Potenciál kanabinoidů (nejen) v léčbě migrény

16. 10. 2019

Při zkoumání účinků konopí a jeho izolovaných obsahových látek byl v 80. a 90. letech 20. století objeven a popsán lidský endokanabinoidní systém. Představit si jej můžeme s trochou zjednodušení podobně jako systém opioidních receptorů a jejich endogenních ligandů, který byl objeven díky studiu účinků alkaloidů opia. Podobně jako opioidní systém lze i systém endokanabinoidní ovlivnit farmakologicky. Intenzivní výzkum (endo)kanabinoidů probíhá v současnosti jak na úrovni preklinické a klinické, tak i v reálné klinické praxi, jejíž součástí je medicinální konopí v řadě zemí včetně České republiky.

Endokanabinoidní systém

Endokanabinoidní systém tvoří kanabinoidní receptory (CB), jejich fyziologické endogenní ligandy a dále enzymy pro syntézu a degradaci těchto ligandů. Receptory CB1 se nacházejí především v CNS, nejhojněji jsou zastoupeny v oblasti bazálních ganglií, mozečku, hipokampu a mozkové kůry. Receptory CB2 jsou lokalizovány spíše na periferii, v buňkách imunitního systému, v GIT a periferním nervovém systému. 

Endogenní kanabinoidy patří mezi deriváty polynenasycených mastných kyselin. K nejznámějším patří deriváty kyseliny arachidonové anandamid a 2-arachidonoylglycerol (2-AG). V CNS působí jako neuromodulátory, které ovlivňují uvolňování jiných neurotrasmiterů a ovlivňují tak excitační i inhibiční aktivitu neuronů. Vznikají ve velmi malém množství jen v době potřeby a rychle se rozkládají. Nejvýznamnějšími degradačními enzymy jsou FAAH a MAGL, které rozkládají právě anandamid a 2-AG.

Exogenní kanabinoidy se dostávají do organismu terapeutickým užitím konopí nebo látek z něj izolovaných. Může se jednak jak o agonisty receptorů CB, tak o látky s nepřímým mechanismem účinku, např. inhibitory FAAH. K farmakologicky nejlépe prostudovaným patří tetrahydrokanabinol (Δ9-THC) a kanabidiol (CBD).

Účinky kanabinoidů

Některé patologické stavy jsou spojeny s narušením funkce endokanabinoidního systému. Bylo například prokázáno, že u roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nebo Huntingtonovy nemoci se v CNS exprimují receptory CB2, které se ve zdravém mozku prakticky vůbec nenacházejí. Také množství receptorů CB1 se u různých patologických stavů mění. Zvýšení koncentrace endokanabinoidů nebo podpora kanabinoidní signalizace byly studovány u neurodegenerativních onemocnění, nauzey a zvracení nebo v léčbě bolesti.

Nejlépe je prostudován účinek izolovaných obsahových látek konopí. Δ9-THC se v klinických studiích osvědčil v léčbě spasticity při roztroušené skleróze, ke snížení nauzey a zvracení vyvolaných chemoterapií a u bolesti, především neuropatické. CBD prokázal svou účinnost jako antiepileptikum/antikonvulzivum, a to zejména u obtížně léčitelných dětských epilepsií spojených např. se syndromem Dravetové.

Kanabinoidy v léčbě migrény

Kanabinoidy vykazují in vivo účinek antikonvulzivní, analgetický, antiemetický a protizánětlivý, což spolu se vzrůstající dostupností medicinálního konopí přivedlo již řadu odborných týmů k myšlence využití kanabinoidů v léčbě chronických bolestí hlavy a migrény.

Retrospektivní studie z amerického Colorada, popsala účinnost v kohortě pacientů, kterým medicinální konopí předepsal lékař v letech 2010−2014 k léčbě záchvatu nebo jako profylaktikum. Rostlinný materiál byl konzumován buď perorálně, nebo formou inhalace. Frekvence migrenózních záchvatů v celé kohortě poklesla z 10,4 na 4,6 případu měsíčně (p < 0,0001). Pacienti zhodnotili svou léčbu jako „s pozitivními účinky“ ve 39,7 % případů, přičemž poukazovali jak na profylaktické působení, tak i na terapeutický efekt (analgetické působení konopí, pokud se bolest vyskytla). Celkem 11,6 % pacientů nahlásilo nežádoucí účinky, nejčastěji se jednalo o ospalost.

Výsledky zajímavé italské klinické studie byly zveřejněny na kongresu Evropské neurologické akademie v roce 2017. Celkem 370 pacientů s migrénou a 190 s cluster headache bylo randomizováno k 3měsíční léčbě buď 25 mg amitriptylinu denně, nebo 200 mg THC/CBD (přesněji směsi < 0,4 % Δ9-THC a 9 % CBD) denně v případě migrény, případně k podávání 480 mg verapamilu, nebo 200 mg THC/CBD denně u pacientů s cluster headache. Při výskytu bolestí hlavy mohli pacienti užít 200 mg THC/CBD. Jako záchranná medikace posloužil sumatriptan (6 mg s. c.). Pilotní analýza dat o účinnosti proběhla v kohortě 79 pacientů s migrénou a 48 pacientů s cluster headache. Profylaxe THC/CBD byla obdobně účinná jako kontrolní léčba ve smyslu intenzity a frekvence výskytu bolestí hlavy u obou diagnóz. Došlo také ke snížení výskytu bolestí břicha, svalů a kloubů, a to zvláště u žen. Dávka THC/CBD podaná při akutní bolesti vedla ke snížení bolesti o 43,5 % u pacientů obou diagnóz, kteří měli migrénu v pediatrické anamnéze. U pacientů s cluster headache bez této okolnosti léčba nepřinesla úlevu od akutní bolesti. Hlášené nežádoucí účinky byly očekávatelné – ospalost a nepozornost.

Závěr

Kanabinoidy vykazují v preklinických i klinických studiích zajímavé účinky na nervový systém. Zasahují také do periferních i centrálních složek dráhy bolesti a mohou tak najít své využití u pacientů s chronickými bolestmi různého původu, včetně bolestí hlavy.

(lkt, jam)

Zdroje:

  1. Di Marzo V., Bifulco M., De Petrocellis L. The endocannabinoid system and its therapeutic exploitation. Nat Rev Drug Discov 2004; 3 (9): 771−784, doi: 10.1038/nrd1495.
  2. Fraguas-Sánchez A. I., Torres-Suárez A. I. Medical use of cannabinoids. Drugs 2018; 78 (16): 1665‒1703, doi: 10.1007/s40265-018-0996-1.
  3. Leimuranta P., Khiroug L., Giniatullin R. Emerging role of (endo)cannabinoids in migraine. Front Pharmacol 2018; 9: 420, doi: 10.3389/fphar.2018.00420.
  4. Rhyne D. N., Anderson S. L., Gedde M., Borgelt L. M. Effects of medical marijuana on migraine headache frequency in an adult population. Pharmacotherapy 2016; 36 (5): 505−510, doi: 10.1002/phar.1673. 
  5. Nicolodi M., Sandoval V, Torrini A. Therapeutic use of cannabinoids-dose finding, effects and pilot data of effects in chronic migraine and cluster headache (EP2105). Eur J Neurol 2017; 24 (Suppl. 1): 287. Dostupné na: www.ean.org/amsterdam2017/fileadmin/user_upload/00_EAN_Journal_2017_Book.pdf


Štítky
Farmacie Neurologie Praktické lékařství pro dospělé Revmatologie Farmaceutický asistent
Kurzy Podcasty Doporučená témata Časopisy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se