Omeprazol zvyšuje kvalitu života jedinců s ischemickou chorobou srdeční

1. 9. 2015

Jedním z nejčastějších projevů ischemické choroby srdeční je bolest na hrudi. Jedinci trpící koronárními chorobami však mohou trpět bolestmi na hrudi i z jiných příčin, například v důsledku gastroezofageálního refluxu. Tyto příznaky přitom mohou být zmírněny podáváním inhibitorů protonové pumpy. Studie polských vědců potvrzuje pozitivní vliv na kvalitu života při podávání omeprazolu jedincům s ischemickou chorobou srdeční.

Úvod

Pacienti s ischemickou chorobou srdeční (ICHS) a refrakterními nebo rekurentními retrosternálními bolestmi mají sníženou očekávanou délku i kvalitu života v porovnání s jedinci se stabilní ICHS. Důvodem tohoto jevu bývá nedostatečná revaskularizace myokardu, progrese aterosklerózy a následná nestabilita aterosklerotických plátů nebo restenózy stentů. Nicméně více než 30 % pacientů s ICHS trpí retrosternálními bolestmi extrakardiálního původu. Příčinou nejčastěji bývá gastroezofageální reflux, aspirinem indukované poškození gastrointestinálního traktu, nemoci pohybového ústrojí nebo panická porucha. Již dřívější studie ozřejmily, že gastrointestinální symptomy mají silně negativní vliv na fyzické a psychické funkce i sociální interakce nemocných s ICHS. Studie polských vědců se tak logicky zaměřila na to, jaký vliv má terapie inhibitory protonové pumpy na kvalitu života nemocných s ICHS.

Metody studie

Výzkumu se zúčastnilo 48 pacientů (11 žen, 37 mužů) s diagnózou rekurentních stabilních angina-like bolestí na hrudi, které byly refrakterní vůči standardní terapii anginy pectoris. Všichni zúčastnění jedinci trpěli ICHS s více než 50% uzávěrem lumen některé z koronárních tepen na angiografii. Všichni zúčastnění taktéž netrpěli žádnými klinickými gastroenterologickými symptomy. Ve dvojitě zaslepené placebem kontrolované zkříženě uspořádané studii byli pacienti náhodně rozděleni do dvou skupin. Jedna skupina podstupovala léčbu 20 mg omeprazolu dvakrát denně a druhá skupina dostávala placebo. Terapie trvala 14 dnů a poté došlo k výměně účastníků tak, že skupina, která dostávala placebo, nyní podstupovala po dobu 14 dnů terapii omeprazolem. SF-36 dotazník byl vyplněn před léčbou a následně znovu po ukončení 14denní léčebné kúry.

Výsledky studie

Pacienti léčení omeprazolem dosáhli vyššího skóre v dotazníku SF-36 oproti kontrolní skupině podstupující terapii placebem. Terapie omeprazolem přispěla ke snížení tělesných bolestí a také ke zlepšení fyzického zdraví a celkového zdravotního stavu. Ve srovnání s výchozími hodnotami vedla terapie omeprazolem k výraznému zvýšení celkového skóre SF-36, ale také ke zlepšení fyzického i duševního zdraví.

Závěr

Omeprazol zlepšuje celkovou kvalitu života u jedinců s ICHS bez zjevných gastroenterologických symptomů mnohem účinněji než placebo.

(holi)

Zdroj: Budzyňski J. et al. Improvement in health-related quality of life after therapy with omeprazole in patients with coronary artery disease and recurrent angina-like chest pain. A double-blind, placebo-controlled trial of the SF-36 survey. Health Qual Life Outcomes. 2011 Sep 22; 9: 77; doi: 10.1186/1477-7525-9-77.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se