Pantoprazol je bezpečný a dobře tolerovaný i po 15 letech kontinuální terapie

4. 4. 2017

Německý výzkum, který potvrzuje účinnost a bezpečnost dlouhodobé léčby pantoprazolem, je nejdelší doposud provedenou studií na toto téma.

Inzerce

Úvod

S dlouhodobou léčbou inhibitory protonové pumpy (PPI) byly v minulosti spojovány obavy z navozování změn v žaludeční sliznici vedoucích až ke vzniku adenokarcinomu či karcinoidu žaludku. Nálezy ojedinělých studií poukazujících na tato rizika se ovšem nepotvrdily. Další ujištění o bezpečnosti PPI klinikům přinášejí tyto výsledky pracoviště v univerzitní nemocnici v Hannoveru, které po dobu 15 let sledovalo 142 pacientů léčených pantoprazolem pro peptický vřed či refluxní ezofagitidu. Studie publikovaná v roce 2012 byla zahájena v podstatě v momentu uvedení PPI na trh, a je tak svým trváním unikátní.

Metodika studie

Pacientům, u kterých endoskopické vyšetření prokázalo peptický vřed či refluxní ezofagitidu, byl nejprve nasazen pantoprazol (40–80 mg denně) za účelem zahojení lézí. Po zhojení sliznice, což trvalo 4−12 týdnů, pacienti pokračovali v udržovací terapii pantoprazolem v dávce 40–160 mg denně. Bezpečnost a účinnost této léčby byla průběžně stanovována klinickým vyšetřením včetně laboratorního, endoskopicky a histologicky.

Výsledky

U 95,8 % pacientů došlo po 12 týdnech iniciální terapie ke zhojení slizničních lézí. V průběhu prvních 3 let udržovací terapie byl zaznamenán drobný nárůst v denzitě endokrinních buněk podobných enterochromafinním buňkám (enterochromaffin-like), dále se jejich počty ustálily. V průběhu studie vzrostly i průměrné hladiny sérového gastrinu. Ani jeden z těchto nálezů však nebyl asociován s klinicky významnými změnami na žaludeční sliznici. Pacienti, u kterých proběhla eradikace H. pylori, vykazovali při udržovací léčbě pantoprazolem dlouhodobou regresi antrální i korporální gastritidy. Všechna tato zjištění byla v rozporu s výše zmíněnými historickými obavami z rizikovosti inhibitorů protonové pumpy.

Závěr

Denní udržovací terapie pantoprazolem je efektivní a dobře tolerovaná i po dobu 15 let. Doposud nejdéle probíhající studie nenalezla žádná bezpečnostní rizika vyplývající z dlouhodobého užívání pantoprazolu.

(luko)

Zdroj: Brunner G., Athmann C., Schneider A. Long-term, open-label trial: safety and efficacy of continuous maintenance treatment with pantoprazole for up to 15 years in severe acid-peptic disease. Aliment Pharmacol Ther 2012; 36 (1): 37−47, doi: 10.1111/j.1365-2036.2012.05106.x.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se