, u kterých byl zaznamenán jeden nebo více z následujících rizikových faktorů: věk ≥ 75 let, anamnéza vředové choroby nebo krvácení z trávicího traktu, prodělaný kardiogenní šok nebo přítomnost chronické renální dysfunkce (sérový kreatinin > 177 μmol/l).

Pacienti byli náhodně rozděleni do 2 skupin: jedna byla vedle standardní terapie akutního koronárního syndromu léčena ještě 40 mg pantoprazolu 2× denně po dobu 7 dní, ve druhé pacienti dostávali 2× denně placebo. Primárním cílem byl výskyt gastrointestinálního krvácení během hospitalizace.

Výsledky

Medián doby hospitalizace činil 12 dní, během kterých se krvácení z trávicího traktu vyskytlo u 12/332 (3,6 %) nemocných ve skupině s placebem, zatímco ve skupině léčené pantoprazolem to bylo u 4/333 (1,2 %) pacientů (p = 0,046). Signifikantní rozdíl byl i v době do objevení se gastrointestinálního krvácení (p = 0,015). Velké krvácení z trávicího traktu se objevilo u 5 (1,5 %) pacientů ve skupině s placebem, ale pouze u 1 (0,3 %) pacienta ve skupině s pantoprazolem (p = 0,12).

Z dalších sledovaných parametrů se pneumonie objevila u 22 (6,6 %) pacientů ve skupině léčené placebem a u 24 (7,2 %) pacientů ve skupině s pantoprazolem (p = 0,88). 30denní mortalita dosáhla 10,2 % (34/332) ve skupině s placebem a 10,5 % (35/333) ve skupině s pantoprazolem.

Závěr

U pacientů s akutním koronárním syndromem, u kterých je při léčbě vysoké riziko krvácení z trávicího traktu, by profylaktická léčba pantoprazolem mohla toto riziko snížit. Na incidenci pneumonie získané v nemocnici a 30denní mortalitu přitom pantoprazol nemá žádný vliv.

(epa)

Zdroj: Wu H., Jing Q., Wang J., Guo X. Pantoprazole for the prevention of gastrointestinal bleeding in high-risk patients with acute coronary syndromes. J Crit Care 2011; 26 (4): 434.e1–6, doi: 10.1016/j.jcrc.2010.12.007.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se