Farmakokinetika a tolerance pantoprazolu v dětském věku

3. 6. 2017

Inhibitory protonové pumpy jsou bez obav a mnohdy empiricky ordinovány dospělým pacientům, ale stále častěji též dětem. Můžeme si být jisti, že jsou tyto léky bezpečné i v dětském věku? Nakolik se liší jejich farmakokinetika u dětí a dospělých?

Inzerce

Úvod

V léčbě gastroezofageálního refluxu mají již řadu let nezastupitelné postavení inhibitory protonové pumpy. Řada publikací, jakož i klinická zkušenost prokázaly jejich vynikající účinnost a bezpečnost u dospělých pacientů. Stále častěji jsou látky z této lékové skupiny indikované i u dětí, avšak studií hodnotících terapii v dětském věku není mnoho.

Američtí autoři se v práci publikované v roce 2011 zaměřili na jeden z inhibitorů protonové pumpy – pantoprazol, a to ve formě enterosolventních tablet. Hodnotili farmakokinetiku léku a nežádoucí účinky u dětí ve věku 6–11 let („studie 1“) a ve věku 12–16 let („studie 2“).

Sledovaná kohorta pacientů

Zařazeni byli adolescenti a děti s klinickými projevy gastrointestinální refluxní choroby, endoskopickými známkami erozivní ezofagitidy, histologicky verifikovanou refluxní ezofagitidou, popřípadě s patologickým nálezem při pH-metrii. Jednalo se o 24 dětí ve studii 1 a 22 dětí a adolescentů ve studii 2. Po jednom dítěti bylo z každé studie vyřazeno, v jednom případě pro podání nesprávné formy pantoprazolu ve formě granulí a v jednom případě pro dysfunkci žilního katétru. Pacienti byli randomizováni v poměru 1 : 1 do skupiny s nízkou dávkou pantoprazolu (20 mg denně) a vysokou dávkou (40 mg denně).

Průběh studie

Pantoprazol ve formě enterosolventních tablet byl podán ráno nalačno, následován po 30 minutách snídaní a dalšími třemi jídly v průběhu dne. Odběry krve byly provedeny nejméně 2 hodiny před podáním pantoprazolu a poté po 0,5; 1; 2; 4; 6 a 12 hodinách (studie 1), resp. po 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4; 6; 8 a 12 hodinách (studie 2). V následujících dnech byl pantoprazol podáván doma, 1× denně před snídaní, další odběry krve provedeny po alespoň 5 dnech užívání.

Výsledky

V obou věkových skupinách odpovídala farmakokinetika pantoprazolu dospělým. Pokles plazmatické koncentrace v čase byl lineární, po podání 20 mg mírně rychlejší u menších dětí ve studii 1 oproti studii 2, ale rozdíl nebyl statisticky významný. Nebyla zaznamenána akumulace pantoprazolu, a to ani při podávání vyšší denní dávky. Po 12 hodinách byla plazmatická koncentrace pantoprazolu na hranici měřitelnosti či pod ní.

Nežádoucí příhody, nejčastěji bolesti břicha, zaznamenány u 22 dětí a hodnoceny jako mírné až středně závažné. U žádného z dětí nebyly důvodem pro přerušení léčby či úpravu medikace. Jedno dítě ve studii 1 náhodně užilo dvě 40mg tablety zcela bez nežádoucích účinků. Klinické vyšetření, laboratorní testy i EKG byly v mezích normy po celou dobu trvání studie 1 i 2.

Závěr

Farmakokinetika pantoprazolu ve věkové skupině 6–16 let je podobná jako u dospělých, clearance účinné látky je dostatečně rychlá. Stejně jako u dospělých je pantoprazol u dětí hodnocen jako bezpečný lék, který lze doporučit bez obav z akumulace účinné látky či ze závažných nežádoucích účinků.

(thr)

Zdroj: Ward R. M., Kearns G. L., Tammara B. et al. A multicenter, randomized, open-label, pharmacokinetics and safety study of pantoprazole tablets in children and adolescents aged 6 through 16 years with gastroesophageal reflux disease. J Clin Pharmacol 2011; 51 (6): 876–887, doi: 10.1177/0091270010377501.Štítky
Gastroenterologie a hepatologie Interní lékařství Praktické lékařství pro dospělé
Kurzy Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se

Nová funkce oznámení

všimli jsme si, že se zajímáte o obsah na našem webu. Využijte nové funkce zapnutí webových notifikací a nechte se informovat o nejnovějším obsahu.

Zjistit více